Zdecydowana większość Polaków w dużym stopniu odczuwa skutki inflacji, a najczęściej wskazywanym sposobem na walkę z nią jest zmniejszenie kosztów państwowej administracji.

Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło obszerne badanie na temat odczuwania przez Polaków inflacji oraz wskazywanych przez nich sposobów na przeciwdziałanie obecnej sytuacji.

84 proc. ankietowanych stwierdziło, że aktualny poziom wzrostu cen dotyka ich w dużym lub bardzo dużym stopniu (oczywista jest tendencja, zgodnie z którą im mniej ktoś zarabia, tym bardziej negatywnie ocenia wpływ inflacji na swoją sytuację).

Społeczeństwo jest podzielone niemal na pół w ocenie działań rządu mających na celu przeciwdziałanie rosnącym cenom. 42 proc. z Polaków pozytywnie ocenia przedsięwzięcia podejmowane przez władze, a 37 proc. jest odmiennego zdania.

26 proc. ankietowanych z aprobatą wypowiada się o działaniach Narodowego Banku Polski, a 37 proc. krytykuje tę instytucję.

90 proc. Polaków twierdzi, że poprawę obecnej sytuacji kraju przyniesie lepsze wykorzystanie środków unijnych. 75 proc. chce ograniczyć wydatki państwa, a 57 proc. twierdzi, że w wypadku konieczności ich redukcji, należy w pierwszej kolejności zmniejszyć fundusze przeznaczane na administrację publiczną.

cbos.pl

Poprzedni artykułChińczycy masowo wykupują grunty w USA
Następny artykułPolskie start-upy w tarapatach