fbpx
czwartek, 30 listopada, 2023
Strona głównaEkologiaPolsce grozi nowa unijna kara 6 mld euro! Zobacz, co znowu nie...

Polsce grozi nowa unijna kara 6 mld euro! Zobacz, co znowu nie podoba się eurokratom

Kara za niewdrożenie przez Polskę w latach 2016-2020 unijnej dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych może wynieść niemal 6 mld euro.

Postępowanie w tej sprawie wszczęła Komisja Europejska w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że na poziomie krajowym administracja publiczna nie zapewniła prawidłowego planowania i monitorowania zadań w zakresie gospodarowania ściekami, a także skutecznego wdrożenia wymogów zawartych w przepisach krajowych i międzynarodowych. Z kolei samorządy gminne nie zapewniły prawidłowego zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz nadzoru nad postępowaniem z nimi. Przyczynami tego były błędy i zaniechania kontrolowanych jednostek oraz niewystarczające regulacje prawne.

Dyrektywa 91/271/EWG zobowiązuje do wyposażenia wszystkich aglomeracji w system zbierania ścieków komunalnych oraz do poddania tych ścieków skutecznemu oczyszczeniu przed ich odprowadzeniem. Zgodnie z postanowieniami Traktatu Akcesyjnego, podpisanego przez Polskę, wymagania dotyczące systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych powinny być wdrożone do 31 grudnia 2015 r.

Przyjęte przez Polskę warunki – wymagane dyrektywą – były niezgodne ze stanowiskiem Komisji Europejskiej potwierdzonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W styczniu 2018 r. KE wezwała Polskę do usunięcia uchybienia polegającego m.in. na niespełnieniu przez 1063 aglomeracje wymaganego poziomu zbierania ścieków siecią kanalizacyjną. W maju 2020 r. KE wezwała Polskę do wypełnienia zobowiązań zawartych w dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Wskazała, że w naszym kraju 1183 aglomeracje nie posiadają systemu zbierania ścieków komunalnych, a w 1282 aglomeracjach ścieki komunalne wprowadzane do systemów zbierania nie podlegają odpowiedniemu oczyszczeniu przed odprowadzeniem. 9 lutego 2022 r. KE podjęła decyzję o wniesieniu do TSUE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy 91/271/EWG.

Wody Polskie, które odpowiadają za monitorowanie postępu wykonania ww. dyrektywy, wskazały przyczyny braku wypełnienia unijnego prawa: nieuzyskanie dofinansowania, przedłużające się procedury przetargowe, zwiększenie kosztów inwestycji na etapie wdrożenia aktualizacji planu, sytuację epidemiczną, niewłaściwe wyznaczenie obszarów i granic aglomeracji, w tym źle zaplanowane długości sieci kanalizacyjnych do budowy oraz wadliwie określone wydajności oczyszczalni.

W efekcie KE wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego do prawidłowości wdrażania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Według szacunku Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w konsekwencji może to spowodować nałożenie przez TSUE na Polskę kar finansowych sięgających prawie 6 mld euro.

Tomasz Cukiernik
Tomasz Cukiernik
Z wykształcenia prawnik i ekonomista, z wykonywanego zawodu – publicysta i wydawca, a z zamiłowania – podróżnik. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest autorem książek: Prawicowa koncepcja państwa – doktryna i praktyka (2004) – II wydanie pt. Wolnorynkowa koncepcja państwa (2020), Dziesięć lat w Unii. Bilans członkostwa (2005), Socjalizm według Unii (2017), Witajcie w cyrku (2019), Na antypodach wolności (2020), Michalkiewicz. Biografia (2021) oraz współautorem biografii Korwin. Ojciec polskich wolnościowców (2023) i 15 tomów podróżniczej serii Przez Świat. Aktualnie na stałe współpracuje m.in. z miesięcznikiem „Forum Polskiej Gospodarki” (i z serwisem FPG24.PL) oraz tygodnikiem „Do Rzeczy”.

INNE Z TEJ KATEGORII

W tej branży długi również urosły

Przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadami mają coraz większe zadłużenie, które w ciągu roku urosło o 10 milionów złotych.
2 MIN CZYTANIA

Bruksela żąda nowych milionowych wydatków

Do 2050 r. Polska będzie musiała wydać ponad 500 mln euro m.in. na zwiększenie liczebności motyli, nawodnienie osuszonych torfowisk i rekultywację zasobów przyrodniczych.
2 MIN CZYTANIA

Recykling szkodliwy dla zdrowia

Badania naukowe potwierdzają, że tak promowany przez Unię Europejską recykling tworzyw sztucznych jest bardzo niebezpieczny. Chodzi o toksyny.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Czy Polska będzie blokować członkostwo Ukrainy w UE?

Poseł PSL Marek Sawicki postawił Ukrainie warunek, że jeśli nie przestanie dyskryminować polskich firm transportowych, to Polska będzie blokować członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej.
2 MIN CZYTANIA

„Nie” dla cyfrowego euro

Politycy Konfederacji wyrazili jednoznaczny sprzeciw wobec planów ewentualnego wprowadzenia cyfrowego euro w Polsce.
< 1 MIN CZYTANIA

Jak Polacy wspierają potrzebujących w święta

W 2022 r. aż 85 proc. Polaków planowało wspierać potrzebujących w okresie bożonarodzeniowym i noworocznym. Z każdym rokiem rośnie nie tylko liczba akcji świątecznych, ale również skala niesionej pomocy.
2 MIN CZYTANIA