fbpx
środa, 31 maja, 2023
Strona głównaPodatkiPodatnicy mogą korzystać z objaśnień podatkowych dotyczących grup VAT

Podatnicy mogą korzystać z objaśnień podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe objaśnienia podatkowe. Tym razem dotyczą one grup VAT, które przedsiębiorcy będą mogli tworzyć od 1 stycznia 2023 r.

W dokumencie w sposób kompleksowy i dokładny omówiono zagadnienia dotyczące grup VAT poczynając od opisania samej instytucji na gruncie Unii Europejskiej poprzez jej tworzenie, funkcjonowanie i rozliczenia, aż po jej zakończenie lub przedłużenie funkcjonowania. Przedsiębiorcy, którzy rozważają zawiązanie grupy VAT – czy to już 1 stycznia przyszłego roku, czy w terminie późniejszym – powinni zapoznać się z tymi wyjaśnieniami. Co ważne, resort finansów wskazał w nich także na zalety płynące ze stosowania tej nowej instytucji w praktyce. Dlaczego to tak istotne? Otóż zawiązanie grupy VAT oznacza wyłączenie opodatkowania VAT między członkami VAT. Dodatkowo zarządzanie rozliczeniami VAT w ramach grupy pozwoli na poprawę płynności finansowej grupy.

Objaśnienia o grupach VAT mają 63 strony, które podzielono na 13 głównych części (rozdziałów).

Objaśnienia pomogą w praktyce

Jak podkreśla resort finansów celem tych objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne rozliczenie w VAT przez kilka podmiotów w ramach tzw. grup VAT. Z kolei grupy VAT są jednym z elementów zmian podatkowych, których głównym celem jest pobudzenie oraz wzmocnienie inwestycji i rozwoju.

Prace nad objaśnieniami w zakresie VAT były rozpoczęte w pierwszej połowie 2022 roku. W ramach konsultacji przedstawiciele biznesu wskazali na zagadnienia, o które ten dokument powinien zostać uzupełniony. Resort finansów przychylił się do tych próśb i opublikowany dokument został poszerzony o:
– dodatkowe wyjaśnienia w obrębie przesłanek powiązań wewnątrz grup, w tym zagadnienie ciągłości spełnienia przesłanek powiązań,
– procedurę uproszczoną w imporcie towarów,
– dodatkowe wyjaśnienia tematyki dotyczącej oddziałów podmiotów zagranicznych, w tym o przykłady dotyczące transakcji pomiędzy oddziałem podmiotu zagranicznego, który wszedł do grupy a centralą podmiotu lub oddziałem z innego kraju,
– zagadnienie zawierania umowy o utworzeniu grupy w formie elektronicznej,
– tematykę współczynnika i prewspółczynnika w sytuacji, gdy były członek grupy wykonywał wyłącznie czynności na rzecz innych członków grupy VAT.

Ważne: Państwa członkowskie decydujące się na wprowadzenie grup VAT, zasadniczo we własnym zakresie określają szczegółowe zasady funkcjonowania tej instytucji. Z uwagi jednak na unijny charakter rozwiązania jest potrzeba dążenia do jednolitego rozumienia grup VAT we wszystkich państwach członkowskich tak, aby ta instytucja nie doprowadzała do zaburzania warunków konkurencji.

Kto założy grupę VAT

Aby przypomnieć, kto będzie mógł utworzyć grupę VAT warto wyjaśnić, czym ta grupa jest. Otóż można stwierdzić, że utworzenie grupy VAT powoduje, że pewna liczba ściśle powiązanych ze sobą podatników ulega umownemu połączeniu w jednego nowego podatnika tylko do celów VAT. Zamiast kilku podatników VAT mamy więc jednego (grupę), choć każdy członek grupy zachowuje swoją odrębność i formę prawną. Po przystąpieniu do grupy VAT istniejąca forma prawna członka grupy traci znaczenie do celów VAT, a członek grupy staje się częścią nowego odrębnego podatnika VAT – grupy VAT.

Członkiem grupy VAT będzie mógł potencjalnie zostać każdy podatnik. Zawiązanie grupy VAT ma charakter dobrowolny pozwalając na samodzielną decyzję przedsiębiorstw, co do woli skorzystania z rozwiązania. Generalnie, podatnikiem VAT jest osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, a także organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy), która samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności.

Opcja utworzenia grupy VAT w Polsce będzie dotyczyła spółek działających na terytorium RP. Możliwość uzyskania statusu szczególnego podatnika podatku od towarów i usług, jakim jest grupa VAT, będzie przewidziane dla grupy podatników powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, którzy zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT. Szczegółowe warunki dla wspomnianych powiązań zostały określone w przepisach (pisaliśmy o nich w poprzednich artykułach na temat grup VAT).

Ważne: Podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT. Grupa VAT nie może być członkiem innej grupy VAT, co uniemożliwia tworzenie wielostopniowych struktur grup VAT.
Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Prawo podatkowe nadal będzie upraszczane

Ministerstwo Finansów chce kontynuować upraszczanie prawa podatkowego w Polsce, a także wprowadzać do niego nowe technologie.
2 MIN CZYTANIA

NIK: system elektronicznej egzekucji długów nie zadziałał

W ocenie NIK wprowadzenie obowiązku przekazywania w formie elektronicznej tytułów wykonawczych nie przyczyniło się w pełni do uproszczenia i usprawnienia procedur egzekucji administracyjnej. Zamiast usprawnienia zrobił się bałagan.
3 MIN CZYTANIA

Resort finansów pracuje nad dużą nowelą Ordynacji podatkowej

Zmiany w Ordynacji podatkowej będą największe od lat – zapowiada Ministerstwo Finansów. Na razie propozycje zmian znamy jedynie z wypowiedzi przedstawicieli resortu. Samego projektu jeszcze nie opublikowano.
3 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Resort finansów pracuje nad dużą nowelą Ordynacji podatkowej

Zmiany w Ordynacji podatkowej będą największe od lat – zapowiada Ministerstwo Finansów. Na razie propozycje zmian znamy jedynie z wypowiedzi przedstawicieli resortu. Samego projektu jeszcze nie opublikowano.
3 MIN CZYTANIA

TSUE: Usługi ładowania elektryków są dostawą

Przedsiębiorca, który będzie świadczył usługi ładowania samochodów elektrycznych powinien na gruncie VAT traktować je jako dostawę towarów – uważa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok w sprawie C-282/22).
2 MIN CZYTANIA

Fundacja rodzinna daje sporo korzyści. Również podatkowych [WYWIAD]

Już 22 maja 2023 r. wejdą w życie przepisy o fundacji rodzinnej. To nowa instytucja na gruncie prawa polskiego, która przewiduje sporo preferencji podatkowych. Opowiada nam o niej Marek Kończak – doradca podatkowy, starszy menedżer w Thedy & Partners.
3 MIN CZYTANIA