Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra finansów ws. wystawiania faktur. Rozporządzenie powinno wejść w życie od 1 listopada 2021 r.

Ministerstwo Finansów wskazało, że prowadzone są prace nad nowym rozporządzeniem dotyczącym wystawiania faktur. Zgodnie z przekazanymi informacjami, zmiana przepisów ma charakter techniczny i jej celem jest dostosowanie do nowej sytuacji prawnej.

Projekt rozporządzenia określa przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz zakres tych danych. Sprecyzowane także zostały informacje, jakie powinna zawierać faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych.

W projekcie zamieszczono też przepisy dotyczące innego niż opisany w ustawie sposobu przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Znalazły się w nim także regulacje dotyczącego późniejszego niż określony w ustawie terminu wystawiania faktur w przypadku usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe.

„W związku z wprowadzoną zmianą w art. 16 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 i 2200 oraz z 2020 r. poz. 568) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 106o ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 106o ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 1 listopada 2021 r. i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów” – wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Poprzedni artykułObsługa 500+ będzie tańsza
Następny artykułHiszpania zwróci pieniądze z mandatów za nieprzestrzeganie lockdownu