Kara grzywny za przestępstwo skarbowe w 2022 r. będzie mogła być orzeczona w przedziale od 1003,30 zł do 28 895 040 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej od nowego roku zwiększy się płaca minimalna. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na pełen etat nie będą mogły otrzymać mniej niż 3010 zł brutto. W porównaniu z już kończącym się rokiem jest to wzrost o 210 złotych miesięcznie. Nieznacznej poprawie ulegnie też sytuacja zleceniobiorców. Od stycznia stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł brutto. Dla porównania aktualnie wynosi ona 18,30 zł brutto.

Wykroczenie a przestępstwo skarbowe

Wykroczenie i przestępstwo to nomenklatura używana na określenie czynów niezgodnych z prawem. To, czy mamy do czynienia z wykroczeniem, czy też z przestępstwem, zależy od ciężaru naruszenia prawa. Do lżejszych naruszeń zwykło się używać terminu wykroczenie, dla cięższych – przestępstwo. Przykładem wykroczenia karno-skarbowego może być uporczywe opóźnienie w płatnościach podatku, zaś przestępstwa podawanie nieprawdy w deklaracjach lub oświadczeniach podatkowych.

Wpływ płacy minimalnej na wysokość kary

Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym w przypadku wymierzenia przez sąd grzywny jej wysokość musi mieścić się w ustalonych przepisami widełkach, które wynoszą od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Innymi słowy, minimalna kara grzywny w 2021 r. mogła zostać orzeczona w kwocie 280 złotych, zaś maksymalna w kwocie 56 000 zł. Z nowym rokiem kwoty te wzrosną proporcjonalnie do wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że minimalna kara grzywny w postępowaniu karnoskarbowym wyniesie 301 zł, zaś maksymalna 60 200 zł.

Podkreślenia wymaga, że kodeks karny skarbowy umożliwia zastosowanie kary grzywny również w przypadku mandatu karnego czy też w tak zwanym postępowaniu nakazowym. W obu przypadkach ustawodawca określił inny przedział finansowy kary. Grzywna nałożona mandatem karnym nie może przekraczać pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia, zaś w przypadku postępowania nakazowego można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Przedział kar

W przypadku przestępstwa karno-skarbowego istnieje możliwość wymierzenia kary: grzywny w stawkach dziennych, karę ograniczenia wolności oraz karę pozbawienia wolności. Stosując karę grzywny Sąd powinien określić liczbę stawek dziennych oraz wysokość jednej stawki dziennej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa – 720. Z kolei wysokość stawki dziennej musi mieścić się w przedziale od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia do jej czterystukrotności. Oznacza to, że w 2022 r. najniższa stawka dzienna wyniesie od 100,33 zł. do 40 132 zł. Innymi słowy, kara grzywny za przestępstwo skarbowe w 2022 r. będzie mogła być orzeczona w przedziale od 1003,30 zł. do 28 895 040 zł. Wymierzając karę, sąd zobowiązany jest wziąć pod uwagę całość okoliczności sprawy, w tym sytuację materialną sprawcy.

Uzależnienie wysokości kary od minimalnego wynagrodzenia ma na celu dostosowanie surowości środka penalnego do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych.

Poprzedni artykułDrogi gaz szkodzi produkcji nawozów
Następny artykułWażna zmiana dla sprzedających w systemie zwrotu VAT podróżnym