fbpx
czwartek, 13 czerwca, 2024
Strona głównaFinansePieniądze na wsparcie lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw

Pieniądze na wsparcie lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw

MŚP z regionów gospodarczo opóźnionych mają teraz możliwość wsparcia dotacjami, preferencyjnymi kredytami lub poręczeniami kredytów i pożyczek. Informacje o możliwym dofinansowaniu mają lokalne oddziały agencji wspierających przedsiębiorczość lub urzędy marszałkowskie.

Wsparcie dla podkarpackich gmin

Przedsiębiorcy MŚP z przygranicznych gmin Podkarpacia, którzy chcą rozwijać swoje firmy już niedługo będą mogli skorzystać z nowego, specjalnego programu wsparcia działalności. Podstawowym warunkiem, który będzie uprawniał do skorzystania z finansowania na preferencyjnych warunkach, będzie posiadanie siedziby lub oddziału na przygranicznym obszarze. Przedsiębiorca będzie musiał także wykazać, że wsparcie zostanie przeznaczone na przykład na rozbudowę zakładu czy dywersyfikację jego produktów i usług. Pieniądze pochodzące z nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia (FEP) mogą także zostać spożytkowane na zmianę sposobu produkcji oraz świadczenia usług „które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności, zarówno na rynku regionalnym, jak i krajowym czy międzynarodowym”. Dotacja może zostać spożytkowana także na roboty budowlane i zakup środków trwałych.

Program wsparcia obejmie 43 podkarpackie gminy, w tym takie na przykład jak: Baligród, Bircza, Cieszanów, Lubaczów, Lutowiska, Medyka, Narol, Stary Dzików, Wielkie Oczy, Zagórz oraz Żurawica. Pomoc uzasadniana jest bezspornym faktem, że przygraniczne tereny, zwłaszcza te przy polskiej wschodniej granicy, są w zdecydowanie gorszej sytuacji niż pozostałe obszary kraju. Sytuacja demograficzna jest tam zła, co wynika głównie z tego, że trudno tam znaleźć pracę – duże przedsiębiorstwa nie lokalizują na Podkarpaciu swojej produkcji ani innego typu działalności, a miejsc pracy w sektorze usług czy transportu publicznego jest niewiele.

Wnioski w ramach konkursu przedsiębiorcy mogą składać od 31 maja br. do 14 lipca tego roku, więcej informacji posiada urząd marszałkowski.

Pożyczki i poręczenia dla Pomorza

Przedsiębiorcy pomorscy mogą pozyskać atrakcyjne pożyczki i poręczenia z Pomorskiego Funduszu Rozwoju. Oferta jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich firm z obszaru Pomorza, a pomoc i wsparcie – udzielane wspólnie z wybranymi instytucjami finansowymi – mogą otrzymać także dopiero początkujący przedsiębiorcy.

Zasadniczo istnieją obecnie trzy formy wsparcia: pożyczka ogólnorozwojowa, poręczenia oraz pożyczka na wsparcie edukacji przedszkolnej. W pierwszym przypadku wspierane są przedsięwzięcia biznesowe o charakterze ogólnorozwojowym, realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego. Pożyczyć można do 1,5 mln zł na okres do siedmiu lat i na korzystne oprocentowanie; nie ma przy tym wymogu wkładu własnego ze strony przedsiębiorcy.

Z kolei produkty poręczeniowe mają za zadanie ułatwić przedsiębiorcy otrzymanie zewnętrznego finansowania (w postaci kredytów, pożyczek, leasingu i wadiów przetargowych).

Celem pożyczki na wsparcie edukacji przedszkolnej jest zwiększenie dostępności miejsc w przedszkolach zlokalizowanych na obszarach miejskich województwa pomorskiego. Maksymalna kwota finansowania to 5 mln zł, okres spłaty – nawet dziesięć lat. Przedsiębiorca może wybrać stałe lub zmienne oprocentowanie. Karencja w spłacie zobowiązania wynosi nawet 24 miesiące.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie pfr.pomorskie.eu.

Na badania i innowacje w lubelskim

Jeszcze do 12 czerwca 2023 roku mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw, w tym konsorcja z jednostkami naukowymi, mogą składać wnioski o dotacje na własne projekty badawczo-wdrożeniowe. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi jednak dopiero w I kwartale 2024 roku. Wsparcia z funduszy unijnych udziela Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Warunkiem wzięcia udziału w naborze jest realizacja projektów na terenie województwa lubelskiego oraz uzasadnienie, w jaki sposób realizowany projekt wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa oraz samego regionu.

Dotacje dla przedsiębiorców są przyznawane na opracowanie nowych usług, produktów oraz na wdrażanie nowych procesów, a także ulepszeń dotychczas funkcjonujących w firmie. Przedsiębiorca może z nich sfinansować procesy badawcze, opracowywanie prototypów czy też testowanie rozwiązań planowanych do wdrożenia w swojej firmie. Inwestycja powinna rozwijać środki trwałe w firmie, ale także wartości niematerialne i prawne, powiązane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

Dotacje na badania sięgają 65-80 proc. poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów, na eksperymentalne prace rozwojowe – w 40-60 proc., zaś na tzw. komponent wdrożeniowy 60-70 proc.

Wnioski przedsiębiorcy mogą składać poprzez aplikację wod.cst2021.gov.pl. Bardziej szczegółowe informacje na temat tego naboru znajdują się na stronie funduszeUE.lubelskie.pl.

Na wzornictwo MŚP z Polski Wschodniej

Małe i średnie firmy z Polski Wschodniej mogą otrzymać środki z PARP na opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej w celu zwiększenia atrakcyjności swoich produktów. Konkurs jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), a nabór firm rozpoczął się 9 maja tego roku.

O dofinansowanie będą mogą starać się przedsiębiorcy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego (bez regionu warszawskiego stołecznego oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego i wołomińskiego).

Przedsięwzięcie gospodarcze może zostać dofinansowane kwotą do 3 mln zł, a minimalna wartość kosztów kwalifikowanych pojedynczego projektu to 200 tys. zł. Od przedsiębiorcy wymagany jest wkład własny na poziomie min 15 proc. Jak napisano, pieniądze można przeznaczyć m.in na: koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem oraz wdrożeniem strategii wzorniczej; nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane, nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej; koszty robót i materiałów budowlanych – o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10 proc. wartości środków trwałych nabywanych w projekcie. Pokryć można również koszty usług szkoleniowych, ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia i zaliczki. Więcej szczegółów znajduje się na stronie PARP.

Robert Azembski
Robert Azembski
Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

INNE Z TEJ KATEGORII

Klauzule abuzywne w umowach z przedsiębiorcami? Dobra wiadomość dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Konsumencka ochrona przedsiębiorców to temat, który zyskuje na znaczeniu w kontekście zmian legislacyjnych oraz rozwoju praktyk handlowych. Tradycyjnie, ochrona konsumentów dotyczyła jedynie osób fizycznych uczestniczących w obrocie prawnym w sposób niezwiązany bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą. W ostatnich latach obserwuje się jednak tendencję do rozszerzania przepisów ochronnych również na przedsiębiorców – szczególnie tych niezrzeszonych w ramach rozbudowanych struktur spółkowych, którzy często znajdują się w gorszej pozycji negocjacyjnej w relacjach z większymi i wyspecjalizowanymi podmiotami.
5 MIN CZYTANIA

Ceny nadal rosną, chociaż wolniej niż rok temu. Sprawdź, co znajduje się w czołówce drożyzny

Dynamika jednocyfrowego wzrostu cen hamuje kolejny miesiąc z rzędu. W marcu codzienne zakupy w sklepach zdrożały o 2,1 proc. rdr. Tym razem na 17 analizowanych kategorii już tylko jedna zaliczyła dwucyfrową podwyżkę. Poza tym 7 grup towarów wykazało jednocyfrowy wzrost i aż 9 segmentów było na minusie.
3 MIN CZYTANIA

Dwa filary kompleksowej polityki mieszkaniowej [WYWIAD]

Skuteczna polityka mieszkaniowa powinna łączyć w sobie dwa bardzo ważne elementy: uczciwy i atrakcyjny kredyt hipoteczny oraz projekt budowy mieszkań na wynajem. W jaki sposób? Wyjaśniają to nasi eksperci – Krzysztof Czerkas i Krzysztof Oppenheim.
11 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Jak ożywić martwy parkiet nad Wisłą?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie służy tak naprawdę ani inwestycjom indywidulanym, ani małym i średniej wielkości firmom. Tym pierwszym w założeniu miała dawać okazje do zysków, dla tych drugich zaś być miejscem pozyskiwania kapitału na rozwój. Tymczasem uciekają z niej zarówni mali, jak duzi.
4 MIN CZYTANIA

Jesteś „pod wpływem”? Nie ruszysz autem

Amerykańska Krajowa Administracja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) chce wykonać zalecenie Kongresu, by wszystkie nowe auta miały zainstalowaną technologię uniemożliwiającą prowadzenie pod wpływem alkoholu.
< 1 MIN CZYTANIA

Obojętnie, co zrobimy, klimat i tak będzie się zmieniał

Nawet zupełne zaprzestanie emisji CO2 pochodzącego z przemysłu nie wpłynie na zatrzymanie zmian klimatu na Ziemi – przekonuje w zamieszczonym we „Wprost” artykule pt. „Klimat a Człowiek” prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.
4 MIN CZYTANIA