fbpx
środa, 22 maja, 2024
Strona głównaPodatkiPobór podatku u źródła znowu odroczony

Pobór podatku u źródła znowu odroczony

Dopiero od 1 stycznia 2021 roku zaczną obowiązywać nowe zasady poboru podatku u źródła. Zatem od 2021 roku w miejsce obowiązującej ulgi będzie obowiązywać procedura zwrotu podatku. Już teraz wymagana jest jednak należyta staranność oraz certyfikaty rezydencji.

Pojęciem „podatek u źródła” (WHT – Withholding Tax) określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i od osób prawnych) pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód.

W polskich realiach o podatku u źródła mówi się w kontekście podatku pobieranego od niektórych dochodów uzyskiwanych w Polsce przez nierezydentów będących osobami fizycznymi lub innymi podmiotami. W niektórych przypadkach jest on pobierany także od rezydentów (np. przy wypłacie dywidendy do podmiotu krajowego).

Podatek u źródła pobierany jest w zakresie CIT m.in. od przychodów uzyskiwanych przez nierezydentów z tytułu: odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych, opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej, sportowej, doradczej, księgowej, a także z tytułu niektórych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej.

Nowe zasady poboru

W październiku 2018 roku uchwalona została w zakresie WHT istotna zmiana. Polegała ona na wprowadzeniu w pewnym zakresie (w miejsce ulgi stosowanej już w momencie wypłaty należności przez płatnika) obowiązku poboru podatku przez płatnika według polskiej stawki, połączonego z procedurą dokonania zwrotu podatku (ang. tax refund). Nowe zasady poboru podatku dotyczą sytuacji, w której podatnik od tego samego płatnika w jednym roku kalendarzowym osiąga przysporzenie w kwocie przewyższającej dwa miliony złotych.

Nowy mechanizm poboru podatku przewiduje obowiązek poboru WHT, jeżeli łączna kwota wypłacanych należności przekracza kwotę dwóch milionów złotych. Wówczas podatek u źródła pobierany jest od należności przekraczających tę kwotę. Tak rozumiane zasady poboru podatku u źródła stosuje się bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Nowe zasady miały zacząć obowiązywać już dawno. Tak się jednak nie dzieje, z uwagi na decyzje ministra finansów.

Kolejne odroczenie

Otóż na podstawie nowych, uchwalonych w październiku 2018 roku przepisów o poborze podatku u źródła, minister finansów został upoważniony do wydania rozporządzenia, mocą którego może zostać ograniczone lub wyłączone stosowanie nowych zasad poboru podatku z uwagi na istnienie określonych uwarunkowań obrotu gospodarczego, specyficzny status niektórych grup podatników i płatników oraz specyfikę dokonywania niektórych czynności. Z takiej możliwości minister finansów właśnie skorzystał znowu, odraczając moment stosowania nowych zasad do 31 grudnia 2020 roku.
Taki termin wynika z nowego rozporządzenia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak i identycznego rozporządzenia dotyczącego osób fizycznych.

To już czwarte przesunięcie tego terminu. Poprzednio termin ten przesunięto na 1 lipca 2020 roku (wcześniej miał to być 1 lipca 2019 r., później 1 stycznia 2020 r.). Tym razem termin przesunięto w związku z epidemią koronawirusa. Co istotne, nowe przepisy o WHT (podatku u źródła) są zawieszone do końca roku wyłącznie w zakresie, w jakim odnoszą się do poboru podatku.

Obowiązki już są

Taki zakres zwieszenia ma swoje konsekwencje. Zmiany uchwalone w 2018 roku nie dotyczą bowiem tylko samego poboru podatku.

W konsekwencji, mimo zawieszenia, nadal trzeba stosować przepisy zobowiązujące płatników do dochowania należytej staranności przy weryfikacji poprawności stosowania zwolnienia bądź preferencyjnej stawki WHT oraz do kwalifikowania odbiorcy należności jako beneficjenta rzeczywistego na podstawie znowelizowanej definicji.

Wprowadzone przepisy nie zawierają definicji „należytej staranności”, ani nie wskazują kryteriów wymogu jej dochowania w transakcjach z podmiotami zagranicznymi. Wskazówki w tym zakresie zawierają jednak wyjaśnienia ministra finansów dotyczące WHT.

Nadal również certyfikat rezydencji jest niezbędnym zaświadczeniem w procesie prawidłowego udokumentowania prawa do zwolnienia z poboru podatku u źródła. Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem wydawanym przez właściwy organ administracji podatkowej, zawierającym informacje o miejscu zamieszkania (dla osób fizycznych) lub siedzibie (dla osób prawnych) podatnika. Dokument ten potwierdza, że podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w danym państwie.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA