Nadal są pieniądze na pomoc dla poszkodowanej pandemią branży turystycznej oraz dla jej klientów. Rządowe wsparcie otrzymali przewoźnicy autokarowi, osoby prowadzące działalność kulturalną i artystyczną, gestorzy bazy hotelowej, a teraz także agenci turystyczni, piloci i przewodnicy turystyczni. Na zwroty pieniędzy za odwołane imprezy mogą liczyć też klienci biur podróży.

Pomimo rządowej pomocy, udzielonej na początku trwania pandemii, firmy turystyczne nadal mają duże trudności. Okazało się, że tej jednej z dwóch, obok eventowej, najbardziej poszkodowanej branży nie pomogło nawet ani wydłużenie (do 180 dni) terminu zwrotów pieniędzy za niezrealizowane wycieczki, ani otwarcie możliwości zamiany voucherów wycieczkowych na inne wydarzenia turystyczne odbywające się w innym terminie. Szczególnie poszkodowani czują się drobni pracownicy branży turystycznej prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą polegającą np. na oprowadzaniu wycieczek. Nie jest to duża grupa osób, ale istotna dla upowszechniania znajomości kultury naszego kraju i jego historii.

Do trzech razy sztuka

O kolejne (lub pierwsze) postojowe mogą starać się także wszyscy organizatorzy turystyki, którzy wcześniej nie korzystali ze wsparcia w związku z sezonowością ich pracy i zawieszeniem działalności. Agenci i przewodnicy turystyczni będą więc mogli, już od 15 października tego roku, składać, za pośrednictwem PUE ZUS, wnioski o dodatkowe świadczenia. Umożliwiło to wejście w życie (9 października br.) znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, która uwzględniła także agentów turystycznych – jako uprawnionych do dodatkowego świadczenia postojowego.

Świadczenie postojowe dla firmy turystycznej wynosi 80 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia, ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 roku. Mogą go dostać także pracownicy firm, które już z niego korzystały, ale nie dostanie go nikt, kto już korzystał z tego świadczenia trzykrotnie.

Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFZ)

TFZ powołany został w celu powetowania strat biurom podróży za odwołane wskutek pandemii wycieczki. Organizator wycieczki może starać się o zwrot środków za odwołaną wycieczkę, ale to czy je otrzyma, zostało uwarunkowane. Po pierwsze organizator musi być wpisany do rejestru organizatorów turystyki, po drugie zaś zapłata za imprezę została zrealizowana bezgotówkowo.

Chcąc otrzymać rekompensatę organizator turystyki powinien złożyć, poprzez system teleinformatyczny, wniosek do Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). W tym dokumencie należy podać wysokość wnioskowanej wypłaty, a także załączyć do niego oświadczenie podróżnego, że z powodu pandemii odstępuje od umowy z biurem. Kolejnym dokumentem, który trzeba dostarczyć jest oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył już podróżnemu vouchera lub nie zwrócił mu pieniędzy.

Większy organizator turystyki musi dostarczyć też wykaz umów z danymi podróżnego (imię, nazwisko, PESEL, NIP), datą powiadomienia o odstąpieniu od umowy, wysokością kwoty zwrotu i numerem rachunku bankowego podróżnego.

TFZ, ulokowany przy Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym (UFG), służy też samym poszkodowanym turystom. Mogą oni starać się o zwrot pieniędzy za odwołaną wycieczkę – bezpośrednio na ich rachunek bankowy. Aby to się udało, podróżny powinien złożyć do UFG wniosek o wypłatę środków poniesionych na odwołaną imprezę turystyczną. Ten wniosek musi zawierać: imię i nazwisko turysty, PESEL, NIP, adres zamieszkania, nazwę organizatora turystyki, z którym zawarł umowę, numer tej umowy i datę jej podpisania. A także: datę powiadomienia o odstąpieniu od umowy, datę rozpoczęcia imprezy turystycznej, numer rachunku bankowego, wysokość wpłaconych na poczet imprezy zaliczek. UFG wypłaci pieniądze w ciągu 14 dni, ale licząc od pozytywnej weryfikacji wniosku, co w niektórych przypadkach może przedłużyć się nawet do czterech miesięcy.

Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP)

TFP zapewnia pożyczki dla organizatorów turystyki w przypadku odwołania w przyszłości konkretnych imprez turystycznych. Składka na TFP będzie odprowadzana, w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego podróżnego, na poczet zawartej umowy o imprezę turystyczną.

Poprzedni artykułZielone inwestycje pod wspólnym szyldem koncernu multienergetycznego
Następny artykułIle będzie kosztować polską gospodarkę wykluczenie Huaweia?