Największe grupy reprezentujące polskich pracodawców zaapelowały do władz o zmianę przepisów dotyczących dłużników, które są szkodliwe dla wierzycieli i uczciwych dłużników.

Fot. Pexels

Twórcy apelu wskazują na ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która wzmacnia wyłączenie części majątku rolnika spod egzekucji komorniczej.

„Zmiana ta nie stanowi prostego przeniesienia treści dotychczasowego rozporządzenia do ustawy. Rezygnuje ona z zasady, iż nie stosuje się tych specjalnych wyłączeń spod egzekucji w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez rolnika-dłużnika. W efekcie rolnicy mogą mieć teraz utrudniony dostęp do finansowania rozwoju ich działalności, zwłaszcza do kredytów bankowych” – napisali pracodawcy.

Jako drugi przykład pracodawcy wskazują ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, która ułatwiła upadłość konsumencką nieuczciwym dłużnikom np. takim, którzy chcieli doprowadzić do swojej niewypłacalności.

„Oprócz takich działań istnieją też zaniechania prawne, które wprost utrudniają wierzycielom dochodzenie należnych im pieniędzy” – podkreślono w apelu.

Światełkiem w tunelu wydaje się projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, którego celem jest zwiększenie skuteczności egzekucji, jednak od października 2021 r. nic z nimi nie zrobiono.

„Tym samym wskazujemy, iż wszelkie regulacje mające za przedmiot relacje pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem powinny być poddane wnikliwej ekonomicznej analizie prawa – przeciwne podejście prowadzi do pogorszenia pozycji wierzyciela, a niekiedy również odbija się negatywnie na sytuacji ekonomicznej samego dłużnika. Wszelkie wprowadzone regulacje, które sprzyjają dłużnikom nieuczciwym lub zaburzają równowagę pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem powinny zostać ponownie przeanalizowane i zmienione” – podsumowali pracodawcy.

Pod apelem podpisały się Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Poprzedni artykułTotalizator Sportowy liderem sponsoringu polskiego sportu i kultury
Następny artykułUOKiK kontroluje spółkę Kärcher