Narodowy Bank Polski opublikował obszerne dane dotyczące posiadanych zasobów na koniec ubiegłego roku.

NBP zawarł informacje o posiadanych na koniec ubiegłego roku rezerwach w dokumencie „Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych”. Zgodnie z podanymi tam informacjami bank dysponuje obecnie 7,352 mln uncji złota o wartości 58,6 mld złotych. Oznacza to, że posiadane zasoby są dwa razy większe niż jeszcze w połowie roku 2018. Od 2019 r. NBP utrzymuje swój stan posiadania cennego kruszcu na poziomie co najmniej 7 tys. uncji.

Łączne rezerwy w walutach obcych sięgają prawie 734 mld złotych. Składają się na nie papiery wartościowe oraz gotówka i lokaty znajdujące się w innych bankach centralnych lub w bankach mających siedzibę poza Polską.

Ponadto NBP posiada SDRy (międzynarodowe jednostki rozrachunkowe będące umownymi jednostkami monetarnymi w postaci pieniądza bezgotówkowego) o wartości prawie 25 mld złotych oraz pozycje rezerwowe w Międzynarodowym Funduszu Walutowym wycenione na 6,3 mld złotych. Dodatkowo bank dysponuje lokatami w walutach obcych, na których znajduje się równowartość prawie 4 mld złotych.

NBP

Poprzedni artykułProf. Mearsheimer: To Zachód jest winny wybuchu wojny na Ukrainie
Następny artykułKolejny rekord w polskich portach