fbpx
środa, 22 maja, 2024
Strona głównaŚwiatPięć mitów na temat ustaleń szczytu Rady Europejskiej

Pięć mitów na temat ustaleń szczytu Rady Europejskiej

Co w rzeczywistości uzgodniono w Brukseli na szczycie Rady Europejskiej 10–11 grudnia?

Szczyt Rady Europejskiej za nami, wciąż jednak w przestrzeni publicznej funkcjonują różne wersje dotyczące tego, co faktycznie zostało na nim ustalone. W związku z tym, odnosząc się do regulacji unijnych, pokazujemy, co w rzeczywistości uzgodniono w Brukseli, rozprawiając się przy okazji z mitami, od których roi się w przeróżnych mediach.

 1. Mit:
  Na szczycie Polska delegacja mogła zawetować rozporządzenie w sprawie warunkowości wypłaty funduszy unijnych.

  Fakt:
  Rozporządzenie w sprawie warunkowości wypłat funduszy nie jest przyjmowane przez Radę Europejską lecz wspólnie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej (ministrowie państw członkowskich UE). Przy jego przyjmowaniu nie obowiązuje jednomyślność, stąd nie ma możliwości złożenia weta, które mogłoby je zablokować. Dyskusja o wecie dotyczyła zablokowania wieloletnich ram finansowych UE oraz tzw. Funduszu Odbudowy.

 2. Mit:
  Konkluzje szczytu Rady Europejskiej mają charakter wiążący i są aktem prawnym UE.

  Fakt:
  Zgodnie z art. 15 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej Rada Europejska nie pełni funkcji prawodawczej. Akty prawne, jakie mogą przyjmować instytucje unijne, to zgodnie z art. 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opnie. Nie ma wśród nich konkluzji ze szczytów Rady Europejskiej.

 3. Mit:
  Ustalenia szczytu odsuwają wejście rozporządzenia o tzw. warunkowości o 2 lata, do czasu wyroku w sprawie jego zgodności z prawem UE, jaki wydać ma Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Fakt:
  Punkt k konkluzji dotyczących rozporządzenia brzmi: „Rozporządzenie wynegocjowano jako integralną część nowego cyklu budżetowego i w związku z tym będzie ono stosowane od dnia 1 stycznia 2021 r., a środki będą miały zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do zobowiązań budżetowych, począwszy od nowych wieloletnich ram finansowych, w tym Next Generation EU”.  Konkluzje mówią jedynie o wytycznych jakie ma przyjąć Komisja, w pkt. c czytamy: „W przypadku wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności w odniesieniu do rozporządzenia wytyczne zostaną sfinalizowane po wydaniu wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości, tak aby uwzględnić wszelkie istotne elementy wynikające z takiego wyroku. Przewodnicząca Komisji będzie w pełni informowała Radę Europejską. Do czasu sfinalizowania tych wytycznych Komisja nie zaproponuje środków na mocy rozporządzenia”.

 4. Mit:
  Rada Europejska wydała Komisji Europejskiej dyspozycje, jak stosować rozporządzenie, którymi Komisja jest związana.

  Fakt:
  Taka zależność nie wynika z opisanych w prawie pierwotnym kompetencji poszczególnych instytucji UE. W swoim orzecznictwie TSUE oceniając działania poszczególnych instytucji UE odnosi się zaś do przepisów prawa pierwotnego (zob. np. wyrok TSUE z 6 września 2017 roku, syg. C-643/15 – Słowacja przeciwko Radzie: „Jak bowiem wynika z orzecznictwa Trybunału, w zakresie, w jakim normy regulujące sposób kształtowania się woli instytucji Unii ustanowione są przez traktaty i nie pozostają do dyspozycji ani państw członkowskich, ani samych instytucji, jedynie traktaty mogą – w szczególnych przypadkach – upoważnić instytucję do zmiany ustanowionej w nich procedury decyzyjnej” (tamże).

 5. Mit:
  Polska zgodziła się ostatecznie na uruchomienie środków z tzw. Funduszu Odbudowy zatem nie ma już żadnego narzędzia nacisku w razie nierespektowania ustaleń szczytu RE.

  Fakt:
  W związku z tym, że FO będzie finansowany z zasobów własnych UE zgoda na jego uruchomienie musi zostać udzielona przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z ich procedurami konstytucyjnymi. Polska zatem wciąż może zablokować jego uruchomienie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Coraz większe obawy europejskich firm działających w Chinach

Wiele europejskich firm w Chinach boryka się z problemami. Koniunktura się chwieje, a utrzymanie się na chińskim rynku w obliczu doskonale prosperujących lokalnych przedsiębiorstw staje się coraz trudniejsze. Obawy budzi również kwestia nadmiernej zdolności produkcyjnej.
3 MIN CZYTANIA

Wskaźnik Bogactwa Narodów 2024. Sprawdź, na którym miejscu jest Polska

Warsaw Enterprise Institute opublikował IV edycję Wskaźnika Bogactwa Narodów, wyjątkowego Indeksu, który oprócz PKB mierzy także jakość wydatków publicznych. Brane są pod uwagę państwa należące do Unii Europejskiej i OECD. Miejsca na podium zajmują Irlandia, Szwajcaria oraz Norwegia, której w tym roku udało się wyprzedzić Stany Zjednoczone. Polska zajmuje dopiero 27. pozycję na 38 gospodarek i 18. pozycję w UE. Jest to wynik przyzwoity, ale nie zadowalający.
3 MIN CZYTANIA

Przerażenie w Londynie: gospodarka Polski może niebawem wyprzedzić brytyjską!

Brytyjskie media szeroko komentują słowa Donalda Tuska, który we wpisie zamieszczonym w serwisie X stwierdził, że za 5 lat Polacy będą zamożniejsi od mieszkańców Wysp Brytyjskich.
3 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

RAPORT: Banki centralne wobec podwyższonej inflacji

Patrząc na wskaźnik inflacji, można odnieść wrażenie, że jakaś maszyna przeniosła nas o kilka dekad do tyłu. Polski odczyt dynamiki cen jest najwyższy od 20 lat, inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych osiągnęła poziom niewidziany tam od ponad trzech dekad. Podobnie jest w strefie euro. Niemcy mają inflację porównywalną z tą z początku lat 90. Dziennikarze pytają ekonomistów i polityków, kiedy ceny wyhamują i wszystko wróci do normy.
11 MIN CZYTANIA

DEBATA WIDEO: Skąd ta inflacja? Odpowiadają Kluza, Liberadzki, Sokal

Nie wiesz, skąd ta inflacja? Obejrzyj naszą debatę z udziałem wybitnych ekspertów. Wiele pytań i równie dużo trafnych odpowiedzi!

Prof. Dariusz Gątarek: „Przyczyn inflacji szukałbym poza Polską” [WYWIAD]

O bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce rozmawiamy z prof. Dariuszem Gątarkiem, światowej renomy ekonomistą zajmującym się tematyką zarządzania ryzykiem i wyceną pochodnych instrumentów finansowych. Byłym doradcą prezesa NBP Sławomira Skrzypka.
5 MIN CZYTANIA