7 lipca Sejm przyjął ustawę, której celem jest rozwój ekonomii społecznej. Obecnie w całym kraju działa ok. 100 tys. podmiotów ekonomii społecznej.

Pexels.com

Przyjęta ustawa ma na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, poprzez tworzenie dla nich miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Mowa tu głównie o ludziach niepełnosprawnych, bezrobotnych i ubogich. Władze liczą na to, że przyjęte przepisy pomogą zwiększyć dostępność usług społecznych realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej.

– Niezwykle istotną część ustawy stanowią regulacje dotyczące statusu przedsiębiorstwa społecznego. Będą mogły go uzyskać spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, a także spółdzielnie produkcji rolnej – powiedziała wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu ds. ekonomii społecznej Anita Czerwińska.

Rozwiązania w przyjętej ustawie to efekt szerokich konsultacji społecznych, w których brali udział przedstawiciele środowiska ekonomii społecznej, na które składa się ponad 100 tys. różnych podmiotów. Ustawa przewiduje uregulowanie kwestii uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Status ten będą mogły uzyskać: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie produkcji rolnej oraz podmioty, które prowadzą centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej.

W ustawie wskazano, że przedsiębiorstwa społeczne będą działały w celu reintegracyjnym (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będą stanowiły 30 proc. ogółu zatrudnionych) lub w celu realizacji usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej.

Za koordynowanie działań na poziomie krajowym odpowiadać będzie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, a na poziomie regionalnym – samorząd województwa.

PAP

Poprzedni artykułFabryka w Stalowej Woli. Kolejni azjatyccy inwestorzy wchodzą do Polski
Następny artykułUOKiK przeszukał siedzibę producenta karmy dla psów