Ministerstwo Finansów opublikowało dwa nowe projekty zmieniające rozporządzenia ws. informacji o cenach transferowych w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT. Zmiany obejmą zarówno modyfikacje mające ułatwić wypełnianie informacji, jak i modyfikacje dostosowujące rozporządzenia do zmian na poziomie ustawowym.

Rozwiązania wprowadzane projektem rozporządzenia mają za zadanie ułatwić wypełnianie informacji o cenach transferowych i jej składanie, jak również podnieść efektywność analizy danych z informacji o cenach transferowych. Konieczność wprowadzenia stosownych zmian w rozporządzeniu wynika także z przeprowadzonej nowelizacji przepisów ustawy, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., i obejmowała przepisy z obszaru cen transferowych, mających wpływ na obowiązek składania informacji o cenach transferowych” – wskazują projektodawcy.

Pakiet zmian w ramach nowelizacji obejmuje m.in. dodanie informacji ws. wartości transakcji podlegającej raportowaniu, która przypada na kraj siedziby lub zarządu kontrahenta, oraz informacji o rodzaju raportowanej transakcji oraz o kraju rzeczywistego właściciela, w przypadku transakcji, o których mowa w art. 110 ust. 1a ustawy.

Przewidziano również doprecyzowanie objaśnień dotyczących wypełniania informacji w zakresie identyfikatora podatkowego oraz kodu dla transakcji „Inne transakcje – sprzedaż” oraz „Inne transakcje – zakup”.

Nowe regulacje znajdą zastosowanie względem informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r.

Wprowadzenie zmian przewidują dwa projekty rozporządzeń (z 31 sierpnia 2021 r.) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:

  • zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Oba rozporządzenia mają wejść w życie jeszcze w tym roku.

Poprzedni artykułSadownicy mówią: dość
Następny artykułO kierunku odbudowy Europy na Forum Ekonomicznym w Karpaczu