Zgodnie z tradycją już po raz ósmy Krajowa Izba Gospodarcza organizuje Dyplomatyczne Otwarcie Roku – okolicznościowe spotkanie świata biznesu i samorządu gospodarczego z członkami korpusu dyplomatycznego. W tym roku wydarzenie odbędzie się 9 lutego w Centrum Olimpijskim PKOl. Hasło przewodnie: Ku lepszej przyszłości/Towards a brighter future.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku jest platformą do prezentacji planów dotyczących międzynarodowej współpracy  gospodarczej oraz zaangażowania poszczególnych jednostek administracji centralnej i samorządowej, w tym także samorządu gospodarczego. Poprzez promocję polskiej gospodarki wśród ambasadorów akredytowanych w Polsce, Krajowa Izba Gospodarcza pomaga w kreowaniu pozytywnego środowiska dla polskich przedsiębiorców, inwestorów i eksporterów.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku stanowi również okazję do zaprezentowania walorów turystycznych, kulturowych, a przede wszystkim potencjału inwestycyjnego polskich regionów. Szczególnie cenna jest w tym zakresie ścisła współpraca z Urzędami Marszałkowskimi, która ma na celu rozwój regionalnej przedsiębiorczości oraz zachęcanie lokalnych firm do prowadzeniem biznesu na rynkach zagranicznych. Podczas tegorocznego DOR, Województwo Podkarpackie jako partner strategiczny szeroko zaprezentuje swój potencjał gospodarczy i kulturowy. Swoje oferty przedstawią również Mazowsze, Podlasie i Śląsk. Obecne będą także regiony: kujawsko-pomorski i lubelski.

Nikt nie ma wątpliwości, że ostatnie lata obfitowały w wyzwania dla światowej, jak i polskiej gospodarki. Ledwo wyszliśmy obronną ręką z pandemii, żeby zmierzyć się z dramatem wojny za naszą wschodnią granicą, oraz jej wszystkimi bezpośrednimi konsekwencjami. Inflacyjne rekordy i widmo wszechobecnych podwyżek towarzyszyły nam do ostatnich dni 2022 roku.

Nie bez powodu hasłem tegorocznego Dyplomatycznego Otwarcia Roku jest „Ku lepszej przyszłości”. Po dwóch ciężkich latach dla polskiej gospodarki, chcemy wyjść do biznesu i dyplomatów z pozytywnym przekazem i skupić się nie tyle, na reagowaniu na bieżące problemy, ale zastanowić się nad tym jaką rzeczywistość chcemy wspólnie kreować. Polski przedsiębiorca wielokrotnie już dał się poznać jako ten, który wyprzedza światowe trendy i łatwo się do nich adaptuje. Nasze firmy nie tylko są w awangardzie rozwoju, ale zasługują na to, żeby ich głos był słyszalny na innych kontynentach – mówi prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Marek Kłoczko.

Krajowa Izba Gospodarcza jako lider polskiego środowiska biznesu z optymizmem patrzy na nadchodzące miesiące, zwłaszcza, że czekają nas poważne wyzwania. Jednym z nieodwracalnych trendów, które obnażyła najpierw pandemia a potem wojna w Ukrainie, jest potrzeba dywersyfikacji łańcuchów dostaw. Coraz częściej mówimy też o końcu procesu globalizacji, na rzecz mniejszych, lokalnych ekosystemów. Jednocześnie, niezmiennie to eksport jest siłą napędową naszej gospodarki, nie tylko do krajów Unii Europejskiej, ale również na rynki afrykańskie czy azjatyckie.

Nie bez znaczenia będą też zmiany przepisów na poziomie Unii Europejskiej, które wymuszą na przedsiębiorcach realizacje i raportowanie polityk zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia ESG będą miały istotne konsekwencje dla utrzymywania konkurencyjności naszych firm, oraz zachowania dotychczasowej pozycji w krajowych i europejskich łańcuchach dostaw.

Zdajemy sobie sprawę z wielu zagrożeń w obliczu, których stoi polski przedsiębiorca. Jednak ważne, żeby każda firma, niezależnie od wielkości i sektora, pamiętała, że nie jest pozostawiona sama sobie. Krajowa Izba Gospodarcza to serce polskiego biznesu. Jesteśmy zawsze gotowi udzielić wsparcia polskim przedsiębiorcom i niezmiennie pracujemy nad kolejnymi narzędziami, które odpowiedzą na potrzeby i wyzwania zmieniającego się rynku – komentuje ambasador Jerzy Drożdż, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku zostało objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministra Klimatu i Środowiska.

Uczestnicy:

  • ambasadorowie akredytowani w Polsce
  • ministrowie/wiceministrowie resortów: spraw zagranicznych, rozwoju i technologii, funduszy i polityki regionalnej, klimatu i ochrony środowiska
  • władze samorządowe, w tym marszałkowie województw, prezydenci miast
  • prezesi/dyrektorzy izb członkowskich KIG (regionalnych, branżowych, bilateralnych), organizacje biznesowe
  • przedsiębiorcy

Wydarzenie ma charakter zamknięty. Po części oficjalnej odbędzie się część networkingowa, która pozwoli na wymianę doświadczeń i integrację zaproszonych gości.

Patroni medialni wydarzenia:

Rzeczpospolita, Polskie Radio dla Zagranicy, TVP Polonia, TVP3 Warszawa, Ambasador, Forum Polskiej Gospodarki, Przedsiębiorcy eu/Klub Integracji Europejskiej, Strefa Biznesu, Super Biznes

Materiał opublikowany w ramach Patronatu medialnego „Forum Polskiej Gospodarki” 

Poprzedni artykułCzy zmiana dyrektywy pozamyka polskie elektrownie?
Następny artykułKoniec z ekologicznymi bujdami firm o ESG?