Realny wzrost PKB Polski w 2023 r. będzie nieznaczny, a inflacja nie spadnie poniżej wyniku dwucyfrowego – wynika z prognozy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Najnowszy raport „Economic Outlook” przewiduje, że wzrost PKB w Polsce w 2023 r. wyniesie 0,9 proc., a inflacja CPI – 10,8 proc. Poza tym OECD prognozuje, że w 2024 r. wzrost gospodarczy przyspieszy do 2,4 proc., a wskaźnik CPI sięgnie 6,6 proc.

„Wysoka niepewność oraz niższe zaufanie konsumentów i przedsiębiorstw będą hamować popyt krajowy w 2023 r. Słabszy wzrost gospodarczy u głównych partnerów handlowych Polski spowolni wzrost eksportu” – napisano w raporcie. „W związku ze spowolnieniem wzrostu detalicznych cen energii i efektami zaostrzonej polityki pieniężnej, inflacja spadnie, ale pozostanie na poziomie 6,6 proc. w 2024 r., tj. powyżej przedziału celu Narodowego Banku Polskiego. Rosnące, wolne moce produkcyjne będą wywierać presję na spadek inflacji, podczas gdy gospodarka będzie odbudowywać się, częściowo dzięki funduszom UE” – dodano.

Ekonomiści OECD wskazują, że „dalsza eskalacja wojny zwiększyłaby niepewność, pogorszyła perspektywy dla inflacji i nadwyrężyła finanse publiczne”, natomiast „dodatkowe zakłócenia w dostawach energii mogą wpłynąć na produkcję i handel”. Źle na prognozy wpływa też przeciągające się nieporozumienie w sprawie reformy sądownictwa, które opóźniają wypłatę środków unijnych z Funduszu Odbudowy.

„Z drugiej strony, ekspansywna polityka fiskalna może utrzymywać na wysokim poziomie inflację i wymagać dodatkowego zacieśnienia monetarnego. Szybkie rozwiązanie wojny pobudziłoby wzrost i zmniejszyło presję inflacyjną” – dodano.

Jeśli chodzi o deficyt publiczny Polski, to według OECD w 2023 r. wyniesie on 4,9 proc. PKG, a w 2024 r. – 4,0 proc. Co do stóp procentowych, to zdaniem analityków OECD będą one rosnąć w Polsce do połowy 2023 r. i osiągną poziom 8 proc.

Autorzy raportu wskazują, że polityka fiskalna w Polsce powinna dalej chronić najbardziej wrażliwe gospodarstwa domowe przed wzrostami cen, jednak pomoc ta powinna być bardziej celowa.

PAP Biznes

Poprzedni artykułBony na cyfryzację dla polskich firm
Następny artykułGUS podał dane o wynagrodzeniach