Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zaprezentowała raport z przeglądu gospodarczego Polski.

Pexels.com

OECD w Economic Survey Poland 2022 przede wszystkim pochwaliła Polskę za poradzenie sobie z dużym napływem uchodźców z Ukrainy. W przeglądzie odniesiono się również do rządowej polityki fiskalnej.

W raporcie napisano, że Polska szybko wychodziła z pandemicznego kryzysu, ale agresja Rosji na Ukrainę spowolniła nasz wzrost gospodarczy. To skutkowało wzrostem cen energii oraz żywności, a presja na krajowym rynku pracy wywołała gwałtowny wzrost inflacji. OECD pozytywnie oceniła ograniczone zużycie gazu przez Polskę oraz uniezależnianie się surowcowe od Rosji na rzecz dywersyfikacji importu. Analitycy nie mają jednak wątpliwości, że przedłużająca się wojna może mieć dalszy negatywny wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pod kątem zakłóceń w dostawach energii.

„OECD zauważa, że Polska z powodzeniem poradziła sobie z dużym napływem uchodźców z Ukrainy. Zmobilizowano znaczne zasoby publiczne i prywatne, a uchodźcom zapewniono odpowiednie wsparcie. Wielu z nich już zintegrowało się z polskim rynkiem pracy (ok. 60% już pracuje), a dzieci uczestniczą w polskim systemie edukacji” – napisano w komunikacie prasowym Ministerstwa Finansów. „Autorzy raportu pozytywnie odnotowują też, że polityka fiskalna nadal wspiera gospodarkę w związku z wyższymi cenami energii. (…) W ocenie OECD tymczasowe wsparcie ze strony rządu łagodzące skutki kryzysu energetycznego powinno być kontynuowane, jeśli zajdzie taka potrzeba” – podkreślono.

OECD przewiduje, że w pierwszej połowie 2023 r. polska gospodarka nadal będzie osłabiona, czego powodem będą wysokie ceny energii, słaby popyt wewnętrzny oraz duża niepewność w otoczeniu.

Resort finansów wyjaśnił, że polska gospodarka została poddana przeglądowi na forum OECD już po raz siedemnasty.

Poprzedni artykułApel o ratunek dla piekarni
Następny artykułSzykują się „dożynki” w sektorze małych i średnich firm?