Główny Urząd Statystyczny podał, ile dochodu w 2021 r. miał do dyspozycji przeciętny Polak.

Według najnowszych danych GUS-u przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem w 2021 r. wyniósł 2061,93 zł. To więcej niż w poprzednich latach, bowiem w 2020 r. dochód ten wyniósł 1919 zł, w 2019 r. – 1819 zł, a w 2018 r. – 1693 zł. Z kolei w 2014 r. przeciętny dochód rozporządzalny w Polsce wynosił zaledwie 1340 zł.

Według definicji GUS-u dochód rozporządzalny to „suma bieżących dochodów gospodarstw domowych z poszczególnych źródeł, pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu podatnika, o podatki od dochodów z własności, podatki płacone przez osoby pracujące na własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób użytkujących gospodarstwo indywidualne w rolnictwie oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne”.

„W skład dochodu rozporządzalnego wchodzą dochody pieniężne i niepieniężne, w tym spożycie naturalne (towary lub usługi konsumpcyjne pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego z gospodarstwa indywidualnego, bądź z prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek – rolniczej i pozarolniczej) oraz towary i usługi otrzymane bezpłatnie. Dochód rozporządzalny jest przeznaczony na wydatki oraz przyrost oszczędności” – wyjaśniono na oficjalnej stronie GUS-u.

Poprzedni artykułPolski gigant zamyka sklepy w Rosji
Następny artykułW jakiej epoce przyszło nam żyć?