Polscy przedsiębiorcy napisali list do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego, w którym wyrażają niepokój związany ze zmianami, które mają być wprowadzone w projekcie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Przedsiębiorcom chodzi konkretnie o implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r., która ma na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Wskazują oni, że „celem dyrektywy nie jest ograniczenie prawa przedsiębiorców do reprezentacji, zrzeszania, czy udziału w procesie legislacyjnym”, w związku z czym „polski projektodawca powinien rozważyć możliwość doprecyzowania transpozycji – przyjęcie, w kontekście poniżej wskazanych problemów, takiej treści projektu, która będzie oddawała istotę rozwiązań zawartych w Dyrektywie”.

„W obecnym brzmieniu projekt ustawy stwarza ryzyko ograniczenia prawa przedsiębiorców do zrzeszania się, reprezentacji i udziału w procesie legislacyjnym” – napisano w liście.

Pod listem podpisali się szefowie Polskiej Izby Handlu, Konfederacji Lewiatan, Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Adwokatury Polskiej, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Związku Banków Polskich i Krajowej Izby Gospodarczej.

Poprzedni artykułRząd szykuje nowe podatki?
Następny artykułPlan Finansowy Państwa na lata 2022-2025