Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa, który przedstawia m.in. przewidywane tempo wzrostu realnego PKB.

Pexels.com

Głównym elementem WPFP jest aktualizacja Programu Konwergencji (APK), która do 30 kwietnia zostanie przekazana Komisji Europejskiej (KE) i Radzie UE. Według resortu finansów polska gospodarka dobrze poradziła sobie w czasie pandemii i choć w 2021 r. jako jedna z pierwszych w Unii Europejskiej powróciła do wcześniejszego PKB, to agresja Rosji na Ukrainę pogorszyła prognozy wzrostu gospodarczego dla naszego kraju.

„Przyjęty scenariusz zakłada, że tempo wzrostu realnego PKB w 2022 r. osiągnie 3,8%, a w 2023 r. spadnie do 3,2%. W kolejnych latach polska gospodarka będzie rosła w tempie 3,0% oraz 3,1%. Wyższa dynamika aktywności gospodarczej byłaby możliwa dzięki realizacji KPO” – napisano na stronie MF.

Resort podkreślił, że w Polsce jest bardzo niskie bezrobocie, które w tym roku spadnie do 2,7 proc. i w kolejnych latach będzie na podobnym poziomie. Problemem jest natomiast wzrost inflacji, który według rządu jest związany z czynnikami zewnętrznymi oraz geopolitycznymi i wynikającymi z tego podwyżkami cen energii, tj. cen paliw w wyniku wzrostu cen ropy naftowej na rynkach światowych oraz cen energii elektrycznej i gazu.

„Przewidujemy, że w 2022 r. stopa inflacji średniorocznie wyniesie 9,1 proc., by w kolejnych latach stopniowo spadać (7,8 proc. w 2023 r., 4,8 proc. w 2024 r. i 3,5 proc. w 2025 r.)” – wskazano.

Jeśli chodzi o deficyt, to MF prognozuje, że zwiększy się on do 4,3 proc. PKB na skutek działań łagodzących inflację, ale też przez zmiany w systemie podatkowym, wsparcie dla uchodźców z Ukrainy i planowaną wypłatą dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów. Rząd liczy, że w 2025 r. deficyt zostanie zredukowany do 2,5 proc. PKB, a dług publiczny do 49,7 proc. PKB.

Poprzedni artykułPrawo przedsiębiorców zagrożone!
Następny artykułCoraz trudniej utrzymać lokale