Warsaw Enterprise Institute opublikował kolejną edycję raportu „Bilans Otwarcia”, w którym podsumowany został stan polskiej gospodarki na koniec obecnego roku oraz przedstawiona prognoza na przyszłość.

Raport Warsaw Enterprise Institute podkreśla już na początku, że głównym celem Polski powinno być dogonienie Niemiec w poziomie ich rozwoju gospodarczego.

Autor dokumentu – dr. hab. Krzysztof Piech szacuje, że w latach 2018-2022 gospodarka naszego kraju w rekordowym tempie niwelowała różnicę, jaka dzieli nas od zachodniego sąsiada. Tempo doganiania Niemiec wynosiło w tym czasie ok. 2 proc. rocznie, wobec 1,1-1,4 proc. notowanego od lat 90. ubiegłego wieku oraz pierwszych kilkunastu lat obecnego stulecia.

Jeżeli aktualne tendencje zostaną utrzymane, to powinniśmy stać się równorzędni wobec Niemiec najwcześniej ok. roku 2051. Jeżeli chcemy utrzymać takie tempo, niezbędne jest jednak przeprowadzenie szeregu odważnych reform gospodarczych oraz poprawić jakość stanowionego prawa.

Jednocześnie zauważalne jest pogłębianie się integracji gospodarek Polski i Niemiec, co widać m.in. w systematycznie rosnącej wartości eksportu płynącego za Odrę z naszego kraju.

Z optymizmem w przyszłość pozwala patrzeć osiąganie przyzwoitych wskaźników na takich polach jak niskie bezrobocie, zachowany pod kontrolą poziom długu publicznego, wysoki poziom eksportu oraz coraz większa atrakcyjność naszego kraju dla migrantów.

Niepokój mogą jednak wzbudzać spadek dynamiki tempa rozwoju gospodarczego oraz przyczyniająca się do tego inflacja.

wei.org.pl

Poprzedni artykułJapoński „nowy kapitalizm” oznacza… podniesienie podatków
Następny artykułChiny wstrzymują eksport swoich mikroprocesorów