Już od przyszłego roku wszyscy, którzy osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze rozliczą się ze skarbówką na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W konsekwencji od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać jedna zasada: od najmu płaci się ryczałt.

najem prywatny ryczałt - grafika wpisu

Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustaw podatkowych w ramach programu Polski Ład, nad którym właśnie zakończono konsultacje. Trzeba przyznać, że to spora modyfikacja w porównaniu ze stanem obecnym. Dziś podstawową formą opodatkowania przychodów z wymienionych tytułów jest skala podatkowa ze stawkami 17 i 32 proc.

Oczywiście również dziś podatnicy mogą opłacać ryczałt z tytułu uzyskiwania przychodów z najmu, ale aby było to możliwe konieczne jest złożenie do naczelnika urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze tej formy rozliczeń. Obowiązuje ona do czasu, gdy podatnik ponownie nie wyśle pisma do skarbówki, że zmienia sposób opodatkowania.

Ryczałt od przychodów z najmu wynosi 8,5 proc., jeśli przychody te nie przekraczają rocznie 100 tys. zł. Jeśli są wyższe od tej kwoty, stawka ryczałtu wzrasta do 12,5 proc. od nadwyżki ponad 100 tys. zł. Wysokość stawek ryczałtu dla najmu ani limit przychodów nie zostaną zmienione od 2022 roku.

Warto w tym miejscu wspomnieć o rozliczeniu przychodów z najmu przez małżonków. Dotychczas mogli oni zdecydować, składając stosowne oświadczenie, o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z najmu przez jednego z nich. Wybrana zasada opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków dotyczyła również lat następnych, co oznacza, że nie było konieczności corocznego składania takiego oświadczenia. Zgodnie z projektem nowelizacji przepisów podatkowych do małżonków będzie miał zastosowanie przepis przejściowy, zgodnie z którym oświadczenia złożone na podstawie przepisów ustawy PIT będą traktowane jak oświadczenia złożone na podstawie przepisów ustawy o ryczałcie.

W konsekwencji małżonkowie, którzy przed 1 stycznia 2022 r. korzystali z zasady opodatkowania całości dochodów przez jednego z nich na podstawie przepisów ustawy PIT (na zasadach skali PIT), będą nadal korzystali z tej zasady przy opodatkowaniu – od 1 stycznia 2022 r. – całości przychodu przez jednego z małżonków ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przepis przejściowy zwolni zatem małżonków z konieczności składania w tym zakresie kolejnego oświadczenia, z uwagi na objęcie (od 1 stycznia 2022 roku) przychodów z najmu wyłącznie opodatkowaniem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. To oznacza, że z początkiem przyszłego roku nastąpi automatyczna zmiana opodatkowania przychodów z najmu ze skali PIT na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Projekt nowelizacji przewiduje, że zmiany w zakresie opodatkowania najmu zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 r.

Poprzedni artykułJak sprawić, by zielona transformacja stała się opłacalna?
Następny artykułAmazon ma plany rozwoju w Polsce, która pozostaje dla niego rynkiem strategicznym