fbpx
środa, 31 maja, 2023
Strona głównaBiznesNowe instrumenty wsparcia dla MŚP

Nowe instrumenty wsparcia dla MŚP

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej ARP ma dla małych i średnich przedsiębiorców dwa rodzaje pożyczek – na pokrycie deficytu w kapitale obrotowym oraz na dopłaty do wynagrodzeń w ramach pakietu antykryzysowego.

Na pokrycie deficytu w kapitale
O pierwszą z nich, w wys. od 800 tys. do 5 mln zł, mogą ubiegać się firmy, które w 2019 r. wykazały 4 mln zł przychodów oraz dodatni wynik EBITDA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację.

Pożyczka jest oprocentowana zgodnie z obowiązującą stawką WIBOR 1M (obecnie ok. 0,64 proc. w skali roku) powiększoną o marżę uzależnioną od okresu prowadzenia działalności gospodarczej i od oceny zdolności firmy do jej spłaty.

Najwyższą stawkę zapłacą firmy działające 1-2 lata, starające się o finansowanie do miliona złotych. Najniższą – podmioty funkcjonujące na rynku ponad 3 lata, liczące na pożyczenie powyżej 3 mln zł.

ARP nalicza jednorazową prowizję przygotowawczą w wysokości 0,2 proc., ale – inaczej niż to bywa stosowane w bankach – nie pobiera prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku ani od niewykorzystanej kwoty pożyczki. A zatem RRSO pożyczki wydaje się atrakcyjne.

Właściciele firm, którzy wezmą pożyczkę, będą mogli liczyć na wydłużenie okresu karencji w jej spłacie do 15 miesięcy. Zabezpieczeniem mogą być hipoteka na nieruchomości oraz inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP (na min. 120 proc. wg wartości rynkowej). Dodatkowo zabezpieczeniem może stanowić poręczenie z Funduszy Poręczeniowych KGP, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC i poręczenie według prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

Podpisanie umowy dot. pożyczki obrotowej odbywa się przy pomocy Profilu zaufanego, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. ARP zobowiązuje się przy tym do rozpatrzenia wniosków przedsiębiorców „niezwłocznie” – nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku braków formalnych we wniosku, agencja wezwie przedsiębiorcę do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni.

Bez księgowej nie da rady
Tu zaczynają się schody, przyda się pomoc kogoś dobrze orientującego się w rachunkowości. Chcąc uzyskać finansowanie, firma musi zebrać i przekazać kilkanaście załączników. ARP wskazuje, że wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki należy złożyć następującą listę dokumentów, w formie elektronicznej:

1. Pełne sprawozdanie finansowe za rok 2018 (e-sprawozdanie w formacie .xml).
2. Sprawozdanie z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta (o ile jest sporządzane) za rok 2018 (.pdf).
3. Bilans i Rachunek zysków i strat za rok 2019 wstępny (.pdf lub .xml)/lub Pełne sprawozdanie finansowe za rok 2019 (e-sprawozdanie w formacie .xml).
4. Bilans i Rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01/I-01 za ostatni kwartał (.pdf).
5.Wypełniony załącznik Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (.pdf) – dostępny w zakładce „WZORY DOKUMENTÓW” na stronie arp-tarcza.pl.
6. Plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy („plan”) (dostępny w zakładce„ WZORY DOKUMENTÓW” na stronie arp-tarcza.pl) – dokument szczegółowo opisujący przewidywane ograniczenie działalności spowodowane epidemią koronawirusa, pokazujący spadek sprzedaży towarów lub usług). Zintegrowaną częścią „planu” jest Rachunek zysków i strat/F01 za 2 miesiące roku bieżącego oraz za analogiczne 2 miesiące roku poprzedniego (dla celów porównawczych) lub za kolejne 2 miesiące roku 2020. „Plan” powinien zawierać opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej oraz przedstawiać przepływy finansowe z uwzględnieniem zarówno przewidywanych wpływów tj. przychodów z bieżącej działalności, środków z tytułu uzyskanego wsparcia z innych instytucji (o ile takie wystąpią), jak i wydatków z podziałem na kategorie operacyjne i finansowe: wynagrodzenia, składki ZUS, podatki, usługi obce, koszty: dzierżawy, najmu, inne obciążenia stałe, opłaty, planowane spłaty leasingów finansowych, kredytów, pożyczek, innych zobowiązań finansowych (.pdf).
7. Prognozę finansową na kolejne lata finansowania (.pdf).
8. Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń:
a. Nieruchomość ( jako preferowane zabezpieczenie):
– operat szacunkowy (dopuszcza się przyjmowanie operatów szacunkowych nie starszych niż 24 miesiące przed datą złożenia wniosku) (.pdf),
– polisę ubezpieczeniową (.pdf),
b. Maszyny i urządzenia (zabezpieczenie preferowane):
– operat szacunkowy (nie starszy niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku lub wydruk z ewidencji środków trwałych podający wartość księgową netto nie starszą niż wg stanu na 31.12.2019) (.pdf),
– polisę ubezpieczeniową (.pdf),
c. Zastaw rejestrowy na stanach magazynowych:
– zestawienie zapasów z ostatnich 12 miesięcy wraz z podziałem na surowce, materiały, produkcja w toku, wyrobu gotowe i towary oraz opis rodzajowy przedmiotów wchodzących w skład zapasów (.pdf),
– polisę ubezpieczeniową (.pdf),
d. Informację o wysokości możliwego poręczenia pożyczki przez podmiot z grupy Funduszy Poręczeniowych KGP,
e. Poręczenie cywilne głównych udziałowców (> 25 proc.) (zabezpieczenie obowiązkowe) – wypełniony formularz Oświadczenie majątkowe (.pdf ) dla udziałowców będących osobami fizycznymi – dostępne w zakładce „WZORY DOKUMENTÓW” na stronie arp-tarcza.pl. Pełne sprawozdanie finansowe za lata 2018, 2019 dla udziałowców będących osobami prawnymi.
9. Zaświadczenia i opinie: zaświadczenie ZUS, zaświadczenie US, opinie z instytucji finansowych (nie starsze niż 1 miesiąc), ewentualnie oświadczenia przedsiębiorcy o braku zaległości lub ich stanie (.pdf).

Leasing i faktoring
ARP ma też ofertę leasingu operacyjnego skierowaną właśnie do małych i średnich przedsiębiorstw o obrotach powyżej 4 mln zł z sektora transportowego. Oczywiście chodzi tu o firmy, które poniosły straty w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wybuchem epidemii koronawirusa. Leasing – co ciekawe – przeznaczony jest na refinansowanie leasingów zaciągniętych już w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych.

Dodatkowo, za pośrednictwem swojej spółki zależnej ARP Leasing, agencja wspiera przedsiębiorców w zakresie finansowania maszyn, urządzeń, czy linii technologicznych. W ofercie dla firm są usługi leasingowe typu asset finance. leasing operacyjny, finansowy i zwrotny na specjalistyczne maszyny budowlane, przemysłowe czy urządzenia medyczne. Obejmuje on również sprzęt drukarski, IT i różne środki transportu.

Z kolei przy pomocy ARP Faktoring firma może uzyskać faktoring pełny z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Robert Azembski
Robert Azembski
Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

INNE Z TEJ KATEGORII

Stop dezinformacji żywnościowej. Producenci działają

Polscy producenci żywności chcą walczyć ze skierowaną przeciwko nim dezinformacją żywnościową. Pomaga im resort rolnictwa.
2 MIN CZYTANIA

Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorców i rolników

Jak co tydzień publikujemy informacje o już dostępnych – lub zapowiadanych – formach wsparcia dla MŚP.
3 MIN CZYTANIA

Rośnie liczba jednoosobowych działalności gospodarczych

W pierwszym kwartale 2023 roku w Polsce zakładano więcej jednoosobowych firm niż ich likwidowano. Statystyki poprawiają Ukraińcy.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Uniokraci chcieliby wiedzieć o nas wszystko

Redakcja Wired (portalu o nowoczesnych technologiach) weszła w posiadanie dokumentu Rady Europejskiej – sondy skierowanej do państw członkowskich UE, czy chciałyby petryfikować prawo do odtajnienia prywatnych wiadomości w sieci. Celem ma być jakoby walka z pedofilią.
3 MIN CZYTANIA

Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorców i rolników

Jak co tydzień publikujemy informacje o już dostępnych – lub zapowiadanych – formach wsparcia dla MŚP.
3 MIN CZYTANIA

Uwaga! Nadchodzi cyfrowa demencja

Rozdawanie szkołom laptopów to nie tylko marnotrawienie pieniędzy publicznych – to konkretna szkoda wyrządzana dzieciom. Neurobiolog Manfred Spitzer dowodzi, że cyfryzacja szkół do niczego dobrego nie prowadzi.
4 MIN CZYTANIA