Delegatura CBA w Katowicach prowadzi pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach śledztwo dotyczące szeregu oszustw oraz wyłudzenia dotacji unijnych.

zdjęcie poglądowe

Jak informuje Zespół Prasowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w zainteresowaniu prokuratury znajduje się aż 26 projektów aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych przez 18 podmiotów o wartości przekraczającej niebagatelną kwotę 46 mln zł.

Ostatnio funkcjonariusze katowickiej Delegatury CBA zatrzymali dwie mieszkanki Bielska-Białej biorące udział w tym procederze. Wobec zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Dotychczas zarzuty usłyszały 43 osoby. Przeprowadzone zatrzymania są kolejnym już etapem realizacji wielowątkowego i złożonego postępowania przygotowawczego. Śledztwo jest rozwojowe i planowane są dalsze zatrzymania.

To nie pierwszy ani nie ostatni raz, kiedy mamy do czynienia z korupcją przy funduszach z Unii Europejskiej. Na razie CBA co kilka dni podaje nowe przypadki oszustw związanych z wykorzystaniem eurodotacji. O podobnych sprawach możemy poczytać w raportach Najwyższej Izby Kontroli. Właściwie łapówkarstwo wpisane jest we wszelkie dotacje, w tym również te pochodzące z Brukseli. Taka jest istota funduszy publicznych, że samo ich istnienie zachęca do oszustw i defraudacji. Natury ludzkiej nie zmienimy, ale możemy zrezygnować z tych pokus, aby przestrzeń publiczna była bardziej uczciwa.

W rozprawie doktorskiej pt. „Wyłudzanie środków Unii Europejskiej – studium kryminalistyczne”, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. Huberta Kołeckiego w Pracowni Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Michał Strzelecki sklasyfikował siedem schematów oszustw przy pobieraniu unijnych dotacji:
1. wprowadzanie w błąd co do spełniania warunków uzyskania pomocy,
2. wprowadzanie w błąd co do zrealizowania projektu,
3. wprowadzanie w błąd co do celu projektu,
4. dwukrotne pobranie dofinansowania na realizację tego samego projektu,
5. wprowadzanie w błąd co do daty poniesienia wydatków kwalifikowanych,
6. sprzeniewierzenie pobranej zaliczki lub świadczenia rzeczowego,
7. zawyżanie wydatków kwalifikowanych.

Zobacz także: Dotacje unijne wyłudzane na masową skalę

Poprzedni artykułInflacja w Polsce jest wysoka? W Turcji jest pięć razy większa!
Następny artykułNa kanwie miłości bliźniego