Przepisy Polskiego Ładu nakładają na podatników nowe obowiązki zarówno w kontekście korygowania jednolitych plików kontrolnych JPK_V7, jak i składania – wraz z jego korektą – czynnego żalu. Od stycznia 2022 r. czynny żal nie będzie potrzebny przy korekcie pliku JPK VAT.

Na mocy znowelizowanych przepisów podatnicy nie będą musieli załączać czynnego żalu do korekt jednolitego pliku kontrolnego. Od stycznia przy korekcie nie trzeba będzie składać czynnego żalu. Istotny będzie tylko czas złożenia korekty i zapłata ewentualnego podatku, aby można było uniknąć kary.

JPK_VAT zawiera część ewidencyjną (dane z ewidencji VAT) oraz część deklaracyjną (deklarację VAT-7 albo VAT-7K). Podatnicy rozliczający VAT miesięcznie przesyłają co miesiąc JPK_V7M, a podatnicy rozliczający VAT kwartalnie – JPK_V7K. Błędy w przekazanym pliku należy poprawić poprzez złożenie korekty.

Dotychczas podatnicy do korekty części ewidencyjnej składali czynny żal. Od stycznia 2022 r. będą zwolnieni z tego obowiązku. Trzeba pamiętać, że przesłanie nierzetelnej ewidencji, tj. niezgodnej ze stanem rzeczywistym, może być uznane za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Kwalifikacja zależy przede wszystkim od skali uchybień. Złożenie wadliwej ewidencji, tj. sporządzonej niezgodnie z przepisami prawa, jest wykroczeniem skarbowym. Sposobem na uniknięcie sankcji dotąd było złożenie wraz z korektą pliku tzw. czynnego żalu. Polski Ład zmienia te zasady.

Dokonanie korekty części deklaracyjnej w JPK_V7M lub JPK_V7K nie podlega odpowiedzialności karnej skarbowej. Tu podatnicy nie musieli składać czynnego żalu.

Teraz przepisy zostaną ujednolicone. Trzeba będzie tylko pamiętać, że korekta deklaracji musi być złożona do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – pomijając zawieszenie tego uprawnienia w czasie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej, a także zakaz korekty w zakresie objętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Drugim warunkiem dla uniknięcia sankcji będzie uiszczenie w całości uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej (podatku). Spełnienie obu wymogów da z mocy prawa ochronę przed sankcjami karnymi skarbowymi za złożenie nierzetelnego rozliczenia podatkowego.

Źródło: pit.pl

Poprzedni artykułAmerykanie wykończą Huawei?
Następny artykułRóżnica płac między płciami w Polsce niższa niż w UE