Polska powinna jak najszybciej przyjąć regulacje w celu zredukowania emisji metanu – napisano w raporcie ClientEarth „Emisje metanu: Wyzwanie dla klimatu, energetyki i prawa”.

Pexels.com

W raporcie wyjaśniono, że metan jest bardziej szkodliwy dla klimatu niż dwutlenek węgla, a w skali globalnej najwięcej emitują go sektor energetyczny, odpady i rolnictwo.

„W Polsce udokumentowane emisje metanu pochodzą przede wszystkim z przemysłu związanego z wydobyciem, transportem i konsumpcją paliw kopalnych – 38,5 proc., z produkcji rolnej – 30,7 proc. oraz gospodarki odpadami – 23,4 proc. Na emisję z energetyki składa się przede wszystkim emisja z kopalń węgla kamiennego i brunatnego, stanowiąca 32,2 proc. całkowitej krajowej emisji metanu do atmosfery” – napisano w raporcie dodając, że swój udział ma również emisja z sektora gazowego.

Jednocześnie raport ClinicEarth wykazał, że w Polsce brakuje podstawowych regulacji prawnych dotyczących emisji metanu i dlatego powinniśmy jak najszybciej przyjąć rozwiązania zmierzające do redukcji emisji metanu z sektora energetycznego. Poza tym wszelkie dane o emisjach metanu z polskiego sektora energetycznego powinny być publicznie dostępne i nieodpłatne.

Źródło: ISBNews

Poprzedni artykułPrzedsiębiorcy przyspieszyli przenosiny do sieci
Następny artykułPraca zdalna staje się standardem