Sejm przyjął dużą nowelizację ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. W porównaniu do wcześniejszego projektu ustawa przewiduje kilka zmian, które dotyczą m.in. opodatkowania pracujących seniorów, przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych oraz przychodów z najmu prywatnego.

W ramach prac sejmowych pierwotna wersja projektu została w kilku miejscach dosyć wyraźnie zmodyfikowana.

– W toku prac parlamentarnych wprowadzono wiele nowych, korzystnych rozwiązań: dla przedsiębiorców na skali, dla seniorów, którzy zdecydują się pozostać na rynku pracy, i dla rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci – mówi wiceminister finansów, Jan Sarnowski.

Modyfikacje odnoszą się m.in. do przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Do nowelizacji wprowadzono nowy mechanizm, który ma w założeniu zmniejszyć przewidywane wcześniej obciążenia podatkiem i składką zdrowotną. Nowe rozwiązanie skierowano do przedsiębiorców mających dochody (przychody pomniejszone o koszty prowadzenia działalności, z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne) na poziomie od 68 412 zł do 133 692 zł w skali roku.

Lista zmian obejmuje też nowe zachęty – PIT-0 dla seniorów i PIT-0 dla rodzin 4+. Pierwsza z nich jest skierowana do seniorów chcących zostać na rynku pracy. Senior, który pracuje na etacie, zleceniach lub jest przedsiębiorcą, nie będzie opodatkowany podatkiem PIT, jeżeli jednocześnie nie będzie pobierać emerytury. Mechanizm ma działać podobnie do zerowego PIT-u dla młodych i dotyczyć przychodów z pracy na poziomie do 85 528 zł rocznie. W praktyce podatnik będzie mógł skorzystać jeszcze z nowej kwoty wolnej (30 tys. zł w skali roku).

PIT-0 dla rodzin 4+ jest z kolei rozwiązaniem dla rodziców (także zastępczych i opiekunów prawnych), którzy wychowują minimum 4 dzieci. Dzięki tej zachęcie każdy taki rodzic – zarabiający do 85 528 zł rocznie – nie zapłaci podatku PIT.

Kolejna nowość to zmiany w najmie. W porównaniu do pierwotnego projektu przewidziano, że podatnik osiągający przychody z najmu prywatnego będzie mógł jeszcze przez następny rok, czyli do końca 2022 r., amortyzować budynki i lokale mieszkalne. Chodzi w tym przypadku o obiekty nabyte lub wybudowane w okresie do końca 2021 r.

Pakiet zmian względem pierwotnej wersji nowelizacji zakłada również, że nowe przepisy ws. przeniesienia pełni konsekwencji zatrudniania „na czarno” na pracodawców będą działać w pewnej mierze wstecz. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w efekcie pracownicy będą mogli swobodnie ujawniać przypadki, gdy byli nielegalnie zatrudniani w poprzednich latach.

Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została przyjęta przez Sejm 1 października br.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Poprzedni artykułZieloną transformację trzeba oprzeć o technologie znajdujące się w naszym zasięgu
Następny artykułKongres 590: Przyszłość banków jest poza bankowością!