fbpx
niedziela, 19 maja, 2024
Strona głównaBiznesNowe instrumenty wsparcia dla MŚP

Nowe instrumenty wsparcia dla MŚP

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej ARP ma dla małych i średnich przedsiębiorców dwa rodzaje pożyczek – na pokrycie deficytu w kapitale obrotowym oraz na dopłaty do wynagrodzeń w ramach pakietu antykryzysowego.

Na pokrycie deficytu w kapitale
O pierwszą z nich, w wys. od 800 tys. do 5 mln zł, mogą ubiegać się firmy, które w 2019 r. wykazały 4 mln zł przychodów oraz dodatni wynik EBITDA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację.

Pożyczka jest oprocentowana zgodnie z obowiązującą stawką WIBOR 1M (obecnie ok. 0,64 proc. w skali roku) powiększoną o marżę uzależnioną od okresu prowadzenia działalności gospodarczej i od oceny zdolności firmy do jej spłaty.

Najwyższą stawkę zapłacą firmy działające 1-2 lata, starające się o finansowanie do miliona złotych. Najniższą – podmioty funkcjonujące na rynku ponad 3 lata, liczące na pożyczenie powyżej 3 mln zł.

ARP nalicza jednorazową prowizję przygotowawczą w wysokości 0,2 proc., ale – inaczej niż to bywa stosowane w bankach – nie pobiera prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku ani od niewykorzystanej kwoty pożyczki. A zatem RRSO pożyczki wydaje się atrakcyjne.

Właściciele firm, którzy wezmą pożyczkę, będą mogli liczyć na wydłużenie okresu karencji w jej spłacie do 15 miesięcy. Zabezpieczeniem mogą być hipoteka na nieruchomości oraz inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP (na min. 120 proc. wg wartości rynkowej). Dodatkowo zabezpieczeniem może stanowić poręczenie z Funduszy Poręczeniowych KGP, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC i poręczenie według prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

Podpisanie umowy dot. pożyczki obrotowej odbywa się przy pomocy Profilu zaufanego, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. ARP zobowiązuje się przy tym do rozpatrzenia wniosków przedsiębiorców „niezwłocznie” – nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku braków formalnych we wniosku, agencja wezwie przedsiębiorcę do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni.

Bez księgowej nie da rady
Tu zaczynają się schody, przyda się pomoc kogoś dobrze orientującego się w rachunkowości. Chcąc uzyskać finansowanie, firma musi zebrać i przekazać kilkanaście załączników. ARP wskazuje, że wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki należy złożyć następującą listę dokumentów, w formie elektronicznej:

1. Pełne sprawozdanie finansowe za rok 2018 (e-sprawozdanie w formacie .xml).
2. Sprawozdanie z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta (o ile jest sporządzane) za rok 2018 (.pdf).
3. Bilans i Rachunek zysków i strat za rok 2019 wstępny (.pdf lub .xml)/lub Pełne sprawozdanie finansowe za rok 2019 (e-sprawozdanie w formacie .xml).
4. Bilans i Rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01/I-01 za ostatni kwartał (.pdf).
5.Wypełniony załącznik Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (.pdf) – dostępny w zakładce „WZORY DOKUMENTÓW” na stronie arp-tarcza.pl.
6. Plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy („plan”) (dostępny w zakładce„ WZORY DOKUMENTÓW” na stronie arp-tarcza.pl) – dokument szczegółowo opisujący przewidywane ograniczenie działalności spowodowane epidemią koronawirusa, pokazujący spadek sprzedaży towarów lub usług). Zintegrowaną częścią „planu” jest Rachunek zysków i strat/F01 za 2 miesiące roku bieżącego oraz za analogiczne 2 miesiące roku poprzedniego (dla celów porównawczych) lub za kolejne 2 miesiące roku 2020. „Plan” powinien zawierać opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej oraz przedstawiać przepływy finansowe z uwzględnieniem zarówno przewidywanych wpływów tj. przychodów z bieżącej działalności, środków z tytułu uzyskanego wsparcia z innych instytucji (o ile takie wystąpią), jak i wydatków z podziałem na kategorie operacyjne i finansowe: wynagrodzenia, składki ZUS, podatki, usługi obce, koszty: dzierżawy, najmu, inne obciążenia stałe, opłaty, planowane spłaty leasingów finansowych, kredytów, pożyczek, innych zobowiązań finansowych (.pdf).
7. Prognozę finansową na kolejne lata finansowania (.pdf).
8. Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń:
a. Nieruchomość ( jako preferowane zabezpieczenie):
– operat szacunkowy (dopuszcza się przyjmowanie operatów szacunkowych nie starszych niż 24 miesiące przed datą złożenia wniosku) (.pdf),
– polisę ubezpieczeniową (.pdf),
b. Maszyny i urządzenia (zabezpieczenie preferowane):
– operat szacunkowy (nie starszy niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku lub wydruk z ewidencji środków trwałych podający wartość księgową netto nie starszą niż wg stanu na 31.12.2019) (.pdf),
– polisę ubezpieczeniową (.pdf),
c. Zastaw rejestrowy na stanach magazynowych:
– zestawienie zapasów z ostatnich 12 miesięcy wraz z podziałem na surowce, materiały, produkcja w toku, wyrobu gotowe i towary oraz opis rodzajowy przedmiotów wchodzących w skład zapasów (.pdf),
– polisę ubezpieczeniową (.pdf),
d. Informację o wysokości możliwego poręczenia pożyczki przez podmiot z grupy Funduszy Poręczeniowych KGP,
e. Poręczenie cywilne głównych udziałowców (> 25 proc.) (zabezpieczenie obowiązkowe) – wypełniony formularz Oświadczenie majątkowe (.pdf ) dla udziałowców będących osobami fizycznymi – dostępne w zakładce „WZORY DOKUMENTÓW” na stronie arp-tarcza.pl. Pełne sprawozdanie finansowe za lata 2018, 2019 dla udziałowców będących osobami prawnymi.
9. Zaświadczenia i opinie: zaświadczenie ZUS, zaświadczenie US, opinie z instytucji finansowych (nie starsze niż 1 miesiąc), ewentualnie oświadczenia przedsiębiorcy o braku zaległości lub ich stanie (.pdf).

Leasing i faktoring
ARP ma też ofertę leasingu operacyjnego skierowaną właśnie do małych i średnich przedsiębiorstw o obrotach powyżej 4 mln zł z sektora transportowego. Oczywiście chodzi tu o firmy, które poniosły straty w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wybuchem epidemii koronawirusa. Leasing – co ciekawe – przeznaczony jest na refinansowanie leasingów zaciągniętych już w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych.

Dodatkowo, za pośrednictwem swojej spółki zależnej ARP Leasing, agencja wspiera przedsiębiorców w zakresie finansowania maszyn, urządzeń, czy linii technologicznych. W ofercie dla firm są usługi leasingowe typu asset finance. leasing operacyjny, finansowy i zwrotny na specjalistyczne maszyny budowlane, przemysłowe czy urządzenia medyczne. Obejmuje on również sprzęt drukarski, IT i różne środki transportu.

Z kolei przy pomocy ARP Faktoring firma może uzyskać faktoring pełny z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Robert Azembski
Robert Azembski
Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

INNE Z TEJ KATEGORII

Branża noclegowa liczy długi i wypatruje gości

Rusza sezon dla turystycznych obiektów noclegowych. Bez wątpienia przedsiębiorcy oferujący zakwaterowanie liczą, że w nadchodzących miesiącach utrzyma się tendencja z zeszłego roku, gdy liczba turystów, którym udzielono noclegów wzrosła o blisko 6 proc.
5 MIN CZYTANIA

„Drapieżne koty” z Polski sprawdziły się na polu walki. Ukraińcy zwiększają zamówienia

Polskie wozy bojowe Oncilla, wyprodukowane przez firmę Mista ze Stalowej Woli, doskonale sprawdziły się na polu walki. Na froncie walczy już setka transporterów. Ukraińska armia zamówiła kolejną partię „drapieżnych kotów”.
2 MIN CZYTANIA

Polski drób niedługo znajdzie się na azjatyckich stołach

– Produkujemy rocznie trzy miliony ton mięsa drobiowego. To najwięcej w UE – zaznacza Dariusz Goszczyński, prezes zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza (KRD-IG). Według niego, wysoka jakość rodzimego drobiu predestynuje go do sprzedaży nawet na tak wymagających rynkach jak Japonia czy Hongkong.
4 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Jak ożywić martwy parkiet nad Wisłą?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie służy tak naprawdę ani inwestycjom indywidulanym, ani małym i średniej wielkości firmom. Tym pierwszym w założeniu miała dawać okazje do zysków, dla tych drugich zaś być miejscem pozyskiwania kapitału na rozwój. Tymczasem uciekają z niej zarówni mali, jak duzi.
4 MIN CZYTANIA

Jesteś „pod wpływem”? Nie ruszysz autem

Amerykańska Krajowa Administracja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) chce wykonać zalecenie Kongresu, by wszystkie nowe auta miały zainstalowaną technologię uniemożliwiającą prowadzenie pod wpływem alkoholu.
< 1 MIN CZYTANIA

Obojętnie, co zrobimy, klimat i tak będzie się zmieniał

Nawet zupełne zaprzestanie emisji CO2 pochodzącego z przemysłu nie wpłynie na zatrzymanie zmian klimatu na Ziemi – przekonuje w zamieszczonym we „Wprost” artykule pt. „Klimat a Człowiek” prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.
4 MIN CZYTANIA