fbpx
niedziela, 28 maja, 2023
Strona głównaArchiwumPolska wodorowym liderem Europy?

Polska wodorowym liderem Europy?

Wodór to gorący temat w dyskusjach nt. energetyki, transportu czy petrochemii przyszłości. Niektórzy widzą w nim najlepszy sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, inni twierdzą, że wodór to tylko jeden z elementów większej układanki. Niezależenie od tego, kto ma rację, produkcja wodoru będzie rosnąć i jest to ogromna szansa również dla polskich firm.

Tematyka związana z wodorem była jednym z motywów przewodnich tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jak mają wyglądać ramy organizacyjne i regulacyjne gospodarki wodorowej? Czy konieczne regulacje i rozwiązania prawne powinny powstawać na szczeblu krajowym, unijnym, regionalnym, a może globalnym? Jak stymulować rozwój tego innowacyjnego rynku? Te i inne kwestie związane z technologiami wodorowymi były szeroko omawiane zarówno przez przedstawicieli biznesu, jak i ustawodawców oraz naukowców.

Szansa dla Polski

Wszyscy oni podkreślali, że wodór nie bez przyczyny nazywany jest paliwem przyszłości, a jego znaczenie jeszcze wzrosło na skutek inwazji Rosji na Ukrainę.  Polska stanęła przed ogromną szansą na to, by zostać liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w tej rodzącej się nowej gałęzi sektora energetycznego. Nasz kraj – według ekspertów – jest postrzegany przez inwestorów jako idealne miejsce do inwestowania i wytwarzania atrakcyjnych produktów związanych z wodorem, które można sprzedawać także na zagranicznych rynkach. Dysponujemy olbrzymim potencjałem ludzkim i infrastrukturalnym. Jeśli zaplecze regulacyjne będzie nadążać za rozwojem technologicznym, powinniśmy w najbliższym latach stać się europejskim hubem wodorowym i trzeba zrobić wszystko, żeby tę szansę wykorzystać.

Bardzo ważną rolę do odegrania w procesie rozwoju technologii wodorowej ma PKN ORLEN. – Uważam, że mamy szansę stać się wodorowym liderem nie tylko w regionie, ale i w całej Europie. Podstawowym warunkiem, by tak się stało, jest odważne inwestowanie w tę technologię. Drzwi zostały już uchylone, teraz trzeba je szeroko otworzyć i działać. I my w Grupie ORLEN już to robimy – podkreślił podczas panelu „Wodór – ratunek dla europejskiego przemysłu” Józef Węgrecki, członek zarządu ds. operacyjnych PKN ORLEN.

Produkcja wodoru na szeroką skalę

– Ważne, byśmy w trakcie dyskusji na te tematy zdawali sobie sprawę, że tzw. zielony wodór, wytwarzany z wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii, to nie jedyne rozwiązanie. Przy produkcji wodoru na dużą skalę niezbędny jest atom. Energia wytwarzana przez Odnawialne Źródła Energii może być ważnym uzupełnieniem, ale same OZE nie zapewnią jej tyle, żeby pokryć całe zapotrzebowanie na wodór. Dziś wszystko wskazuje na to, że większość zeroemisyjnego wodoru będziemy wytwarzać, wykorzystując właśnie elektrownie jądrowe, w tym małe reaktory modułowe, tzw. SMR, w który inwestuje ORLEN – podkreślił przedstawiciel polskiego koncernu multienergetycznego.

Józef Węgrecki przypomniał też, że jest kilka sposobów na pozyskiwanie wodoru i nad tymi sposobami skrupulatnie pracują naukowcy związani z ORLENEM. – Jak najbardziej chcemy produkować wodór z wykorzystaniem OZE, co jest zbieżne z naszymi inwestycjami, zwłaszcza w morskie farmy wiatrowe. Ale chcemy go również pozyskiwać z RDF (z ang. Refuse Derived Fuel), czyli jako paliwo alternatywne produkowane z nienadających się do recyklingu części odpadów komunalnych i przemysłowych. Chcemy go produkować z wykorzystaniem biogazu. Kluczowa może jednak okazać się produkcja wykorzystująca energię wyprodukowaną z tzw. SMR-ów (małych reaktorów jądrowych) – zaznaczył członek zarządu ds. operacyjnych PKN ORLEN.

Raportowanie ESG

Wodór to nie jedyny temat będący motywem przewodnim tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Równie dużo miejsca podczas debat poświęcono raportowaniu ESG. Z literami tego skrótu, za którymi kryją się słowa: „Environmental, Social, Corporate Governance”, będą musieli od 2024 r. zapoznać się wszyscy szefowie firm zatrudniających powyżej 250 osób. A od roku 2026 menedżerowie również mniejszych spółek. Firmy zostaną objęte obowiązkiem raportowania działań prowadzonych wobec środowiska i społeczeństwa. Na skutek przepisów unijnych zmienić musi się filozofia działania przedsiębiorstw. Do tej pory firmy zobligowane były przede wszystkim do pokazywania swoich wyników finansowych. Raportowanie ESG sprawia, że biznes będzie musiał precyzyjnie pokazać, co robi dla pracowników, środowiska naturalnego czy społeczności lokalnych, z którymi jest związany.

Prelegenci zaproszeni do dyskusji na temat ESG podkreślali, że dla wielu menedżerów polskich firm jeszcze kilka lat temu sporządzanie raportów z tej części działalności było przykrym obowiązkiem, dziś widać u nich dużo bardziej świadome podejście. Wpływ na to mają nie tylko unijne regulacje, ale przede wszystkim zmiana świadomości tych, którzy decydują o możliwości rozwoju firmy – klientów, akcjonariuszy czy kredytodawców.  ESG okazało się nie tyle chwilową modą, ile nowym sposobem funkcjonowania. Nic więc dziwnego, że zachodni inwestorzy już na samym początku oceniają projekty nie tylko pod kątem finansowym, ale również z punktu widzenia ESG. Traktują podejście do tego zagadnienia jako bardzo ważne kryterium wpływające na decyzję o zaangażowaniu finansowym w rozwój firmy.

Strategia dekarbonizacyjna

O idei zrównoważonego rozwoju w strategii PKN ORLEN podczas dyskusji „ESG – wymagania i strategie” opowiadał Stanisław Barański – dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej w płockim koncernie. – ORLEN, jako koncern paliwowo-energetyczny, czekają ogromne zmiany wynikające z zachodzącej transformacji energetycznej. Musimy jednak dostosować się do standardów zrównoważonego rozwoju, jeżeli chcemy nadal współpracować z dużymi partnerami biznesowymi. Również w przypadku klientów indywidualnych dostrzegamy bardzo duży wzrost presji w tym zakresie. Decyzje i jednych, i drugich mają dla nas konkretny wymiar finansowy. To powoduje, że już od co najmniej kilku lat doskonale zdajemy sobie w ORLENIE sprawę, z czym związane są wymagania wynikające z ESG. Najlepszą odpowiedzią na te wymagania jest nasza strategia dekarbonizacyjna – zaznaczył dyrektor Barański.

Przedstawiciel ORLENU przypomniał, że koncern był pierwszą tak dużą firmą w tej części Europy, która zadeklarowała osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zgodnie ze zaktualizowaną dwa miesiące temu strategią Grupy ORLEN do 2030 r., do końca dekady ORLEN wyda na zielone inwestycje 120 mld zł.

Materiał powstał we współpracy z PKN ORLEN

INNE Z TEJ KATEGORII

Grupa PGE powiększyła się o segment energetyki kolejowej

PGE Polska Grupa Energetyczna zakończyła proces zakupu 100 proc. udziałów PKP Energetyka, stając się właścicielem spółki będącej wyłącznym dostawcą energii dla krajowego sektora kolejowego oraz świadczenia usług utrzymania sieci trakcyjnej.

#TechForBetterHealth. Trzecia edycja Huawei Startup Challenge zakończona

Ekspercka kapituła złożona z reprezentantów świata nauki, profesjonalnej medycyny i biznesu wybrała zwycięzców tegorocznej edycji konkursu dla startupów Huawei Startup Challenge organizowanej pod hasłem #TechForBetterHealth.

Węglokoks – tradycja i nowoczesność

Węglokoks to marka, która od ponad 70 lat z powodzeniem funkcjonuje na rynku polskim. W tym czasie zmieniło się niemal wszystko, więc zmieniliśmy się i my.

INNE TEGO AUTORA

Pułapki podatkowe w nowej ustawie o fundacjach rodzinnych [KOMENTARZ]

Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie 22 maja br. Jednak już dokonano jej nowelizacji. Zmiany zasad opodatkowania w większości są korzystne. Ale jedna z koncepcji może poważnie skomplikować prowadzenie fundacji. Publikujemy komenatrz ekspercki na ten temat, którego autorem jest doradca podatkowy Ewa Flor.
7 MIN CZYTANIA

Grupa PGE powiększyła się o segment energetyki kolejowej

PGE Polska Grupa Energetyczna zakończyła proces zakupu 100 proc. udziałów PKP Energetyka, stając się właścicielem spółki będącej wyłącznym dostawcą energii dla krajowego sektora kolejowego oraz świadczenia usług utrzymania sieci trakcyjnej.

#TechForBetterHealth. Trzecia edycja Huawei Startup Challenge zakończona

Ekspercka kapituła złożona z reprezentantów świata nauki, profesjonalnej medycyny i biznesu wybrała zwycięzców tegorocznej edycji konkursu dla startupów Huawei Startup Challenge organizowanej pod hasłem #TechForBetterHealth.