fbpx
sobota, 9 grudnia, 2023
Strona głównaEkologiaOdpady, które nie będą już odpadami śmieciowymi

Odpady, które nie będą już odpadami śmieciowymi

Małe i średniej wielkości firmy mogą skorzystać na zmianie rozporządzenia ministra klimatu i środowiska dotyczącego gospodarki odpadami. Powstające w procesie spalania paliw odpady dotąd mogły być uznane albo za produkt uboczny – co wiązało się z wysokimi kosztami ich transportu i składowania, albo uzyskać korzystny status produktu niebędącego już odpadem i często nadającego się do wtórnego wykorzystania.

Wydaje się to nieco skomplikowane. Obecnie jest bowiem tak, że o uznaniu odpadów powstałych w procesie „energetycznego spalania” – takich jak np. żużel, popioły i gipsy – za tzw. produkt uboczny albo produkt niebędący już odpadem, dość swobodnie decydowali marszałkowie poszczególnych województw – donosi portal teraz-srodowsko.pl. Korzystny status „produktu ubocznego” uzyskiwała dotychczas tylko część i to na ogół dużych podmiotów sektora energetycznego, które oddawały odpady podmiotom współpracującym do dalszej przeróbki.

Odpady lądowały na składowiskach

Mniejsze firmy z sektora energetycznego często nie uzyskiwały dla odpadów statusu produktów niebędących odpadami, więc musiały je odprowadzać na składowiska, co wiąże się ze znacznymi kosztami. Panowała tu duża dowolność w przyznawaniu przez wojewodów statusu odpadom, a mali przedsiębiorcy nie byli w stanie przebrnąć biurokratycznych procedur. Traciło na tym nie tylko środowisko naturalne, ale i przemysł, bo wydawane uznaniowo decyzje o nadaniu odpadom statusu „ubocznego produktu” blokowały możliwość ich dalszej przeróbki i wtórnego wykorzystania.

– Wysokie koszty zakupu i transportu kruszyw naturalnych stanowią formę bariery finansowej rozwoju inwestycji. Wprowadzenie na rynek produktów i materiałów powstałych z odpadów w procesie odzysku, które utraciły status odpadów, lokalnie dostępnych i konkurencyjnych dla kruszyw naturalnych, wpłynie na koszty realizacji przedsięwzięć poprzez obniżenie kosztów zakupu tych produktów – czytamy w uzasadnieniu do projektu nowego rozporządzenia.

Sprecyzowano kryteria

W portali Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw. Podstawę prawną dla tego projektu stanowi ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r. poz. 779).

– Projekt nowego rozporządzenia zawiera katalog minimalnych kryteriów jakościowych powstałych produktów lub materiałów i kierunków ich wykorzystania – czytamy w serwisie teraz-srodowisko.pl. – Ich spełnienie ma być już wystarczającym warunkiem do przeprowadzenia procedury utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw.

Jest więc szansa na to, że wojewodowie nie będą już mogli piętrzyć trudności przed przedsiębiorcami i na nowym prawie skorzystają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekt jest dostępny: link.

Według informacji GUS z końca 2020 roku w sektorze energetycznym rocznie produkuje się ok. 14 040 tys. Mg (1 megagram – 1000 kilogramów) powstałych w procesie spalania odpadów. Stanowi to 20 procent wszystkich odpadów wytwarzanych w kraju.

Robert Azembski
Robert Azembski
Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

INNE Z TEJ KATEGORII

Opłata recyklingowa powinna być wyższa?

System kaucyjny ma ruszyć w Polsce za rok, ale już teraz pojawiają się pierwsze głosy, że proponowana stawka kaucji na poziomie 50 groszy będzie za niska.
2 MIN CZYTANIA

Czy przez UE do Europy wróci malaria?

Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego przegłosowała przyjęcie rozporządzenia Nature Restoration Law, które ma na celu przywracanie terenów bagiennych w krajach członkowskich.
2 MIN CZYTANIA

W tej branży długi również urosły

Przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadami mają coraz większe zadłużenie, które w ciągu roku urosło o 10 milionów złotych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

MŚP trzonem polskiej gospodarki?

Co prawda małe i średnie przedsiębiorstwa przynoszą polskiej gospodarce niemal co drugą złotówkę generując 49,6 proc. PKB, ale w największym stopniu jest to zasługa mikroprzedsiębiorstw, a nie firm małych i średniej wielkości. Jest jeszcze jedna rzecz, która może decydować o tym, że sytuacja tego sektora nie jest tak różowa, jak niektórzy chcieliby ją malować.
3 MIN CZYTANIA

Niewola pod maską demokracji i rozwoju [RECENZJA]

Czy w Polsce można kupić sobie ustawę gospodarczą? Przynieść ją w teczce? Oczywiście. O ile zrobi się to dyskretnie. W książce „Hitman – nowe wyznania ekonomisty od brudnej roboty” John Perkins, były lobbysta pokazuje, jak się to, na ogromną skalę, robi na świecie.
7 MIN CZYTANIA

Wojna o klimat dopiero się zaczyna

Do opinii publicznej z trudem przebijają się głosy ze świata nauki, że kryzys klimatyczny to humbug. Prawda jest taka, że zmiany na Ziemi mają charakter cykliczny, a człowiek jest odpowiedzialny za nie w nikłym stopniu. Upolityczniany katastrofizm klimatyczny i ekohisteria, choć sprzyjają budowaniu nowych gałęzi biznesu, mogą stać się autostradą do całkowitej ruiny gospodarek.
8 MIN CZYTANIA