W ramach „Akademii Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” – projektu finansowanego z Programu Wiedza Edukacja Rozwój – przedsiębiorstwa otrzymają dużą dawkę wiedzy, a także wsparcia w zakresie poprawy zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz procesów innowacyjnych w zakresie cyfryzacji. Nabór do konkursu potrwa od 23 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.

o 31 sierpnia br. trwa nabór wniosków na realizację ogólnopolskich projektów w ramach konkursu „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji”. Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców, właścicieli, współwłaścicieli, kadry menedżerskiej oraz osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w MMŚP.

Zmiany w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstw spowodowane postępującą cyfryzacją, stawiają przed firmami wiele wyzwań. Jedną z nich jest pojawiająca się luka kompetencyjna wynikająca z braku doświadczonej kadry zarządzającej, rozumiejącej nie tylko biznesowe i organizacyjne aspekty zmiany, ale przede wszystkim rozumiejącej działanie nowych technologii cyfrowych i potrafiącej skutecznie wykorzystywać je jako narzędzia do kreowania wartości i utrzymywania przewagi konkurencyjnej.

Odpowiedzią na tą sytuację są projekty, które będą realizowane w ramach konkursu PARP. Przewidują one refundację usług rozwojowych dotyczących analizy potrzeb rozwojowych, w tym analizy potrzeb kompetencyjnych kadry, a także wsparcie doradczo-szkoleniowe w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

Operatorami realizującymi projekty mogą być przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje samorządu gospodarczego, organizacje związkowe.

– Zakres kompetencji wymaganych od menadżerów zmienia się po pandemii. „Akademia Menadżera MMŚP” jest ofertą dostosowaną do procesów organizacyjnych firm przeniesionych do przestrzeni wirtualnych. Takie programy pozwalają zdobyć konkretne umiejętności w zakresie integracji i analizy danych, a tym samym umożliwiają przeprowadzenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, która obecnie stanowi wyzwanie dla wielu firm – komentuje Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Zaproponowany przez PARP konkurs pozwoli zbudować wśród pracowników przedsiębiorstw kompetencje potrzebne do zarządzania transformacją cyfrową. Uczestnicy biorący udział w projekcie – przy wsparciu Operatora – sami wybiorą usługi rozwojowe, które odpowiadają na ich potrzeby. Przez 21 miesięcy będziemy realizowali projekty wybrane w konkursie, które poszerzą kompetencje pracowników i pozwolą na przeprowadzenie transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie – dodaje Marcin Czyża, p. o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program skierowany jest do osób, które pracują lub wkrótce podejmą pracę jako menadżerowie i już posiadają kompetencje w tym zakresie. Projekt ma uzupełnić podstawowe kompetencje menadżerskie o te, które są niezbędne do zarządzania transformacją cyfrową w przedsiębiorstwie, czyli np. znajomość zasad prowadzenia biznesu i sposobów budowania przewagi konkurencyjnej, w gospodarce cyfrowej, umiejętność stosowania nowych metod przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych czy budowania i zarządzania zespołami realizującymi założenia transformacji cyfrowej w firmie.

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektów wybranych w konkursie to 1 stycznia 2022 r.

Poprzedni artykułAndrzej Sadowski: transformacja państwa albo szara strefa
Następny artykułMiesięcznik FPG – #7/2021