Komisja Europejska opublikowała raport podsumowujący działania państw członkowskich we wdrażaniu projektów mających na celu cyfrową transformację gospodarki.

Bruksela prowadzi systematycznie aktualizowany indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Za jego pomocą są śledzone postępy państw we wdrażaniu działań mających na celu wprowadzenie w gospodarce cyfrowych elementów.

Widoczne przyśpieszenie realizacji tych projektów zauważono podczas pandemii COVID-19, gdy komunikacja przez internet w znacznej części zastąpiła wcześniej stosowane formy wymiany informacji i załatwiania spraw, np. urzędowych. Szczególne postępy w cyfrowej transformacji poczyniły Polska, Grecja i Włochy, tym samym przybliżając się do krajów zajmujących już w tym obszarze czołowe miejsca w UE: Finlandii, Danii, Szwecji i Holandii.

Komisja Europejska zwraca uwagę, że obecnie jest szczególnie ważne, aby państwa kładły nacisk na tworzenie odpowiedniej infrastruktury niezbędnej do przyśpieszenia cyfryzacji. Chodzi tu głównie o rozbudowę sieci 5G. Ponadto ważna jest również edukacja i rozwój w społeczeństwach kompetencji cyfrowych.

Dużym problemem jest też brak specjalistów niezbędnych do realizacji informatycznych projektów. Obecnie na europejskim rynku pracy funkcjonuje 9 milionów specjalistów ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych. Aby założenia Brukseli mogły zostać zrealizowane, do 2030 roku potrzebnych jest 20 milionów takich ekspertów.

PAP

Poprzedni artykułInflacja hamuje? GUS podał nowe dane
Następny artykułWaszyngton szykuje się na utratę dostaw z Tajwanu