fbpx
wtorek, 30 maja, 2023
Strona głównaPodatkiOd 1 października zmiany w „uldze na złe długi"

Od 1 października zmiany w „uldze na złe długi”

Pakiet SLIM VAT 2 wprowadził zmiany między innymi w zakresie „ulgi na złe długi”. Od 1 października 2021 r. zmienią się warunki skorzystania z tej ulgi.

Ulga na złe długi polega na tym, że podatnik (usługodawca, sprzedawca) może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, w przypadku gdy nie udało się uzyskać zapłaty od kontrahenta za wykonaną usługę lub dostawę.

Od 1 października 2021 r. warunkiem skorzystania z ulgi w przypadku transakcji z podatnikiem VAT będzie:

  • uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelność tj. wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze,
  • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty wierzyciel jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Wydłużono również czas na skorzystanie z „ulgi na złe długi” z 2 do 3 lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura.

Stosownie do wyroku TSUE, uchylony został warunek zgodnie, z którym dłużnik nie może być w dniu dostawy towarów lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej w celu zastosowania ulgi w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji oraz wymóg, że dłużnik musi być czynnym podatnikiem VAT.

Pakiet SLIM VAT 2 wprowadził także możliwość skorzystania z „ulgi na złe długi” w przypadku transakcji z konsumentami (osoba fizyczna nie będąca podatnikiem VAT) oraz podatnikami zwolnionymi z VAT (art. 89a ust. 2a ustawy o VAT). W tym przypadku wymagane jest, aby wierzytelność, której nieściągalność została uprawdopodobniona:

  • została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub

  • została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub

  • wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

INNE Z TEJ KATEGORII

Prawo podatkowe nadal będzie upraszczane

Ministerstwo Finansów chce kontynuować upraszczanie prawa podatkowego w Polsce, a także wprowadzać do niego nowe technologie.
2 MIN CZYTANIA

NIK: system elektronicznej egzekucji długów nie zadziałał

W ocenie NIK wprowadzenie obowiązku przekazywania w formie elektronicznej tytułów wykonawczych nie przyczyniło się w pełni do uproszczenia i usprawnienia procedur egzekucji administracyjnej. Zamiast usprawnienia zrobił się bałagan.
3 MIN CZYTANIA

Resort finansów pracuje nad dużą nowelą Ordynacji podatkowej

Zmiany w Ordynacji podatkowej będą największe od lat – zapowiada Ministerstwo Finansów. Na razie propozycje zmian znamy jedynie z wypowiedzi przedstawicieli resortu. Samego projektu jeszcze nie opublikowano.
3 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Pułapki podatkowe w nowej ustawie o fundacjach rodzinnych [KOMENTARZ]

Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie 22 maja br. Jednak już dokonano jej nowelizacji. Zmiany zasad opodatkowania w większości są korzystne. Ale jedna z koncepcji może poważnie skomplikować prowadzenie fundacji. Publikujemy komenatrz ekspercki na ten temat, którego autorem jest doradca podatkowy Ewa Flor.
7 MIN CZYTANIA

Grupa PGE powiększyła się o segment energetyki kolejowej

PGE Polska Grupa Energetyczna zakończyła proces zakupu 100 proc. udziałów PKP Energetyka, stając się właścicielem spółki będącej wyłącznym dostawcą energii dla krajowego sektora kolejowego oraz świadczenia usług utrzymania sieci trakcyjnej.

#TechForBetterHealth. Trzecia edycja Huawei Startup Challenge zakończona

Ekspercka kapituła złożona z reprezentantów świata nauki, profesjonalnej medycyny i biznesu wybrała zwycięzców tegorocznej edycji konkursu dla startupów Huawei Startup Challenge organizowanej pod hasłem #TechForBetterHealth.