fbpx
czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona głównaBiznesPożyczki na wsparcie agrobiznesu i mniejszych firm

Pożyczki na wsparcie agrobiznesu i mniejszych firm

Oferta wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw pożyczkami – poza tymi, które oferuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – nie jest aż tak szeroka, jakby mogło się wydawać. Niemniej, na różne rodzaje wsparcia mogą liczyć rolnicy (przede wszystkim), ale także i mniejsi przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego.

Atrakcyjne pożyczki rolnicy mogą zaciągać w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Ich oprocentowane wynosi 1,15 proc. w skali roku – z maksymalnym okresem spłaty do sześciu lat oraz z karencją na kolejne cztery. Maksymalna kwota finansowania  (500 tys. zł) może pokryć 80 proc. kosztów przedsięwzięcia. Prowizja pobierana jest z góry i wynosi 1 proc. kwoty pożyczki.

Warunkiem otrzymania pożyczki jest to, by gospodarstwo liczyło w sumie nie więcej niż 300 ha powierzchni gruntów użytkowych, a zatem jest do oferta dla małych i średniej wielkości gospodarstw. Co można sfinansować tą pożyczką? Produkcję roślinną i zwierzęcą, hodowle, a także inwestycje z zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego.
Wnioski o te pożyczki można składać we właściwych oddziałach terenowych KOWR.

Na modernizację gospodarstw

Są jeszcze podobno środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na racjonalizację technologii produkcji, innowacje w gospodarstwach, zmianę profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji i na poprawę jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu. Istnieją tu jednak ograniczenia. O pieniądze mogą starać się ci rolnicy, których tzw. wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 13 tys. euro, ale nie większa niż 200 tys. euro – jest to więc propozycja dla raczej mniejszych niż większych gospodarstw. Gdy jednak rolnicy połączą swoje siły, wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, ale suma wszystkich musi wynosić co najmniej 15 tys. euro. Z kolei o wsparcie tak ważnych w czasach zmiany klimatu instalacji urządzeń nawadniających mogą wnioskować rolnicy, których gospodarstwa mają powierzchnię w granicach 1–300 ha lub działają w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Na innowacje dla MŚP z Mazowsza

Do końca 2021 r. (bądź po prostu do wyczerpania budżetu) są pieniądze na dotacje z działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Działanie to jest składową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020.

Program dotacyjny jest adresowany do wszystkich MŚP prowadzących działalność od sześciu miesięcy – także dla mikrofirm. Intencją wsparcia jest wprowadzanie przez MŚP innowacji produktowych i operacyjnych oraz korzystanie w nich z dorobku prac naukowo-badawczych. Dotacja może wynieść min. 400 tys. zł, a maks. 4 mln zł i może pokryć 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Co dokładnie może zostać wsparte? Rozbudowa firmy – przede wszystkim związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług albo ze zmianami produkcji, czy świadczenia usług na inne – na przykład na sprzedaż prowadzoną zdalnie.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane za pośrednictwem systemu elektronicznego MEWA 2.0. w serwisie RPO WM (www.funduszedlamazowsza.eu). Należy pamiętać, by przed wysłaniem podpisać je przy pomocy podpisu elektronicznego lub profilem zaufanym ePUAP.

Robert Azembski
Robert Azembski
Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

INNE Z TEJ KATEGORII

„Drapieżne koty” z Polski sprawdziły się na polu walki. Ukraińcy zwiększają zamówienia

Polskie wozy bojowe Oncilla, wyprodukowane przez firmę Mista ze Stalowej Woli, doskonale sprawdziły się na polu walki. Na froncie walczy już setka transporterów. Ukraińska armia zamówiła kolejną partię „drapieżnych kotów”.
2 MIN CZYTANIA

Polski drób niedługo znajdzie się na azjatyckich stołach

– Produkujemy rocznie trzy miliony ton mięsa drobiowego. To najwięcej w UE – zaznacza Dariusz Goszczyński, prezes zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza (KRD-IG). Według niego, wysoka jakość rodzimego drobiu predestynuje go do sprzedaży nawet na tak wymagających rynkach jak Japonia czy Hongkong.
4 MIN CZYTANIA

Rosnące koszty działalności największym problemem mikroprzedsiębiorstw i małych firm

Ogólnie rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej otwierają ranking obecnych obaw mikroprzedsiębiorstw i małych firm. Nieznacznie mniej wskazań dotyczy problemu nierzetelnych kontrahentów
4 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Jak ożywić martwy parkiet nad Wisłą?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie służy tak naprawdę ani inwestycjom indywidulanym, ani małym i średniej wielkości firmom. Tym pierwszym w założeniu miała dawać okazje do zysków, dla tych drugich zaś być miejscem pozyskiwania kapitału na rozwój. Tymczasem uciekają z niej zarówni mali, jak duzi.
4 MIN CZYTANIA

Jesteś „pod wpływem”? Nie ruszysz autem

Amerykańska Krajowa Administracja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) chce wykonać zalecenie Kongresu, by wszystkie nowe auta miały zainstalowaną technologię uniemożliwiającą prowadzenie pod wpływem alkoholu.
< 1 MIN CZYTANIA

Obojętnie, co zrobimy, klimat i tak będzie się zmieniał

Nawet zupełne zaprzestanie emisji CO2 pochodzącego z przemysłu nie wpłynie na zatrzymanie zmian klimatu na Ziemi – przekonuje w zamieszczonym we „Wprost” artykule pt. „Klimat a Człowiek” prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.
4 MIN CZYTANIA