fbpx
sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaArchiwumPerspektywy rozwoju polskich stowarzyszeń naukowo-technicznych

Perspektywy rozwoju polskich stowarzyszeń naukowo-technicznych

Na początku roku Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wybrała Pana wiceprezesem. Czy w Federacji następuje zmiana pokoleniowa?

Jestem z rocznika ’78 i rzeczywiście jestem w zarządzie najmłodszy, ale mam nadzieję, że Rada kierowała się innymi kryteriami. Sądzę, że z jednej strony jestem odbierany jako osoba, która doskonale rozumie rolę i znaczenie Federacji, z drugiej zaś doceniane jest moje nowatorskie podejście. Z działalnością stowarzyszeń naukowo-technicznych jestem związany od 20 lat. Jako student zostałem skierowany przez swojego wykładowcę do Naczelnej Organizacji Technicznej. NOT to marzenie dla młodego inżyniera, miejsce, w którym można spotkać wielu ciekawych ludzi związanych z szeroko pojętą techniką. Każdy z nich ma osiągnięcia i umiejętności, którymi dzieli się z bracią inżynierską. Zawsze mi to imponowało i chciałem być tego częścią. Po latach wejście do Zarządu Federacji było dla mnie wielkim wyróżnieniem.

Jakie wyzwania stawia pan sobie jako członek Zarządu Federacji?

Po pierwsze, chodzi mi o silniejszą integrację naszego środowiska. Chciałbym też kontynuować idee stowarzyszeniowe w trochę nowocześniejszej formie. Bardzo ważne jest, by Federacja wychodziła naprzeciw nowym trendom w obszarze informatyzacji i docierała do jak najszerszej grupy odbiorców, ponieważ działania te są bardzo pożyteczne: wspieramy dzieci i młodzież, staramy się ukierunkowywać młode pokolenie na świadomość techniczną, organizujemy we współpracy z jednostkami rządowymi i samorządowymi wydarzenia naukowe, prelekcje i konkursy. W mojej ocenie kluczowe jest zainspirowanie młodego pokolenia, zwłaszcza że autorytetów w naszej organizacji nie brakuje.

Te osoby są skłonne dzielić się swoją wiedzą?

Zdecydowanie. Federacja zrzesza przeszło 120 tys. członków. W tym gronie są przedstawiciele nauki oraz praktycy. Dysponujemy więc potężnym potencjałem mądrych ludzi. To doskonałe miejsce dla młodych, którzy z czasem chcą stać się silnymi podmiotami na rynku pracy. Współpraca z uczelniami, czy instytutami naukowo-badawczymi daje bardzo duże możliwości oraz kontakty w świecie nie tylko nauki, ale i biznesu.

Wracając do wyborów, w środowisku doceniono też zainicjowane przez pana konferencje naukowo-techniczne.

Tak, to moja autorska inicjatywa, którą powołałem w celu stworzenia interdyscyplinarnej platformy współpracy dla kadry naukowo-technicznej. Poszukiwałem tematu, który mógłby zainteresować techniczne środowisko. Stanęło na inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, czyli wszelkich obiektów stworzonych przez człowieka w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa. Inicjatywa została również doceniona przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę. Kolejna konferencja stała się już wydarzeniem międzynarodowym, licznie wspieranym przez przedstawicieli rządu oraz jednostki naukowe.

Jest pan też jednym z inicjatorów powstania Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

Stowarzyszenie tworzą ludzie dążący do realnego usprawnienia systemu działalności biegłych sądowych. Dziś biegłym może zostać osoba, która posiada ogólne kwalifikacje w danym zakresie. To nie zawsze przekłada się na dużą wiedzę. Sam jestem biegłym i zdarza się, że zostaję kolejnym biegłym wyznaczonym przez sąd, co oznacza, że poprzedni nie udźwignęli tematu. Biegłymi powinni zostawać ludzie mający doświadczenie, wiedzę, którzy ciągle podnoszą swoje kwalifikacje. Chcemy, by Stowarzyszenie reprezentowało wszystkie branże, by blisko współpracowało z Ministerstwem Sprawiedliwości i pomagało przy ocenie kandydatów zarówno pod względem merytorycznym, jak i moralnym. Chcemy również doprowadzić do możliwości zapewnienia odpowiednich pakietów ubezpieczenia naszej grupy społecznej w ramach wykonywanej działalności.

Jest reakcja ministerstwa na waszą propozycję

Tak, nasza propozycja współpracy została pozytywnie przyjęta i będzie brana pod uwagę m.in. w konsultacjach publicznych procedowanych w przyszłości projektów aktów prawnych dotyczących biegłych sądowych. To budujące, bo potwierdza zasadność i potrzebę naszej pracy, zrzeszania się i wspólnego działania.

Jakie są pana plany zawodowe w najbliższych miesiącach

Pierwsze miesiące w Federacji chciałbym przeznaczyć na rozpoznanie stanu technicznego Domów Technika, których jest kilkadziesiąt i które traktujemy jako podstawę funkcjonowania Federacji. Ustalenie słabych i mocnych stron poszczególnych ośrodków, pozwoli stworzyć nową strategię działania i krok po kroku osiągać wyznaczone cele. We wrześniu czeka mnie kolejna, już trzecia, edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych. W międzyczasie sesja egzaminacyjna i obrony moich studentów.

Adam BARYŁKA

Doktor nauk technicznych, inżynier budownictwa lądowego, magister inżynier architekt, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej WAT oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Wykładowca akademicki w Wojskowej Akademii Technicznej oraz Uczelni Techniczno Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Wiceprezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Wiceprezes ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. Prezes Oddziału Warszawskiego SIMP. Redaktor naczelny czasopisma „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” oraz członek Rad Naukowych w kilkunastu czasopismach naukowo-technicznych. Posiada uprawnienia architektoniczne i konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, jest rzeczoznawcą budowlanym oraz rzeczoznawcą SIMP, biegłym sądowym i biegłym skarbowym. Autor 19 publikacji książkowych z zakresu budownictwa, autor i współautor kilkuset artykułów i referatów naukowych. Od 2006 r. pracuje w Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego – firmie, którą założył.

Krzysztof Budka
Krzysztof Budka
Redaktor naczelny magazynu „Forum Polskiej Gospodarki" oraz serwisu FPG24.PL. Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem. Pracę w tym zawodzie rozpoczął podczas studiów pod koniec lat 90. jako reporter w telewizji Puls przy programie „Raport Specjalny". Pisał do działu politycznego w dzienniku „Życie", a następnie na ponad dekadę związał się z „Przeglądem Sportowym", gdzie był m.in. wydawcą, szefem działu Piłka Nożna oraz kierownikiem magazynu „Tygodnik Przeglądu Sportowego: Tempo". Współtworzył serwis internetowy FUTBOLFEJS.PL., a także prowadził audycję Liberator w Radiu Dla Ciebie. Zwycięzca Wielkiego Testu Piłkarskiego Biało-Czerwoni w TVP1 w 2012 roku.

INNE Z TEJ KATEGORII

Dowiedz się, jak inwestują najlepsi! Zapraszamy na darmową konferencję Invest Cuffs 2024

Już 5 –6 kwietnia 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Konferencji i Targów Invest Cuffs. Będzie to już dziesiąta odsłona wydarzenia, które corocznie przyciąga do Krakowa kilka tysięcy uczestników, mających możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez niemal 200 prelegentów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i wspólnego tworzenia historii rynku inwestycyjnego.

Zapraszamy na 22. Międzynarodową Konferencję Baltic Management Development Association

W imieniu Zarządu BMDA, Collegium Prometricum oraz naszym – jako Patrona Medialnego wydarzenia, mamy zaszczyt zaprosić do udziału w 22. Międzynarodowej Konferencji BMDA (Baltic Management Development Association) pod hasłem „Mastering the Future: AI Impact on Business Models and Practice”. Konferencja odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w dniach 25–26 kwietnia 2024 r.

Rola elektrowni szczytowo-pompowych w zielonej transformacji

Elektrownie szczytowo-pompowe to obecnie najbardziej dojrzała technologia magazynowania energii, charakteryzująca się niezwykle długim czasem eksploatacji. Przy rosnącym udziale źródeł wykorzystujących energię odnawialną, takich jak instalacje fotowoltaiczne, czy farmy wiatrowe, jednostki te mają coraz większe znaczenie w zielonej transformacji. W Młotach w Gminie Bystrzyca Kłodzka przygotowywany jest największy tego typu magazyn energii w Polsce.

INNE TEGO AUTORA

Dwa filary kompleksowej polityki mieszkaniowej [WYWIAD]

Skuteczna polityka mieszkaniowa powinna łączyć w sobie dwa bardzo ważne elementy: uczciwy i atrakcyjny kredyt hipoteczny oraz projekt budowy mieszkań na wynajem. W jaki sposób? Wyjaśniają to nasi eksperci – Krzysztof Czerkas i Krzysztof Oppenheim.
11 MIN CZYTANIA

Sektor MŚP musi mówić jednym głosem

Trwa proces budowy dużego środowiska polskich przedsiębiorców z sektora MŚP – pełnych zrozumienia swojej ogromnej wartości, tożsamości i swoich praw. Środowiska, które już niedługo będzie mogło mówić jednym głosem, którego żadna władza nie będzie mogła zlekceważyć – mówi nam Adam Abramowicz. Rozmawiamy u progu końca jego sześcioletniej kadencji w roli rzecznika MŚP.
9 MIN CZYTANIA

Polskie prawo pracy trzeba napisać od nowa [WYWIAD]

Prawo karne dotyczy 1 proc. obywateli, prawo cywilne – 10 proc., natomiast prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczy nas wszystkich. Dlatego o tę gałąź prawa powinno się szczególnie dbać. A mamy przestarzały, nieczytelny i nieprzejrzysty Kodeks pracy – mówi nam mec. Waldemar Gujski, jeden z najlepszych i najbardziej doświadczonych prawników zajmujących się prawem pracy.
11 MIN CZYTANIA