fbpx
wtorek, 23 lipca, 2024
Strona głównaPodatkiObniżka VAT ma pomóc w walce z inflacją

Obniżka VAT ma pomóc w walce z inflacją

Rządowy pakiet antyinflacyjny nabiera tempa. Trwają konsultancie nad projektem rozporządzenia, które przewiduje obniżkę podatku od towarów i usług.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Projekt zawiera:
wdrożenie przedstawionego przez rząd pakietu antyinflacyjnego w zakresie obniżki stawki VAT od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. na dostawy energii cieplnej i gazu ziemnego (z 23 do 8proc.) i na dostawy energii elektrycznej (z 23 do 5proc.),
przedłużenie możliwości czasowego stosowania – do dnia odwołania na obszarze Polski stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – stawki 0 proc. dla darowizn/nieodpłatnych świadczeń określonych towarów/usług w obszarze ochrony zdrowia.

Ceny w górę, VAT w dół

Jeden z pomysłów pakietu antyinflacyjnego to zastopowanie rosnących cen gazu, energii elektrycznej i energii cieplnej. Stąd propozycja obniżki VAT na gaz ziemny i energię cieplną (do 8 proc.) i energię elektryczną (do 5 proc.). Taką możliwość daje art. 102 dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zgodnie z którym po konsultacji z Komitetem ds. VAT każde państwo członkowskie może stosować stawkę obniżoną w odniesieniu do dostaw gazu ziemnego, energii elektrycznej lub dostaw energii cieplnej.

Jak podaje Ministerstwo Finansów w zakresie obniżenia stawki VAT na dostawy gazu ziemnego Polska przeprowadziła stosowną konsultację z Komitetem VAT. Konsultacje w zakresie obniżenia stawki VAT na dostawy energii elektrycznej i energii cieplnej nastąpią w trybie uzgodnionym z Komisją Europejską.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że stawka 8 proc. będzie stosowana przez trzy miesiące, tj. od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego sklasyfikowanego w kodach CN 2711 11 00 (gaz ziemny skroplony) albo 2711 21 00 (gaz ziemny w stanie gazowym) oraz energii cieplnej. Energia cieplna będzie definiowana zgodnie ze zwykłym rozumieniem tego terminu, czyli co do zasady jako ciepło dostarczane przez podmioty je wytwarzające.

W analogicznym okresie będzie stosowana stawka 5 proc. dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej (sklasyfikowanej w CN 2716 00 00).

Obniżka stawki VAT ma objąć wszystkie dostawy, których przedmiotem są ww. gaz ziemny, energia elektryczna i energia cieplna, niezależnie od statusu odbiorcy (oprócz gospodarstw domowych z obniżki skorzystają także np. przedsiębiorcy). Nie obejmie ona natomiast gazu LPG, który wykorzystywany jest w niektórych gospodarstwach domowych do celów grzewczych. Dyrektywa VAT nie dopuszcza możliwości obniżenia stawki VAT na dostawy gazu LPG.

Warto dodać, że wśród rozwiązań podatkowych, które mają zatrzymać rosnącą inflację jest obniżka akcyzy na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, brak podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, a także brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw. Rada Ministrów przyjęła projekt w tym zakresie 30 listopada br.

Wsparcie dla służby zdrowia bez podatku

Drugi element projektowanego rozporządzenia dotyczy przedłużenia systemu darowizn dla służby zdrowia bez opodatkowania ich VAT. Do końca 2021 r. można stosować 0-proc. stawkę VAT dla darowizn, których przedmiotem są:
wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro,
szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna,
produkty lecznicze oraz substancje czynne,
produkty biobójcze – wyłącznie środki dezynfekujące,
specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie,
środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Aby z zerowego VAT skorzystać trzeba spełnić pewne warunki, m.in. mieć podpisaną umowę z organizacją pożytku publicznego. Resort finansów chce przedłużenia tej preferencji ze względu na przedłużającą się pandemię. Tu regulacje rozporządzenia miałyby wejść w życie 31 grudnia 2021 r.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada jeszcze później niż w roku ubiegłym!

Już po raz trzydziesty pierwszy Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku przypada on w piątek 28 czerwca, dopiero w 180 dzień roku! Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków, niezależnie od tego, jak się nazywają, w tym opłat i składek, które są przymusowe, pracujemy 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) z 366 dni, czyli o 8 dni dłużej niż w roku 2023.
5 MIN CZYTANIA

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA