Niepewność sytuacji gospodarczej jest teraz największą barierą dla prowadzenia biznesu w Polsce w 2022 r. – wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na niepewność sytuacji gospodarczej wskazuje dzisiaj aż 74 proc. polskich przedsiębiorców. Drugim największym problemem w prowadzeniu biznesu w 2022 r. są natomiast rosnące ceny energii, na co zwraca uwagę 70 proc. firm. Tu dominują głównie firmy produkcyjne, dla których prąd ma duży udział w kosztach. Trzecią największą barierą są natomiast rosnące koszty zatrudniania pracowników, które utrudniają działalność 58 proc. firm.

Przez wojnę na Ukrainę doszło do zerwania łańcuchów dostaw, co spowodowało, że coraz większą barierą dla działalności staje się niedostępność produktów, półproduktów lub materiałów. Odczuły to głównie firmy budowlane oraz handlowe, w zdecydowanie mniejszym stopniu natomiast usługi. Firmy wskazały również inne bariery dla prowadzenia biznesu, a były to: zatory płatnicze (47 proc.), braki pracowników (41 proc.) oraz rosnące koszty kredytu i finansowania zewnętrznego (31 proc.).

„Znaczenie poszczególnych barier prowadzenia biznesu wynika ze splotu wielu czynników” – napisano w Tygodniku Gospodarczym PIE. „Z jednej strony jest to nadal efekt kryzysu postcovidowego (zerwane łańcuchy dostaw, zaburzony rynek pracy, zdestabilizowane lockdownami procesy wydobycia i produkcji), a z drugiej – to nieuchronna konsekwencja obecnej sytuacji geopolitycznej. Wojna w Ukrainie może wpłynąć na dalszy wzrost znaczenia barier będących jej bezpośrednią konsekwencją, prawdopodobnie w kolejnych miesiącach na czele wskazań nadal będzie się niepewność sytuacji gospodarczej i rosnące ceny energii. Wysoce prawdopodobne jest też zwiększenie problemów z niedostępnością produktów” – podsumowano w artykule.

Źródło: Tygodnik Gospodarczy PIE

Poprzedni artykułOd początku wojny UE wypłaciła Rosji 35 mld euro! Zgadnijcie, ile dostała Ukraina…
Następny artykułCzarny scenariusz się ziszcza