Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju, przyjęta już przez sejm i podpisana przez Prezydenta ustawa przewiduje długofalową pomoc dla przedsiębiorców, którzy przechodzą kryzys. Wsparcie to będzie miało zarówno charakter finansowy jak i ekspercki, przy realizacji programów naprawczych. Pomoc uruchomi wkrótce Agencja Rozwoju Przemysłu.

Z pomocy udzielanej w ramach PNS skorzystać będą mogli przedsiębiorcy znajdujący się trakcie postępowania upadłościowego lub ci, którzy stanęli wobec groźby likwidacji. Będzie to więc pomoc wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, ale w związku z realizowaną restrukturyzacją. Konkretnie zaś na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i samą restrukturyzację firmy. Pomoc będzie udzielana w postaci pożyczek.

– Obecnie finalizowane są prace nad umową z Agencją Rozwoju Przemysłu, która ureguluje kwestie powierzenia Agencji zadania wdrożenia instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców oraz przekazania związanej z tym zadaniem dotacji. Po zawarciu umowy zostanie uruchomiony nabór wniosków – powiedziała fpg24.pl Marta Arendt z Departamentu Komunikacji Ministerstwa Rozwoju. Przedsiębiorca, gdy utraci płynność finansową, będzie mógł wnioskować o krótkoterminową pożyczkę w na ratowanie firmy – nawet dwukrotnie. Pierwsza pożyczka ma być tymczasowym wsparciem restrukturyzacyjnym. Druga – jeśli pomoc okaże się niewystarczająca – ma służyć wsparciu restrukturyzacji firmy.

Wszystko wokół restrukturyzacji

Polityka Nowej Szansy ma przynieść ze sobą tym razem bardzo precyzyjne, dostosowane do sytuacji, w której znajduje się przedsiębiorca, wsparcie. Ustawodawca wymienia takie działania jak np. prewencja niewypłacalności – promowanie strategicznego podejścia do zarządzania firmą z wykorzystaniem różnego rodzaju instrumentów wczesnego ostrzegania przed kryzysem, stworzenie podstaw prawnych dla wsparcia finansowego przeznaczonego na ratowanie lub restrukturyzację mającego potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa oraz rozwiązań prawnych umożliwiających szybką i mało kosztowną procedurę upadłościową przedsiębiorstwa, które nie ma już realnych szans na efektywną restrukturyzację. Ale także wsparcie doradcze, informacyjne, psychologiczne dla MŚP planujących podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o dotychczasowe, trudne doświadczenia.

– Polityka Nowej Szansy i przyjęta w jej ramach ustawa o pomocy publicznej stanowią odpowiedź na występujące na rynku ograniczenia związane z finansowaniem przedsiębiorstw będących w kryzysie, w tym również spowodowanych przez epidemię Covid-19, mających jednak potencjał do dalszego rozwoju. Środki pochodzące z tej ustawy można jednocześnie łączyć ze wsparciem udzielanym w ramach tarczy antykryzysowej – mówi Paweł Kolczyński wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Formy pomocy

Tak wyglądać będą poszczególne formy wsparcia:

* Krótkookresowe pożyczki (pomoc na ratowanie)
Wysokość pożyczki będzie uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.
Pożyczkę będzie można zaciągnąć na sześć miesięcy. Jeśli jej wysokość lub okres na jaki została udzielona okażą się niewystarczające, firma z sektora MŚP będzie mogła wystąpić o dodatkową i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy. Przy tej formie pomocy chodzi o zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub sprawnej likwidacji firmy.

* Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy
Także i w tym przypadku wysokość pomocy będzie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Wsparcie będzie miało charakter kontynuacji pomocy na ratowanie, przybierając formę dodatkowej pożyczki lub samodzielnego instrumentu finansowego. Tymczasowe wsparcie jest adresowane do tych firm, które same prowadzą restrukturyzację, ale potrzebują pomocy tylko we wsparciu płynności finansowej po to, by restrukturyzacja się udała. Jest to forma pomocy dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

* Pomoc na restrukturyzację
Skorzystać będą mogły z nich firmy, które potrzebują wsparcia na opracowanie planu restrukturyzacji.

Firmy sektora MŚP przeżywające kłopoty i przechodzące restrukturyzację będą mogły korzystać co roku ze 120 mln zł, przez okres dziesięciu lat. Niezależnie od tego będą też mogły uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o wartości w sumie około 50 mln zł rocznie.

Poprzedni artykułPolski Bon Turystyczny na plusie
Następny artykułPierwsza sieć handlowa z wodą własnej marki w butelce pochodzącej w 100% z recyklingu