fbpx
środa, 29 maja, 2024
Strona głównaPodatkiPolski Ład wprowadzi ulgę dla klasy średniej. Jak ją wyliczyć?

Polski Ład wprowadzi ulgę dla klasy średniej. Jak ją wyliczyć?

W ramach nowelizacji przepisów podatkowych Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie (od przyszłego roku) ulgi dla klasy średniej. Będzie to preferencja skierowana do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Polski Ład w zakresie zmian podatkowych został zaprezentowany przez rząd pod hasłem obniżki podatków – zwłaszcza dla pracowników. I rzeczywiście część zmian dla tej grupy będzie pozytywna. Poza podniesieniem kwoty wolnej od podatku i drugiego przedziału skali podatkowej, do polskiego porządku prawnego ma zostać dodana specjalna ulga zwana ulgą dla klasy średniej.

Odliczenia w ramach nowej ulgi

Ulga ma pozwolić na odliczenie od dochodu pewnej kwoty, której wysokość będzie uzależniona od poziomu rocznych przychodów danej osoby. Chodzi o przychody opodatkowane według progresywnej skali PIT (określonej w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Z odliczenia skorzystają osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, osiągające przychody w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – będzie to kwota w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł). Do przychodów nie będą zaliczane te, które są pomniejszane o 50 proc. koszty z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Uwzględniane będą tylko te przychody, które będą pomniejszane o zryczałtowane koszty kwotowe lub koszty faktycznie poniesione.

Aby z nowej preferencji skorzystać konieczne będzie posłużenie się odpowiednim wzorem do wyliczenia kwoty odliczenia. I również w tym przypadku to, z którego wzoru skorzysta dana osoba będzie zależeć od wysokości rocznych przychodów.
W przypadku podatników o rocznych przychodach mieszczących się w przedziale od 68 412 zł do 102 588 zł, kwota obniżki wyniesie: (przychody z pracy x 0,06684549) – 4 572 zł ÷ 0,17.
Z kolei podatnicy, których przychody będą wyższe od 102 588 zł i nie przekroczą kwoty 133 692 zł, kwota ulgi wyniesie: (przychody z pracy x 0,07346090) + 9821,75 zł ÷ 0,17.

Nową ulgę będzie się wykazywać w zeznaniu rocznym, a także przy obliczaniu zaliczek na podatek, m.in. przez zakłady pracy, które będą stosować ulgę za miesiące, w których podatnik uzyska od pracodawcy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł.

W nowych przepisach mają być określone wzory do obliczenia odliczenia przez zakład pracy. Zgodnie z projektem, jeżeli warunek wysokości i rodzajów przychodów będzie spełniony, zakład pracy pomniejszy dochód o kwotę ulgi dla pracowników w wysokości obliczonej według jednego z wzorów:
– (A x 0,06684549) – 381 zł ÷ 0,17, gdzie A oznaczać będzie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy (które podlegają opodatkowaniu zgodnie ze skalą PIT, z wyłączeniem przychodów, do których mają zastosowanie 50 proc. koszty uzyskania przychodów) w wysokości wyższej od 5 701 zł i nieprzekraczającej kwoty 8 549 zł miesięcznie lub
–  (A x 0,07346090) + 818,48 zł ÷ 0,17, gdzie A oznaczać będzie uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy (które podlegają opodatkowaniu zgodnie ze skalą PIT, z wyłączeniem przychodów, do których mają zastosowanie 50 proc. koszty uzyskania przychodów) w wysokości wyższej od 8 549 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 141 zł miesięcznie.

Nowelizacja ustawy o PIT w ramach Polskiego Ładu, która przewiduje ulgę dla klasy średniej, w połowie września ma trafić do Sejmu, a nowe regulacje w tym zakresie mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA