W ogłoszonym dziś wyroku drugi Senat Federalnego Trybunału Konstytucyjnego uwzględnił szereg skarg konstytucyjnych skierowanych przeciwko Programowi Zakupów Sektora Publicznego (PSPP) Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Trybunał stwierdził, że rząd federalny i niemiecki Bundestag naruszyły prawa skarżących wynikające z art. 38 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 20 ust. 1 i 2 oraz art. 79 ust. 3 ustawy zasadniczej (Grundgesetz – GG), nie podejmując kroków kwestionujących fakt, że EBC w swoich decyzjach dotyczących przyjęcia i wdrożenia PSPP nie ocenił ani nie uzasadnił, że środki przewidziane w tych decyzjach są zgodne z zasadą proporcjonalności – można przeczytać w oświadczeniu niemieckiego TK.

W wyroku z 11 grudnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zajął odmienne stanowisko w odpowiedzi na wniosek Federalnego Trybunału Konstytucyjnego o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym; nie uzasadnia to jednak innego wniosku w niniejszym postępowaniu – dodano w oświadczeniu.

I podkreślono, że: 
Przegląd przeprowadzony przez TSUE w odniesieniu do tego, czy decyzje EBC dotyczące PSPP są zgodne z zasadą proporcjonalności, nie jest zrozumiały; w tym zakresie wyrok został zatem wydany jako ultra vires.

Oświadczenie wywołało reakcję m.in. europosła Jacka Saryusza-Wolskiego, który napisał na Twitterze: 
PRZEŁOMOWE „Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Niemiec stwierdza że decyzje Eur Banku Centralnego przekraczają kompetencje UE” – są „ULTRA VIRES” UE działa poza kompetencjami, jak casus PL. – TK RFN uchyla stanowisko TSUE.

Źródło: bundesverfassungsgericht.de/TT

Poprzedni artykułAustria wprowadza „sojusz inteligentnych krajów”, które skutecznie powstrzymały wirusa
Następny artykułWreszcie estoński CIT? Rząd zapowiada wsparcie fiskusa dla mikro i małych firm