W Rzeszowie trwa VII Konferencja „Bezpieczeństwo Energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Konferencja jak zwykle rozpoczęła się od wręczenia nagrody im. Łukasiewicza. Otrzymują ją osoby zaangażowane w umacnianie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Konferencja - Bezpieczeństwo Energetyczne 2022

O nagrodzie decyduje Kapituła, do której należą byli i obecni rektorzy i prorektorzy Politechniki Rzeszowskiej. W tym roku decyzją Kapituły Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza w dziedzinie bezpieczeństwo energetyczne za dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego oraz wzmacnianie niezależności energetycznej Europy otrzymał Dainius Kreivys – Minister Energetyki Republiki Litewskiej.

Ponadto Kapituła Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza, postanowiła uhonorować dodatkową nagrodą w kategorii bezpieczeństwo energetyczne za realizację strategicznych inwestycji na rzecz dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Europy Pana Tomasza Stępnia – prezesa Gaz-System S.A.

Minister Dainius Kreivys w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na takie fakty jak ukończenie połączenia gazowego i elektrycznego między Polską i Litwą, doprowadzenie do synchronizacji połączeń i na współpracę z Orlenem.

– Obydwa nasze kraje wzmocniły swoją odporność w kontekście kryzysu gazowego – stwierdził litewski minister. – W tym momencie Rosja prowadzi wojnę energetyczną przeciwko Europie. Staramy się przeciwstawiać z powodzeniem szantażowi i zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne. Zgadzamy się – politycy litewscy – że te działania trzeba prowadzić możliwie najszybciej i oczekujemy ma dalszą współpracę.

Dainius Kreivys przypomniał też postać patrona nagrody Ignacego Łukasiewicza i jego zaangażowanie polityczne w powstanie styczniowe czyli walkę przeciw Rosji.
Drugim laureatem, dodatkowo nagrodzonym przez kapitułę jest Tomasz Stępień, prezes Gaz Systemu.

W swoim wystąpieniu prezes Tomasz Stępień przypomniał przeprowadzone przez firmę duże inwestycje, jak budowę połączeń z Danią czy ze Słowacją.

– Wiele z nich było zrealizowanych przed czasem – przypomniał szef spółki.

W poprzednich latach laureatami nagrody byli m.in. prezes PGNiG Piotr Woźniak, amerykański polityk, urzędnik państwowy i menedżer Theodor J. Garrish, przedsiębiorca Dawid Cycoń (prezes spółki ML System S.A.) były minister klimatu i środowiska dr Michał Kurtyka, minister energii i klimatu Królestwa Danii Lars Chr. Lilleholt czy były minister i pełnomocnik rządu ds. krytycznej infrastruktury energetycznej dr Piotr Naimski.

***

Partnerem konferencji jest Departament Dyplomacji Publicznej NATO.
Sponsorzy strategiczni: PGE, ML System, PKN Orlen;
Sponsorzy Główni: PGNiG, PERN, Województwo Podkarpackie;
Sponsorzy Srebrni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Spółka Gazownictwa, Gaz System, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Eversheds Sutherland;
Sponsorzy Brązowi: Polska Ekologia, Olesiński i Wspólnicy, Towarowa Giełda Energii, Gas-Trading, Gas-Trading Podkarpacie, MPWiK Rzeszów, Urząd Dozoru Technicznego;
Sponsorzy Wspierający: Fakro, Asseco, ZM Ropczyce, INSEQR, Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Inżynieria, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.
Patronaty honorowe objęli Prezes Rady Ministrów, Minister Klimatu i Środowiska, Minister Aktywów Państwowych, Minister Edukacji i Nauki, Minister Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, E.DSO for Smart Grids (European Distribution System Operators), Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych Sejmu RP, Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Związek Miast i Gmin Morskich, Rektor Politechniki Rzeszowskiej.

***
Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Wydaje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

Strona IPE: instytutpe.pl IPE na Facebooku: bit.ly/3yBbDBV

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie jest publiczną techniczną uczelnią akademicką stanowiącą część narodowego systemu edukacji i nauki. Kształci nowoczesne kadry dla gospodarki narodowej. Jej początki sięgają 1951 r.

Strona: prz.edu.pl

 

Patronat medialny Forum Polskiej Gospodarki

Poprzedni artykułNowy szantaż Putina
Następny artykułRolnicy chcą ułatwić sobie badania techniczne ciągników