Polski Ład z początkiem 2022 roku zmieni zasady rozliczania składki zdrowotnej. Składka płacona w styczniu 2022 roku za grudzień 2021 nie będzie już odliczona od podatku – potwierdza ZUS.

Zmiany w opłacaniu i rozliczaniu składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu były jednymi z najbardziej kontrowersyjnych. Wynika to z faktu, że w efekcie modyfikacji zwiększą się obciążenia przedsiębiorców, którzy i tak nie mają łatwo walcząc ze skutkami COVID. Przypomnijmy zatem, co się zmieni.

Sposób opodatkowania determinuje składkę

Przede wszystkim już od 1 stycznia sposób opłacania składki zdrowotnej będzie uzależniony od formy opodatkowania danego podmiotu. Dziś obowiązują jednolite zasady dla wszystkich.

W konsekwencji, inaczej podstawę opłacania składki będą ustalać przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowani w formie karty podatkowej oraz pozostałe osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym) oraz opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oprócz miesięcznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej wprowadzona będzie także roczna podstawa wymiaru. Pozwoli to na rozliczenie składki po zakończeniu danego roku.

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych roczna podstawa wymiaru będzie ustalana za okres roku składkowego, który będzie trwał od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego.

Warto wskazać też na wysokość składki. Dziś dla wszystkich osób prowadzących działalność pozarolniczą albo korzystających z ulgi na start składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy wymiaru składki. Od 1 stycznia 2022 r. dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowym PIT składka będzie określona na poziomie 4,9 proc. Przy czym miesięczna wysokość składki nie może być niższa niż kwota ustalona jako 9 proc. minimalnego wynagrodzenia. Natomiast składka ustalana od podstawy rocznej nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9 proc. iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu i minimalnego wynagrodzenia.

Koniec z pomniejszaniem PIT

Od przyszłego roku nie będzie też można odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie już wpływać na wysokość zaliczki i podatku dochodowego od osób fizycznych obliczanego od dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc. podstawy wymiaru) będzie pomniejszała świadczenie wypłacane przez ZUS.

Więcej o nowych zasadach opłacania składki zdrowotnej: https://fpg24.pl/od-2022-roku-wzrost-skladki-zdrowotnej-rozny-dla-roznych-firm/.

 

Poprzedni artykułPandemia depresji i alkoholizmu
Następny artykułRynek kawy w Polsce rośnie mimo pandemii