fbpx
sobota, 22 czerwca, 2024
Strona głównaKrajPolska w niedoczasie z implementacją dyrektywy o sygnalistach

Polska w niedoczasie z implementacją dyrektywy o sygnalistach

W piątek minął termin, do którego państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane były wdrożyć dyrektywę o tzw. sygnalistach. Tymczasem w Polsce nie tylko brak jest ustawy implementującej, ale nawet nie ma porozumienia co do ostatecznego jej kształtu.

Do 17 grudnia 2021 r. Polska, podobnie jak pozostałe kraje Unii Europejskiej, zobowiązana była implementować dyrektywę o sygnalistach, a dokładniej o ochronie osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa w danej organizacji. Celem dyrektywy jest zapewnienie przestrzegania prawa europejskiego przez przedsiębiorców oraz podmioty sektora publicznego. Zaproponowany przez polski rząd projekt ustawy implementującej rozszerzał zakres stosowania dyrektywy o możliwość zgłaszania naruszeń prawa krajowego a także norm wewnętrznych obowiązujących w ramach danego zakładu pracy. Mimo iż projekt ustawy trafił do parlamentu ponad miesiąc temu, nadal nie udało się zamknąć etapu legislacyjnego. Przyczyną przedłużających się prac jest fakt, że do projektu zgłoszono ponad 800 stron uwag.

Jak podaje portal prawo.pl, zaproponowane brzmienie ustawy narusza postanowienia dyrektywy m.in. co do określenia podmiotów, na które nałożone zostaną szczególne obowiązki umożliwienia dokonywania zgłoszeń wewnętrznych. Polski ustawodawca wskazując, kto musi zapewnić ochronę sygnalistów, odesłał do postanowień polskiego kodeksu pracy. Problem w tym, że takie zabieg legislacyjny spowoduje ograniczenie zakresu stosowania ustawy tylko do podmiotów spełniających kodeksową definicję pracodawcy. Tymczasem zgodnie z brzmieniem dyrektywy obowiązek ochrony sygnalistów powinien spoczywać na podmiotach prawnych działających zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym pod warunkiem, że zatrudniają określoną liczbę osób.

I tutaj również pojawia się problem. Ograniczenie stosowania ustawy tylko do podmiotów posiadających status pracodawcy spowoduje, że określając liczbę osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, powinniśmy uwzględnić tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Unijne rozumienie terminu pracownika wypracowane na potrzeby realizacji traktatowej zasady swobodnego przepływu pracowników obejmuje każdego, kto wykonuje przez pewien czas pracę na rzecz i pod kierownictwem innej osoby i otrzymuje w zamian wynagrodzenie. Innymi słowy, unijna definicja pracownika dotyczy także tych, którzy świadczącą pracę np. na podstawie umowy cywilnoprawnej. Co ciekawe, fakt nie implementowania dyrektywy o sygnalistach na czas nie zwalnia jednostki samorządu terytorialnego z obowiązku jej stosowania.

Marta Mita
Marta Mita
Absolwentka handlu międzynarodowego na Uniwersytecie Vigo w Hiszpanii, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z Unią Europejską, w szczególności tematyce wpływu prawa unijnego na gospodarkę krajów członkowskich, a także europeizacją społeczeństw w kontekście tożsamości narodowej obywateli. Autorka licznych artykułów poświęconych europejskiemu rynkowi pracy i polityce społecznej.

INNE Z TEJ KATEGORII

Prawie co piąty Polak udostępnił dane osobowe w zamian za dodatkowe korzyści

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy 18 proc. Polaków udostępniło dane osobowe w zamian za dodatkowe korzyści. Najczęściej za stałą zniżkę lub jednorazowy rabat na produkty bądź usługi – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4 MIN CZYTANIA

Jak, gdzie i za ile Polacy planują wakacyjne wyjazdy w kraju

Czy z rodziną czy we dwoje, wyjedziemy na krótko, często więcej niż raz i raczej nad morze. Na noclegi chcielibyśmy wydać nie więcej niż 200 złotych za osobę za noc. Miejsce pobytu wybieramy starannie, przeglądając uważnie oferty wielu obiektów.
4 MIN CZYTANIA

Demografia odporna na finansowe dopalacze. Dzieci to nie koszty, ale inwestycja kapitałowa

Centrum im. Adama Smitha szacuje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce w roku 2024 (do osiągnięcia osiemnastego roku życia i według stanu na koniec poprzedniego roku) wyniósł 346 tys. zł (1602 zł miesięcznie), a dwójki dzieci wyniósł 579 tys. zł.
3 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Jak Europa walczy z kryzysem mieszkaniowym

Mieszkalnictwo stało się jednym z głównych wyzwań stojących przed Europą. Większość krajów doświadczyła w ostatnich latach eskalacji cen, która pozbawiła wielu obywateli dostępu do mieszkań.
4 MIN CZYTANIA

Unia wprowadza przepisy regulujące AI

W tym tygodniu Parlament Europejski zatwierdził akt regulujący przepisy o sztucznej inteligencji. Jest to pierwsza na świecie taka regulacja dotycząca AI, która wkrótce stanie się prawem w Europie.
4 MIN CZYTANIA

Recykling odpowiedzią na upadający przemysł wydobywczy?

Czy recykling starej elektroniki ograniczy problem niedoboru pierwiastków ziem rzadkich? Zdaniem Brukseli akt o surowcach krytycznych rozwiąże lata zaniedbań w europejskim sektorze wydobywczym.
4 MIN CZYTANIA