fbpx
wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona głównaPodatkiPodatników czekają zmiany w przepisach o transakcjach z rajami podatkowymi

Podatników czekają zmiany w przepisach o transakcjach z rajami podatkowymi

W ramach kolejnych zmian w przepisach o cenach transferowych rząd planuje podwyższyć progi dokumentacyjne dla bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych. Przewidujący takie zmiany projekt nowelizacji ustawy o CIT ma powstać najpóźniej do końca września 2022 roku.

Ministerstwo Finansów planuje kolejną dużą nowelizację ustawy o CIT. W jej ramach planowana jest m.in. zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych, które – jak wynika z założeń – mają na celu doprecyzowanie tych przepisów.

I tak – jak dowiadujemy się z planu prac legislacyjnych rządu – w ramach nowelizacji ma nastąpić urealnienie progów dokumentacyjnych (progów istotności) dla bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, poprzez ich podwyższenie. W przypadku bezpośrednich transakcji rajowych – dwukrotne, zaś w przypadku transakcji pośrednich progi w różnych wysokościach, w zależności od określonych rodzajów transakcji.

Przypomnijmy, że bezpośrednie transakcje rajowe, to transakcje inne niż transakcje kontrolowane (inne niż transakcje z podmiotami powiązanymi) realizowane z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tych transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, przekracza 100 tys. zł. Jak wynika z zapowiedzi rządowych, to właśnie ta kwota miałaby być podwojona, czyli wynieść 200 tys. zł.

Z kolei od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy dotyczące tzw. pośrednich transakcji rajowych. Chodzi o transakcje, w wyniku których należność przekazywana jest na rzecz „rzeczywistego właściciela” mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym. Ustawodawca nałożył na podatników obowiązek dokumentacyjny obejmujący pośrednie transakcje rajowe o wartości przekraczającej 500 000 zł. W tym przypadku zapowiadane jest zróżnicowanie wysokości progów. Mają one wynosić: 2,5 mln zł w przypadku transakcji towarowej i w przypadku transakcji finansowej oraz 500 tys. zł w przypadku każdej innej transakcji niż towarowe i finansowe.

To o tyle ciekawe, że ten niższy próg obowiązuje obecnie jako wyjątek od ogólnych zasad dotyczących takich transakcji i miał w pewnym sensie „sankcyjny” charakter z uwagi na to, że dotyczył transakcji z krajami i obszarami stosującymi tzw. szkodliwą konkurencję podatkową. Dla porównania – przy zwykłych transakcjach z podmiotami powiązanymi obowiązują limity dotyczące obowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej, które wynoszą 2 mln zł dla transakcji usługowej i 10 mln przy transakcjach towarowych i finansowych.

Niezależnie od zmian w limitach, zapowiadana nowelizacja CIT ma przewidywać zmianę zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich transakcjach rajowych oraz likwidację domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym. Nastąpić ma doprecyzowanie, że przepis dotyczy rzeczywistego właściciela należności wynikającej z transakcji.
Ponadto zaproponowano odejście od konstrukcji domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym na rzecz wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego w określonych przypadkach. Niestety na tym etapie prac nie ujawniono jeszcze szczegółów tych regulacji.

Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami „rzeczywistym właścicielem” jest podmiot, który łącznie spełnia następujące warunki:
– otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
– nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
– prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności są uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W ciągu ostatnich pięciu lat, seria kolejnych zmian w przepisach o transakcjach z podmiotami powiązanymi (cenach transferowych) zdaje się nie mieć końca. W większości przypadków zmiany te faktycznie mają charakter doprecyzowujący lub też mają na celu ułatwienie stosowania przepisów o transakcjach między powiązanymi podmiotami. Jednak zmiany w limitach, akurat w przypadku transakcji rajowych, które powinny być przedmiotem szczególnego zainteresowania fiskusa, nie są dla mnie ani do końca jasne, ani też nie wydają mi się uzasadnione. Szczególnie w części dotyczącej transakcji finansowych.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA