fbpx
środa, 22 maja, 2024
Strona głównaNauka„Nowoczesne technologie w budownictwie mieszkaniowym”. Wyjątkowy konkurs, wyjątkowi laureaci

„Nowoczesne technologie w budownictwie mieszkaniowym”. Wyjątkowy konkurs, wyjątkowi laureaci

30 listopada w murach Politechniki Poznańskiej odbyło się uroczyste podsumowanie zorganizowanego przez Grupę Inwest konkursu „Nowoczesne technologie w budownictwie mieszkaniowym”, zakończone wręczeniem nagród wyróżnionym laureatom. Konkursu, który pokazuje, jak ważne w procesie budowy nowoczesnej gospodarki jest łączenie świata biznesu ze światem nauki.

Pomysłodawca całego przedsięwzięcia, czyli założyciel i prezes Grupy Inwest – Piotr Hofman, podkreślał podczas otwierającego całe wydarzenie wystąpienia: – Chcieliśmy, aby temat konkursu „Nowoczesne technologie w budownictwie mieszkaniowym” został potraktowany szeroko. Stąd obok prac o tematyce technicznej zgłaszać można było także te poświęcone innym istotnym aspektom budownictwa mieszkaniowego, w tym odnoszące się do kwestii ekonomicznych, prawnych czy organizacyjnych. Wdrażanie nowych technologii w budownictwie, w tym także mieszkaniowym, to zagadnienie wielowymiarowe. Wymaga ono wysokiej jakości wiedzy inżynierskiej, menadżerskiej, czy tej z zakresu regulacji i przepisów.

Piotr Hofman – prezes Grupy Inwest.

Udział w konkursie był więc otwarty dla każdego, kto pisząc swoją pracę dyplomową w sposób ciekawy i nowatorski, odniósł się do wymienionych wyżej zagadnień. Do konkursu zgłaszać można było prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie i magisterskie) obronione na Politechnice Poznańskiej w roku akademickim 2020/2021.

Inicjatywa okazał się strzałem w dziesiątkę i spotkała z ogromnym zainteresowaniem. Patronami konkursu zostały: Politechnika Poznańska oraz Polski Związek Firm Deweloperskich. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło „Forum Polskiej Gospodarki”. Z kolei Patronat nad ceremonią wręczenia nagród objął minister Adam Abramowicz – rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, który o poparciu dla całego przedsięwzięcia poinformował publicznie na stronie internetowej Biura Rzecznika MŚP, pisząc m.in.: „W Polsce współdziałanie świata biznesu z ośrodkami badawczymi było dotychczas zjawiskiem incydentalnym. Celem Biura Rzecznika MŚP jest tworzenie klimatu i publicznej przestrzeni, aby biznes z nauką nie tylko nawiązały dialog, ale także by rozwijały współpracę. Przy takim założeniu wzrost wskaźnika innowacyjności polskiej gospodarki stanie się faktem, a nie tylko oczekiwaniem. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich inicjatyw i do dzielenia się doświadczeniem”.

Biuro Rzecznika MŚP podczas wręczenia nagród reprezentowała dr Izabela Hasińska, pełnomocnik terenowy rzecznika MŚP w Poznaniu.

Dr Izabela Hasińska – pełnomocnik terenowy rzecznika MŚP w Poznaniu.

Do tematu dialogu łączącego naukę z biznesem nawiązał również Piotr Hofman podczas uroczystego wręczenia nagród. – Zapewne niejednokrotnie słyszeliście Państwo o potrzebie budowania mostów między nauką a biznesem. Mówi się o tym wiele nie tylko dlatego, że to ważny i modny temat. To także oczywista i nagląca potrzeba dla rozwoju polskiej gospodarki. Wszak naszym celem jako państwa jest doganianie bogatego Zachodu. Ten cel jednak nie osiągnie się sam. Wymaga zbiorowego wysiłku i współpracy różnych, zdawać by się mogło, odległych od siebie środowisk. Pozornie za takie uznać można właśnie świat nauki i przedsiębiorców. Naukowcy z definicji dążą do poznania prawdy. Weryfikują swoje hipotezy i sprawdzają, która z nich przybliża do zrozumienia i poznania rzeczywistości. To piękna i szlachetna idea, która pociąga przedstawicieli nauki i sprawia, że patrzymy na nich z podziwem i uznaniem. Z kolei przedsiębiorcy dążą do tego, aby rozwijać swoje firmy, zdobywać kolejne rynki i pomnażać zysk – mówił prezes Grupy Inwest.

– Odkrycia dokonywane na takich uczelniach jak Politechnika Poznańska mogą i powinny być wykorzystywane przez polskich przedsiębiorców. Dzięki Państwa pracy rodzime firmy mają szansę stawać się bardziej innowacyjne i dzięki temu konkurencyjne. Z drugiej zaś strony potrzeby biznesu mogą być inspirujące dla Państwa badań. To sprzężenie zwrotne między światem nauki i biznesu może wygenerować swoistą synergię z korzyścią dla całej społeczności. Idea konkursu, którego laureaci za moment otrzymają swoje nagrody, zrodziła się właśnie z chęci budowania nici współpracy między naszymi środowiskami, to znaczy między przedsiębiorcami i naukowcami. Postanowiliśmy w ramach tego projektu postawić na młodych. Na polskich uczelniach powstaje wiele ciekawych i inspirujących prac dyplomowych. Niestety wiele z nich trafia potem na półkę lub ląduje na dnie szuflady. Nie taki powinien być ich los. Ta praca i wysiłek zasługuje na docenienie i wykorzystanie. To bardzo często ciekawe i potrzebne dla rozwoju gospodarki odkrycia, które pomóc mogą firmom takim jak moja w rozwoju i ulepszaniu swojej oferty – zaznaczył.

Prof. Katarzyna Rzeszut – Dyrektor Instytutu Budownictwa oraz prof. Zbigniew Pozorski – Dyrektor Instytutu Analizy Konstrukcji.

W ideę konkursu bardzo mocno zaangażowali się wykładowcy Politechniki Poznańskiej, m.in. prof. Katarzyna Rzeszut – Dyrektor Instytutu Budownictwa i prof. Zbigniew Pozorski – Dyrektor Instytutu Analizy Konstrukcji. Oboje byli członkami kapituły oceniającej prace konkursowe. – Bez ich wsparcia nie udałoby się doprowadzić tego projektu do końca. Bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję. To niezwykle ważne, że mury tak zacnej uczelni, jaką jest Politechnika Poznańska, stoją dla polskich przedsiębiorców otworem – podkreślił prezes Piotr Hofman.

A o tym, że poznańska uczelnia jest dumna zarówno ze swoich absolwentów, jak i z tego, że mogła wziąć udział jako patron w tak zacnym przedsięwzięciu, mówiła prorektor ds. studenckich i kształcenia, prof. dr hab. Agnieszka Misztal: – Bardzo dziękuję za inicjatywę. Cieszę się bardzo, że możemy się tu spotkać z tak ważnego i pozytywnego powodu. Politechnika Poznańska, uczelnia z ponad stuletnią tradycją, od lat dba o to, by nasze kształcenie było praktyczne. Po poznańsku mówiąc: „użyteczne”. Od lat podejmujemy współpracę z różnymi przedsiębiorstwami po to, aby nasi wykształceni absolwenci inżynierowie mogli w pracy zawodowej wykorzystywać wiedzę w sposób praktyczny. I posiadać umiejętności, które mogą od ręki zastosować po zakończeniu studiów.

Prof. dr hab. Agnieszka Misztal – prorektor ds. studenckich i kształcenia.

O tym, że budownictwo od samego początku, od ponad stu lat towarzyszy Politechnice Poznańskiej, mówił prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Wojciech Sumelka. – Znajdujemy się w dość szczególnym miejscu. To najstarszy budynek na tym kampusie. Czuć tutaj ducha historii. Sam tu studiował i pamiętam, jak ta sala kiedyś wyglądała. Były tu kałamarze. Tak więc myślę, że jest to idealne miejsce do tego, by podsumować tę uroczystość – zaznaczył.

I dodał, że warto podkreślić, iż budownictwo to interdyscyplinarna dziedzina. Tworzą ją nie tylko inżynierowie budownictwa, ale teraz już także informatycy i specjaliści w dziedzinie inżynierii środowiska. – Ich wszystkich w murach naszej uczelni mamy. Warto więc myśleć szeroko, że budownictwo to nie tylko beton i cegły, ale też najnowocześniejsze technologie IT czy energetyczne. A biznes powinien nas wszystkich inspirować do tego, jakie badania prowadzić, jakie projekty wdrażać, jakie wreszcie pisać prace magisterskie czy doktoranckie – podsumował prof. dr hab. Wojciech Sumelka.

Prof. dr hab. Wojciech Sumelka – prorektor ds. nauki.

Krótki apel do laureatów, absolwentów i wszystkich studentów Politechniki Poznańskiej wystosował reprezentujący podczas uroczystości Polski Związek Firm Deweloperskich – członek zarządu i dyrektor generalny Konrad Płochocki. – Zmieniajcie świat, róbcie karierę, zdobywajcie pieniądze. Wejdźcie do biznesu z przytupem i odnoście w nim sukcesy. Tego szczerze wam życzymy – powiedział.

Konrad Płochocki – dyrektor generalny i członek zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

W konkursie – zgodnie z regulaminem – wyróżniono trzy prace.

 • Miejsce 3. zajął Mohammed Eleyan
  Tytuł pracy: „Analysis and Design of Prefabricated Concrete Hall Using BIM Technology”
  Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
  Nagroda: 4 000 zł
Laureat 3. miejsca Mohammed Eleyan wraz ze swoim promotorem prof. dr hab. inż. Mieczysławem Kuczmą.

Uzasadnienie:
Nie ulega wątpliwości, iż technologia BIM jest przyszłością budownictwa, w tym przede wszystkim budownictwa mieszkaniowego. Szczególnie docenia się jej rolę w projektach, gdzie konieczne jest koordynowanie wielu branż. Wprowadzenie BIM w projektach realizowanych przez Grupę  Inwest usprawniło proces projektowania i usprawniło pracę projektantów branżowych. Mimo coraz większej powszechności jej stosowania jest to technologia wymagająca dalszego rozwoju i ulepszania. Praca opisuje również stosowanie technologii prefabrykacji, która w naszej opinii jest przyszłością rynku mieszkaniowego. Stosowanie tej technologii umożliwia znaczne skrócenie, ulepszenie i finalnie zmniejszenie kosztów procesu budowy. Po prostu: szybciej, taniej, lepiej. W pracy opisano rodzaje stosowanych elementów oraz proces ich projektowania. Praca jest ciekawym połączeniem teorii prefabrykacji z praktycznym zaprezentowaniem sposobu jej stosowania.

 • Miejsce 2. zajęła Anagha Shaji Anjanamol
  Tytuł pracy: „Lean Management in Construction Projects”
  Promotor: dr inż. Piotr Nowotarski
  Nagroda: 6 000 zł
Laureatka 2. miejsca Anagha Shaji Anjanamol.

Uzasadnienie:
Koncepcja lean management jest odpowiedzią na wciąż zmieniające się warunki gospodarcze i na rosnącą konkurencję. Jej racjonalna metodologia, jasne zasady i praktyczne narzędzia pozwalają na optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa. Lean management to koncepcja, która powstała w wyniku wieloletniego rozwoju i jest efektem wielu ulepszeń i usprawnień. Jej początki sięgają lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to powstał System Produkcyjny Toyoty.

Technologia „szczupłego zarządzania produkcją”, mimo powszechnego stosowania na rynku zagranicznym, w naszym kraju w wielu przedsiębiorstwach jest dopiero wprowadzana. W pracy przedstawiono zalety stosowania tej formy zarządzania produkcją, która preferowana jest zwłaszcza w obecnych czasach, gdzie ogromny nacisk stawiany jest na ekologię – technologia zakłada minimalizację pustego czasu pracy oraz ilości materiałów odpadowych.

Co wyróżnia wskazaną pracę dyplomową? Analiza zarówno teoretyczna, w której prezentowana jest metodyka Lean wraz z przedstawieniem głównych założeń i efektów jej wprowadzania, jak i podejście inżynierskie – praktyczne, w którym laureatka dokonała wizji badawczej w zakładzie firmy Peri, jak i na jednej z budów realizowanych przy wykorzystaniu systemu szalunków tego dostawcy. Bardzo spodobały się nam spostrzeżenia oraz wnioski wyciągnięte z zauważonych sytuacji, a propozycje wprowadzenia rozwiązań w naszej opinii mogą znacząco wpłynąć na poprawę funkcjonowania firmy oraz jej pracowników.

 • Miejsce 1. zajął Maciej Maćkowiak
  Tytuł pracy: „Opracowanie modelu cyfrowego produktu budowlanego MatDeco w systemie zarządzania produktami BIMStreamer”
  Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Glema
  Nagroda: 10 000 zł
Laureat 1. miejsca Maciej Maćkowiak.

Uzasadnienie:
Laureat wskazał rolę rozwoju technologii informatycznej na rynku budowlanym. Jest to tematyka stanowczo wykraczająca poza wiedzę prezentowaną w ramach studiów. Zgadzamy się, iż wraz z rozwojem informatyki, dokonuje się krok technologiczny w organizacji produkcji budowlanej – jednym z zauważalnych skutków jest chociażby wprowadzanie technologii BIM i projektowania 3D. Niewątpliwie jest to kierunek, w którym podąża również rynek budowlany.

Zwycięzca konkursu dojrzale zaprezentował możliwości informatyczne wykorzystywane poprzez system MatDeco, który umożliwia stworzenie modelu cyfrowego elementu  – tutaj zaprezentowano betonową donicę lecz docelowo chcielibyśmy widzieć tu model ściany prefabrykowanej lub całego budynku. Kolejnym z zaprezentowanych funkcjonalności jest program BIMStreamer służący do dystrybucji modeli cyfrowych.

Zaprezentowanie funkcjonalności dotyczy znakowania dostarczanych elementów kodem QR i jest odpowiedzią na trudności związane z reklamowaniem elementów budowlanych oraz prezentowaniem ich właściwości. Pozornie proste rozwiązanie będzie znaczącym ułatwieniem zarówno na etapie projektowym, wykonawczym, jak również w okresie gwarancyjnym.

Laureaci konkursu „Nowoczesne technologie w budownictwie mieszkaniowym” w komplecie.
Krzysztof Budka
Krzysztof Budka
Redaktor naczelny magazynu „Forum Polskiej Gospodarki" oraz serwisu FPG24.PL. Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem. Pracę w tym zawodzie rozpoczął podczas studiów pod koniec lat 90. jako reporter w telewizji Puls przy programie „Raport Specjalny". Pisał do działu politycznego w dzienniku „Życie", a następnie na ponad dekadę związał się z „Przeglądem Sportowym", gdzie był m.in. wydawcą, szefem działu Piłka Nożna oraz kierownikiem magazynu „Tygodnik Przeglądu Sportowego: Tempo". Współtworzył serwis internetowy FUTBOLFEJS.PL., a także prowadził audycję Liberator w Radiu Dla Ciebie. Zwycięzca Wielkiego Testu Piłkarskiego Biało-Czerwoni w TVP1 w 2012 roku.

INNE Z TEJ KATEGORII

Od fizyki do Boga [WYWIAD]

O połączeniu materii i ducha i o tym, czym jest myśl, a czym modlitwa w odniesieniu do teorii myśli o myśli rozmawiamy z jej twórcą, Michałem Garapichem.
9 MIN CZYTANIA

Czy da się udowodnić, że Bóg istnieje? [WYWIAD]

Czy można w kwadrans udowodnić, że Bóg istnieje? Krzysztof Oppenheim dowodzi, że można. Na bazie wczorajszego wywiadu poświęconemu historyczności Jezusa z Nazaretu, kontynuujemy naszą rozmowę, idąc krok dalej i zadając sobie pytanie, które nurtuje ludzkość od zarania dziejów: czy Bóg istnieje?
13 MIN CZYTANIA

Czy niemiecki system szkolnictwa zawiódł?

Publiczna edukacja w Niemczech jest „bezpłatna” (czyli finansowana z podatków), jednak coraz więcej rodziców decyduje się posłać swoje dzieci do szkoły prywatnej, nawet jeśli wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Czy dobre wykształcenie w Niemczech stanie się wkrótce przywilejem tylko tych, których będzie na nie stać?
5 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Dwa filary kompleksowej polityki mieszkaniowej [WYWIAD]

Skuteczna polityka mieszkaniowa powinna łączyć w sobie dwa bardzo ważne elementy: uczciwy i atrakcyjny kredyt hipoteczny oraz projekt budowy mieszkań na wynajem. W jaki sposób? Wyjaśniają to nasi eksperci – Krzysztof Czerkas i Krzysztof Oppenheim.
11 MIN CZYTANIA

Sektor MŚP musi mówić jednym głosem

Trwa proces budowy dużego środowiska polskich przedsiębiorców z sektora MŚP – pełnych zrozumienia swojej ogromnej wartości, tożsamości i swoich praw. Środowiska, które już niedługo będzie mogło mówić jednym głosem, którego żadna władza nie będzie mogła zlekceważyć – mówi nam Adam Abramowicz. Rozmawiamy u progu końca jego sześcioletniej kadencji w roli rzecznika MŚP.
9 MIN CZYTANIA

Polskie prawo pracy trzeba napisać od nowa [WYWIAD]

Prawo karne dotyczy 1 proc. obywateli, prawo cywilne – 10 proc., natomiast prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczy nas wszystkich. Dlatego o tę gałąź prawa powinno się szczególnie dbać. A mamy przestarzały, nieczytelny i nieprzejrzysty Kodeks pracy – mówi nam mec. Waldemar Gujski, jeden z najlepszych i najbardziej doświadczonych prawników zajmujących się prawem pracy.
11 MIN CZYTANIA