Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda spotkał się z wicepremier i minister gospodarki Ukrainy Julią Svyrydenko, aby porozmawiać na temat zbliżenia gospodarczego między Polską i Ukrainą.

Pexels.com

Podczas spotkania rozmawiano o usprawnieniach w polsko-ukraińskich obrotach handlowych, wsparciu polskiego eksportu do Ukrainy, pomocy dla ukraińskich przedsiębiorców oraz wsparciu przez Warszawę starań Kijowa o akcesję do Unii Europejskiej i OECD. Poza tym, Polska poprze Ukrainę w aplikacji o organizację w Odessie Wystawy Światowej Expo 2030.

– W obliczu agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę potrzebne są działania nadzwyczajne i szybkie reagowanie na pojawiające się problemy. Polska, w tym również MRiT, jest w stałym kontakcie ze stroną ukraińską. Obecnie priorytetem są działania mające na celu usprawnienie przekazywania polskiej pomocy na Ukrainę, intensyfikacja wymiany handlowej, a także wsparcie polskich eksporterów, którzy nadal chcą działać na rynku ukraińskim – powiedział minister Waldemar Buda. – Opowiadamy się za członkostwem Ukrainy w OECD i w Unii Europejskiej. Członkostwo w OECD może być dla Ukrainy, podobnie jak było dla Polski, ważnym okresem przygotowawczym w zakresie wdrażania zachodnich standardów gospodarczych, regulacyjnych, handlowych i dobrym przygotowaniem do akcesji do UE – dodał.

Jeśli chodzi o wystawę Expo minister Buda skierował oficjalny list do Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu w sprawie wykluczenia kandydatury Moskwy o organizację Expo w 2030 r., argumentując to rosyjską agresją na Ukrainę. W liście oficjalnie poparto Odessę, jako organizatora tego wydarzenia.

Ministerstwo Rozwoju przypomniało, że od 2016 r. systematycznie rosły polsko-ukraińskie obroty handlowe, a w 2021 r. wzrosły one do 12,5 mld dolarów, czyli aż o 40 proc. w porównaniu do 2020 r. W 2021 r. Ukraina była 15. partnerem eksportowym Polski z udziałem ok. 2,2 proc. w polskim eksporcie.

Poprzedni artykułOgromne zainteresowanie polskim sektorem offshore
Następny artykułPolskie spółki chcą stworzyć prototyp magazynu energii