Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tzw. „opłacie cukrowej” będzie podlegała gastronomia, a nawet przekazanie napojów dla organizacji pożytku publicznego.

branża horeca problem z zatrudnienie - grafika wpisu

Według art. 12a ust. 2 projektowanej ustawy za wprowadzenie na rynek krajowy napojów będzie rozumiane także dokonywanie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przez podmiot zobowiązany do zapłaty opłaty takich czynności, jak przekazanie nieodpłatne napojów. Przepis nie zawiera żadnych wyłączeń, przez co przekazywanie napojów na cele charytatywne na rzecz organizacji pożytku publicznego również będzie podlegać opłacie, a przez to stanie się uciążliwe dla przedsiębiorców oraz ograniczy ich wsparcie wobec trzeciego sektora. Zaproponowany przepis uniemożliwia również nieodpłatne przekazywanie napojów dla pracowników producenta.

Opłatą objęte zostanie również przekazanie próbek towaru, co można uznać za sprzeczne z podatkowym ratio legis, szczególnie że takie działanie nie niesie za sobą konieczności uiszczania innego podatku (np. VAT).

W związku z powyższym Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wnosi o zmianę przedmiotowego przepisu poprzez jego usunięcie, bądź doprecyzowanie w ten sposób, że nie odnosiłby się on do nieodpłatnego przekazania napojów na rzecz organizacji pożytku publicznego lub podmiotów realizujących cele pożytku publicznego.

Podatkiem cukrowym ma zostać także objęta gastronomia, co – zdaniem ZPP – spowoduje kolejny czynnik (poza m.in. cenami energii, żywności czy wzrostem płacy minimalnej) zmuszający restauracje i bary do podniesienia cen oferowanych produktów. Dla segmentu restauracji i barów z klientami wrażliwszymi na skoki cen, sprzedaż napojów stanowi istotną część przychodów, a co za tym idzie, odczują one podatek cukrowy wyjątkowo dotkliwie.

Poprzedni artykułCo trzeci Ukrainiec nie ma pracy
Następny artykułTym sektorom najbardziej brakuje pracowników