fbpx
sobota, 23 września, 2023
Strona głównaKrajGowin zapowiada "nową logikę w działaniach państwa w obszarze mieszkalnictwa"

Gowin zapowiada „nową logikę w działaniach państwa w obszarze mieszkalnictwa”

Uwolnienie potencjału i wsparcie zarówno przedsiębiorców z branży, jak i samorządów posiadających dziś wiele atrakcyjnych gruntów pod budowę – to założenia działań państwa w obszarze mieszkalnictwa, jakie 22 stycznia na konferencji prasowej zaprezentowali wicepremier Jarosław Gowin oraz wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

– Nie ma szans na zapewnienie szerokim grupom Polaków taniego i godnego mieszkania, a to w życiu każdego człowieka jedna z potrzeb absolutnie podstawowych, bez skutecznego współdziałania w trójkącie: państwo – przedsiębiorcy – samorząd. Dlatego wspólnie z nową ekipą w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii wprowadzamy nową logikę w działaniach państwa w obszarze mieszkalnictwa – zapowiedział Jarosław Gowin.

Wicepremier wskazał program Lokal za grunt jako przykład nowego rodzaju działania w obszarze mieszkalnictwa, dzięki któremu inwestorzy będą mogli nabywać nieruchomości od gmin z częściowym rozliczeniem ich ceny mieszkaniami lub innymi lokalami mogącymi służyć wspólnotom samorządowym.

Impuls do rozwoju mieszkalnictwa

– Pakiet mieszkaniowy to zbiór rozwiązań, które mają poprawić życie Polaków pod względem sytuacji mieszkaniowej (…). Chcemy, aby do dzisiejszej grupy partnerów na rynku mieszkaniowym, dołączyły inne podmioty, zaś obecnie funkcjonujące uzyskały nowe opcje realizacji inwestycji mieszkaniowych. Chcemy zachęcić spółdzielnie mieszkaniowe, NGOs, pracodawców do większego zaangażowania w budowę mieszkań na wynajem, a także wprowadzić na rynek mieszkaniowy nowe formy współpracy, jak kooperatywy mieszkaniowe czy SAN-y – wyjaśniła z kolei wiceminister Anna Kornecka, odpowiedzialna w resorcie rozwoju za sektor budownictwa.

Pakiet mieszkaniowy składa się z części społecznej oraz rynkowej. 4 stycznia br. ogłoszono w Dzienniku Ustaw jego społeczną część. 5 stycznia weszły w życie przepisy wprowadzające dopłaty do czynszu. Mogą je otrzymać najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych dotknięci skutkami epidemii COVID-19. Dopłaty wyniosą maksymalnie 1500 zł miesięcznie i będą wypłacane przez sześć miesięcy. Wnioski o dopłaty do czynszu będzie można składać do 31 marca 2021 r.
Przepisy obejmujące zwiększenia dofinansowania inwestycji w budownictwie komunalnym i społecznym budownictwie czynszowym wejdą w życie 5 marca 2021 r.

Zmiany w społecznym budownictwie czynszowym obejmują wyższe granty z Funduszu Dopłat w BGK dla gmin na partycypację w budowie, m.in. przez SIM/TBSy, mieszkań o niskim czynszu (z 20 proc. kosztów inwestycji do nawet 35 proc.). Wsparcie dla gmin na budowę mieszkań komunalnych zwiększono do 80 proc. kosztów nowych inwestycji.
Efekty społecznej części pakietu mieszkaniowego przygotowanego przez MRPiT to m.in.:
* wyższe finansowe wsparcie budownictwa społecznego i komunalnego oraz łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę,
* dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań,
* wakacje czynszowe w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych (SIM) – obecne TBS,
* możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w SIM,
* powstanie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – o wartości 1,5 mld zł – jako wsparcie dla gmin w budowie mieszkań na czas epidemii COVID-19,
* pomoc dla najemców dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19,
* cyfryzacja procesu budowlanego.

Cyfryzacja procesu budowlanego

Postulat cyfryzacji procesu budowlanego, podnoszony przez różne środowiska związane z budownictwem, został spełniony i od 4 lutego 2021 r. drogą elektroniczną (zostanie zachowana też forma papierowa) będzie można:
* złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
* zgłosić roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego),
* zgłosić rozbiórkę,
* złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
* złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego,
* złożyć wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
* zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
* złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
* zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Zaś od 1 lipca 2021 r. drogą elektroniczną będzie można:
* złożyć wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
* złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,
* złożyć wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
* złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
* złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
* złożyć wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,
* zawiadomić o zakończeniu budowy,
* złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie.
Od 5 lipca 2021 r. drogą elektroniczną będzie można dokonać też zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Więcej gruntów pod budownictwo mieszkaniowe

Ustawa lokal za grunt, wchodząca w skład rynkowej części pakietu mieszkaniowego, zawiera narzędzia sprzyjające inwestowaniu; ustawa ma zachęcić samorządy do angażowania się w działania służące rozwojowi budownictwa z wykorzystaniem zasobu nieruchomości gminnych. Lokal za grunt pozwoli uwolnić tereny, które są w posiadaniu gmin. Inwestorzy będą mogli nabywać nieruchomości od gmin z częściowym rozliczeniem ceny mieszkaniami lub innymi lokalami mogącymi służyć wspólnotom samorządowym.

Rynkowa część pakietu mieszkaniowego m.in. przewiduje rozwiązania mające służyć podtrzymaniu rozwoju rynku mieszkań na wynajem i zwiększeniu oferty mieszkaniowej dla osób o średnich i niższych dochodach. Społeczne agencje najmu będą pełnić rolę pośrednika łączącego właścicieli mieszkań i osoby o dochodach uniemożliwiających wynajem mieszkania na rynku komercyjnym. Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego został rozpatrzony przez Stały Komitet Rady Ministrów i skierowany na komisję prawniczą. Trwają prace nad kooperatywami mieszkaniowymi oraz funkcjonowaniem REIT w polskim systemie prawnym (o szansach i zagrożeniach związanych z systemem REIT szczegółowo pisaliśmy TUTAJ).

Pełną prezentację projektu można zobaczyć otwierając poniższy link: Pakiet mieszkaniowy. Konferencja 22.01.2021-2 

INNE Z TEJ KATEGORII

Polska turystyka zatrudnia wielu cudzoziemców

Aż jedna czwarta polskich firmz branży turystycznej zatrudnia cudzoziemców, a zdecydowana większość z nich to obywatele Ukrainy.
2 MIN CZYTANIA

Polacy przestają się bać utraty pracy?

We wrześniu w Polsce odnotowano wzrost poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia, co oznacza, że Polacy coraz mniej boją się bezrobocia.
2 MIN CZYTANIA

Branża drzewna apeluje do Lasów Państwowych

Polska branża drzewna wystosowała list do Lasów Państwowych, w którym wyrażono zaniepokojenie planowanymi zmianami w zasadach sprzedaży drewna.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Jaka Europa u progu zmian? XXXII Forum Ekonomiczne za nami

Tegoroczna odsłona największej konferencji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej przyciągnęła ponad 5000 uczestników z 70 państw świata i udostępniła zainteresowanym platformę do dyskusji na ponad 540 debatach. W Forum Ekonomicznym w Karpaczu wzięli udział kluczowi politycy, menadżerowie, samorządowcy, naukowcy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz innych obszarów życia społecznego. Wydarzenie, jak co roku, było platformą dla prowadzenia dialogu we wszystkich łączących ich obszarach.
4 MIN CZYTANIA

Ile będzie kosztować transformacja Polski w kierunku „zielonej” gospodarki? Forum Ekonomiczne

Przed bankami stoi wiele wyzwań. Wakacje kredytowe, niekorzystne wyroki TSUE dotyczące kredytów frankowych, zbliżające się wprowadzenie wskaźnika WIRON i presja na „zieloną” gospodarkę wymagają wypracowania strategii działań na najbliższe lata – wynika z prognoz ekspertów PKO Banku Polskiego. Mówił o tym podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu wiceprezes tego banku Andrzej Kopyrski.
2 MIN CZYTANIA

Nowy wymóg finansowania długoterminowego dla banków. Forum Ekonomiczne

Nowy wymóg dotyczący finansowania długoterminowego jest elementem szerszych działań nadzoru finansowego związanych z dążeniem do docelowego optymalnego modelu finansowania potrzeb mieszkaniowych – powiedział podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski.
5 MIN CZYTANIA