Niebawem podatnicy będą mogli sporo spraw z urzędem skarbowym załatwić online. Projekt ustawy takie zmiany wprowadzającej został już przyjęty przez Radę Ministrów i obecnie znajduje się na etapie konsultacji.

Fot.Pixabay

Jaki jest cel nowych przepisów? Przede wszystkim automatyzacja załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową poprzez uruchomienie nowego narzędzia informatycznego dla klientów KAS, którym będzie e-Urząd Skarbowy.

Konstrukcja e-Urzędu Skarbowego będzie przewidziana dla pięciu grup użytkowników. Pierwszą będą podatnicy. Drugą – płatnicy. Trzecią – pełnomocnicy. Czwartą – komornicy sądowi i ostatnią, piątą – notariusze.

Projekt ustawy precyzuje także, jakie informacje w e-Urzędzie będą dostępne. Będą to dane z obszaru podatków. Dodatkowo system będzie zapewniał pełną transakcyjność, ponieważ za pomocą udostępnionych narzędzi i usług będzie można online załatwić kompleksowo sprawę, w tym zrealizować obowiązki podatkowe. Jak zapewniono w uzasadnieniu do projektu, e-Urząd Skarbowy zapewni pakiet spójnych i komplementarnych usług online umożliwiających kompleksowe załatwianie spraw, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT. Ułatwią one wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, w tym zapłatę podatku.

Taka zmiana na pewno przeniesie kontakty ze skarbówką w inny, bardziej nowoczesny wymiar. Oczywiste jest też to, że załatwienie wielu spraw w taki sposób cały proces znacznie uprości i przyspieszy.

Ważne uwierzytelnienie

E-Urząd Skarbowy będzie systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem którego klient (wskazane powyżej grupy podmiotów) będzie mógł załatwić online swoją sprawę pozostającą we właściwości organów KAS i komunikować się z organami KAS. Ważne jest to, że e-Urząd Skarbowy ma być systemem teleinformatycznym, który ma być wykorzystywany do dwustronnej komunikacji: klientów z organami KAS, jak i organów KAS z klientami. Jak podkreślają pomysłodawcy urzędu online, taka definicja e-Urzędu Skarbowego umożliwi rozszerzenie katalogu usług i narzędzi online dla nowych grup klientów. Pozwoli także na automatyzację procesów w zakresie zadań załatwianych przez organy KAS.

Zgodnie z założeniami skarbówki online, e-Urząd Skarbowy ma gwarantować użytkownikowi uwierzytelnionemu (zalogowanemu do e-Urzędu) proste i szybkie załatwienie sprawy za pośrednictwem udostępnionych e-usług. Znacznie ma się też zmniejszyć – lub w ogólne zniknie – formalizm związany z załatwieniem sprawy podatkowej. Wdrożenie e-Urzędu Skarbowego umożliwi automatyzację realizacji zadań przez organy KAS, co ma przyspieszyć załatwienie sprawy podatkowej przez podatnika.

Jednak od razu istotna uwaga: z zakresu spraw możliwych do załatwienia w e-Urzędzie Skarbowym wyłączone będą sprawy wymagające wydania postanowienia i decyzji. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu są to bowiem akty administracyjne o indywidualnym charakterze, które wymagają uwzględnienia wielu okoliczności przez konkretną osobę upoważnioną do wydania danego rozstrzygnięcia.

Ważne: Osoba uwierzytelniona w e-Urzędzie Skarbowym będzie miała dostęp do informacji z obszaru podatków, które dotyczą tak jej, jak i innych osób w zakresie posiadanego upoważnienia. Ponadto będzie mogła online załatwić sprawy urzędowe dotyczące udostępnionych informacji z obszaru podatków, ale również innych spraw.

Przepisy do zmiany

Aby ta ważna zmiana w kontaktach z fiskusem nastąpiła, kluczowa jest zmiana przepisów i to nie tylko tych dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej. Obowiązujące zasady muszą zostać uelastycznione m.in. w obszarach podpisywania dokumentów i delegowania kompetencji w ramach organów KAS. Dlatego też główne regulacje związane z udzielaniem upoważnień przez organy KAS znajdują się w ustawie z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej z uwzględnieniem przypadku delegowania uprawnień pomiędzy organami KAS w drodze rozporządzenia MF. Zmienią się też inne regulacje.

Prościej z zaświadczeniami

Spore ułatwienia przy okazji tworzenia e-Urzędu Skarbowego szykują się także w obszarze wydawania zaświadczeń. Trwają bowiem prace nad automatyzacją wydawania zaświadczeń, co będzie możliwe po wdrożeniu w e-Urzędzie Skarbowym modułu zaświadczeń. Po wprowadzeniu zmian, część zaświadczeń zalogowany użytkownik będzie mógł uzyskać automatycznie po złożeniu wniosku na podstawie danych zgromadzonych w CRDP. Poprzez budowę (w ramach e-Urzędu Skarbowego) reguł generowania zaświadczeń na podstawie danych z CRDP, możliwe będzie usprawnienie procesu wydawania zaświadczeń i ujednolicenie zasad ich sporządzania. Takie zaświadczenia będą opatrywane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zasady te będą dotyczyć zarówno wniosków o wydanie zaświadczenia składanych za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, jak i w innej formie (np. papierowej).

Ponadto osoby, które będą korzystać z urzędu online, nie będą ponosić kosztów opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Poprzedni artykułInflacja w Rosji to już prawie 17 procent!
Następny artykułTo gospodarczy sabotaż! Polscy rolnicy domagają się wstrzymania Zielonego Ładu