Narodowy Bank Polski uważa, że projekt pakietu podatkowego Polskiego Ładu, nad którym obecnie debatuje rząd, wymaga zaopiniowania przez Europejski Bank Centralny ze względu na wprowadzenie limitów płatności gotówkowych – wynika z opinii NBP do projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych ustaw.

Pixabay

„W ocenie Narodowego Banku Polskiego, przedstawiony projekt ustawy wymaga zasięgnięcia przez władze krajowe opinii Europejskiego Banku Centralnego” – czytamy w opinii.

„Przedmiotowy projekt ustawy […] wprowadza ograniczenia płatności gotówkowych poprzez ustanowienie limitów płatności gotówkowych (20 000 zł lub równowartość tej kwoty) dla konsumentów w kontaktach z przedsiębiorcą oraz zmniejszenie limitów płatności dla przedsiębiorców z 15 000 zł do 8 000 zł”.

Według NBP, „władze krajów członkowskich zasięgają opinii EBC w sprawie każdego projektu przepisu prawnego w dziedzinach podlegających jego kompetencji zgodnie z Traktatem [o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej] szczególnie odnośnie do środków płatności”.  W ocenie banku centralnego, pozostawienie w projekcie przepisów dot. ograniczenia limitu płatności gotówkowych sprawia, że podlega on wymogowi  uzgodnień z EBC.

Źródło: ISBnews

Poprzedni artykuł273 mln zł na budowę dróg w Polsce Wschodniej
Następny artykułGUS przeliczył, za jaki odsetek emisji CO2 odpowiada polska gospodarka w całej UE