W ramach pakietu zmian SLIM VAT 3 fiskus planuje podnieść do 2 mln zł euro limit dla tzw. małych podatników VAT. Ma to umożliwić większej liczbie firm korzystanie z kasowej metody rozliczania podatku oraz kwartalnych rozliczeń VAT. Zmienią się także zasady stosowania proporcji VAT, która decyduje o wysokości odliczenia podatku naliczonego u podatników, którzy poza opodatkowaną, mają także sprzedaż zwolnioną z VAT.

Fot. Pexels

Rząd metodą małych kroków stara się od dłuższego czasu poprawiać przepisy o VAT. Wszystko pod hasłem uproszczeń i ułatwień dla podatników. Właśnie poznaliśmy kolejny pakiet takich zmian nazwany pakietem SLIM VAT 3 (SLIM, czyli Simple Local And Modern).

SLIM VAT 3 zawiera kilka istotnych zmian. Dotyczą m.in.: wprowadzenia nowych zasad przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących, zniesienia obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online i wirtualne, liberalizacji warunków dla tzw. podatników bezgotówkowych (zwrot podatku VAT w terminie do 15 dni), wprowadzenia ułatwień obejmujących pakiet VAT e-commerce, a także nowych przepisów dla firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Jednak najważniejsza z punktu widzenia przedsiębiorców zmiana dotyczy limitu małego podatnika. Projekt zmian zakłada mianowicie, że limit sprzedaży dla tzw. małego podatnika zostanie podniesiony do 2 mln euro, a zatem do takiego samego poziomu jak przy małym podatniku w podatkach dochodowych.

W konsekwencji takiej zmiany więcej podatników będzie mogło składać deklaracje za okresy kwartalne oraz korzystać z tzw. kasowej metody rozliczania VAT. Przypomnijmy, że metoda kasowa pozwala przedsiębiorcy na rozliczenie VAT dopiero w momencie otrzymania płatności od kontrahenta. Znika zatem konieczność zapłaty podatku w przypadku, gdy faktura nie została jeszcze uregulowana przez nabywcę towaru lub usługi. Generalna zasada rozliczania VAT mówi, że przedsiębiorca sprzedający towar lub wykonujący usługę musi rozliczyć VAT po wystawieniu faktury. Metoda kasowa stanowi zatem spore ułatwienie dla małych firm.

Aktualnie status małego podatnika posiada podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1,2 mln euro lub 45 tys. euro – w przypadku m.in. podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi, których wynagrodzenie stanowi kwota prowizji. Podatnik spełniający kryteria ma prawo do stosowania kasowego rozliczenia podatku VAT (zamiast rozliczenia memoriałowego) oraz rozliczeń kwartalnych w VAT. Warto przy tym pamiętać, że przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Oczywiście – o czym już wspomniano – na tym zmiany się nie kończą. Nie ma jednak sensu omawiać ich wszystkich już na tym etapie. Na co zatem warto zwrócić uwagę już teraz?

Na pewno na drugi ważny fragment projektu, który zmienia zasady stosowania tzw. proporcji i preproporcji. Przypomnijmy, że podatnicy wykonujący zarówno czynności opodatkowane jak i zwolnione powinni dzielić wydatki dotyczące sprzedaży opodatkowanej oraz sprzedaży zwolnionej. W tym celu należy ustalić właściwy wskaźnik proporcji VAT. Według tego wskaźnika dokonują następnie odliczenia VAT naliczonego, a zatem tego, który zwarty jest w cenie zakupów.

W projekcie zaproponowano wprowadzenie kilku ułatwień dotyczących stosowania takiej proporcji i preproporcji. Planowane jest przede wszystkim zwiększenie z obecnych 500 zł do 10 000 zł kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100 proc. – w sytuacji, gdy proporcja ta przekroczyła jednak u niego 98 proc.

Planowane jest także wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty. Chodzi o sytuację, gdy różnica między proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 pkt proc. (z uwzględnieniem nieznacznej wartości tej kwoty).

Projekt zakłada także zniesienie obowiązku uzgadniania z urzędem skarbowym w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego. Zamiast tego wprowadzony zostanie wymóg zawiadomienia urzędu skarbowego o przyjętej proporcji lub preproporcji. Obecnie istnieje wymóg: dla określonych podatników (obowiązanych do stosowania współczynnika i prewspółczynnika) uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego – w formie protokołu – proporcji do odliczenia podatku naliczonego; braku możliwości odliczenia 100 proc. podatku VAT (u podatników, u których proporcja przekroczyła 98 proc. a kwota VAT z tytułu dokonanych zakupów, która nie może zostać odliczona w skali roku, wyniosła 500 zł lub więcej) oraz wymóg dokonywania korekty rocznej odliczonego podatku, nawet jeżeli różnica między proporcją wstępną a ostateczną jest bardzo niewielka.

Poprzedni artykułZainwestuj w swój dom z Novum Home
Następny artykułNowoczesna rola pracodawcy w sytuacjach kryzysowych