Należy zmienić przepisy, aby utrzymać osoby 50+ na rynku pracy – wynika z raportu opracowanego przez Koalicję Bezpieczni w Pracy.

Pexels.com

Według autorów raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2022. Osoby 50+ na rynku pracy: możliwości i ograniczenia” pracownicy po 50. roku życia są na tyle istotni dla rynku zatrudnienia, że zmiana przepisów i nastawienia pracodawców w celu utrzymania tej grupy osób w pracy jest niezbędna. W raporcie napisano, że 39 proc. badanych pracowników 50+ chce pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego.

– Pracownicy 50+ w oczach pracodawców są postrzegani jako osoby odznaczające się szacunkiem do pracy i miejsca zatrudnienia. Jak pokazuje badanie jest to grupa, która często rozpoczynała pracę po zakończeniu edukacji i osoby z tej grupy nadal pracują w tym samym miejscu. Aż 67 proc. respondentów 50+ nadal chce pozostać w tej samej firmie – powiedziała Marta Wojewnik, dyrektor zarządzająca CWS Workwear, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Aż 67 proc. respondentów 50+ nadal chce pozostać w tej samej firmie. Coraz więcej pracodawców postrzega zatrudnianie osób z tak długim stażem w jednej firmie wraz z młodszym pokoleniem jako szansę na efektywne zróżnicowanie zespołu i wzajemną wymianę wiedzy – dodała.

Przedstawione w raporcie dane mówią, że w ciągu ostatnich siedmiu lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 40 proc. Głównymi czynnikami zachęcającymi do kontynuacji życia zawodowego po osiągnięciu wieku emerytalnego dla Polaków jest „zaoferowanie pracy z odpowiednim wynagrodzeniem” (32 proc.) oraz „zaoferowanie pracy na część etatu” (30 proc.). Tylko 6 proc. respondentów zadeklarowało natomiast, że doświadczyło w pracy dyskryminacji ze względu na wiek, a 9 proc. było świadkami takiego zachowania wobec innych.

– Wyniki badania wskazują, że jednym z ograniczeń w kontynuowaniu zatrudnienia wśród osób 50+ jest ich stan zdrowia. Respondenci najczęściej skarżyli się na bóle kręgosłupa. Informacje te znajdują swoje odzwierciedlenie w danych statystycznych związanych z absencją chorobową – wskazał Bartosz Gaca, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Koalicja Bezpieczni w Pracy

Poprzedni artykułDodatkowe fundusze na transformację cyfrową Polski
Następny artykułKościoły będą oddawać pieniądze uzyskane w wyniku manipulacji